Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона
1  2 

 Асфалтирани са 95 улици, положени са 119 км ВиК мрежи, пред финал е кръговото съоръжение до Консултативна, вече има договор с изпълнител за обновяването на парк Маркотея

Женина ДЕНЧЕВА

 - Отиде си една година, наситена с много събития за Габровска община, и хубави, и не дотам добри, от видимо подобрена инфраструктура и километри нов асфалт, до водно и снежно бедствие? Как са подредени те в класацията на кмета на града?

- Първо, бих искала да честитя на екипа на в. Габрово Днес и на Вашите читатели Новата 2015 година и да Ви пожелая най-вече здраве, сили и вяра в успеха на всички добри начинания, по-често да има поводи за усмивка и удовлетворение, както и достатъчно време за най-близките и любими хора.

А иначе, каквото и да кажем за 2014 г. със сигурност ще е вярно и вероятно няма да е достатъчно, за да съберем в едно всичко, което тя ни дари и отне. Убедена съм, че всеки един от нас ще продължи да я проектира спрямо собствената си житейска и професионална  преценка за това, какво е преживял, в какво е успял и какво е пропуснал. Ако обърнем поглед на равносметка назад, ще ни се наложи да преминем през бури от страсти и разделение, през немалко политически кризи и поредица от избори, ще усетим болката от безпомощност пред загубата на човешки живот, отнет от гнева на природата. Ще осъзнаем, че сякаш същите тези бури ни обединиха, дадоха воля на спонтанната ни потребност да помогнем на тези, които страдат и имат нужда от подкрепа. И без да забравяме за всичко това с доза задоволство трябва да признаем, че в нашия град тази година се случиха и много значими неща. 

2014 г. ще остане в историята, като година на мащабен строителен процес. Въпреки многото трудности, въпреки високия градус на социално напрежение и недоволство, въпреки неочакваните препятствия и на моменти опасения за провал на инвестициите, поради държавна недалновидност, успяхме до голяма степен да завършим тези мащабни проекти, които променят градската и екологична среда на града ни, а чрез тях се променяме и ние. Добре е да помним през какво преминахме заедно, през изминалите две години, за да го оценим и да продължим напред. А това, което се случи в Габрово е наистина впечатляващо. Сред най-мащабните инвестиции са над 100 км рехабилитирана ВиК инфраструктура и достигане на 95% от изпълнението на водния цикъл по линейната част, изградена нова канализация в няколко квартала, благоустроени квартали и зони. Изцяло са асфалтирани 95 улици, благоустроена е крайречна зона в централна градска част, реставриран е Шести участък, почти финализирано кръгово съоръжение на Консултативна поликлиника. Постигнат е сериозен напредък в изграждането на двете пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, както и на регионалното депо за управление на битовите отпадъци. В рамките на тази година, с проект за малко над 1 млн. лв. успяхме да въведем енергийно ефективно уличното осветление в 128 от селата на общината.

Наред с ангажиментите ни за подобряване на градска и екологична среда, във фокуса на нашите усилия бяха и немалко инициативи, които имат принос към подобряване качеството на живот в града ни. Ще спомена закупуването на метанови автобуси, създаване на дейност по озеленяване с ангажимент към поддържане и развитие на зелената инфраструктура на общината, закупуване на нова техника, свързана с услугите по сметосъбиране и снегопочистване.

Същата тази година отвори врати и Интерактивния музей на индустрията, който претендира да е първи по рода си на Балканския полуостров, завършихме и сериозни инвестиции в Боженци и Етъра, които значително подобряват туристическия потенциал на Габрово като дестинация. Логичното надграждане на тези инвестиции беше създаването на  туристическия информационен център. Заедно с общините Трявна и Севлиево разработихме комплексен туристически продукт, който успешно популяризирахме в страната и чужбина. Габрово бе избран и за един осемте световни града за пилотен модел в разработването и прилагането на децентрализиран културен мениджмънт. Обогатихме културния продукт на Габрово като за първа година стартирахме Програма Култура с ресурс от 100 000 лв. и по този начин подкрепихме реализацията на немалко местни проекти в сферата на културата. Организирахме фестивали и културни събития, подкрепихме спортни прояви. Работихме много и в сферата на социалните и образователни дейности.

Вероятно всеки един от нас ще може сам да направи своята класация на случилото се през 2014 г. Тя бе изключително богата, богата на тревоги и същевременно щедра на добри резултати за Габрово. Аз бих предпочела да се концентрирам върху това, което ни предстои оттук нататък и как може заедно да продължим да работим за Габрово.


- Как успя Община Габрово да се справи със сериозните проблеми пред изпълнение на водния проект и депото, най-вече заради наложените финансови корекции и неангажираността на предишното правителство със съдбата на общините?

- За съжаление, през 2014 г. имаше периоди на липса на държавност, на ясна държавна политика и управленска визия по ключови въпроси, което засегна в голяма степен ефективното управление на европейските средства и се отрази негативно върху общините. Преустановените плащания от ОП „Околна среда“ и неправомерно наложените финансови корекции ни подложиха на голямо изпитание, поставиха под риск финансовата стабилност на бенефициентите и изискаха сериозни усилия за оборване на несъществуващи нарушения. Знаете, поискахме ясна и категорична ангажираност на държавата за справедливи решения в полза на коректните общини. Част от неправомерно наложените финансови корекции бяха оттеглени. Преживяхме сътресенията и възстановяването на плащанията по оперативните програми беше добра новина за всички по отношение на сигурността при изпълнението на проектите. Убедена съм, че когато се отстоява ясна и принципна позиция, когато битката е за справедливостта, дори и с цената на тежки битки, успехът е гарантиран.

- На какъв етап е изпълнението на важните за града инфраструктурни проекти:  водния цикъл, депото за отпадъци, реконструкция на кръстовището до Консултативна, довършителни работи по ремонта на улица "Софроний Врачански" край реката ?

- Към края на 2014 г. общият физически напредък по проекта за водния цикъл бе 94%, като това бе последната активна година от строителния процес. Основните усилия бяха концентрирани върху възстановяване на настилки. Това бе ползотворна година, защото тя обозначи завършването на основни елементи от инвестиционната програма и ползите от изпълнението станаха осезаеми. До момента са положени са общо 119 км ВиК мрежи. Цялостно асфалтирани са 95 улици в града. През първата половина на 2015 г. ще бъдат завършени оставащите строителни работи. Те са свързани с наложилите се допълнителни дейности по проектиране и строителство извън планираното в основния инвестиционен проект за няколко подобекта. В момента се финализира работата по Главен колектор II десен. В следващите месеци ще бъде завършена реконструкцията на пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води, оставащите по-малко от километър ВиК мрежи в кварталите Лисец и Радичевец – улиците Дружба и Марин Дамянов, както и възстановителните работи по настилките.

През 2015 г. ще приключат оставащите инвестиции и по проекта за регионалната система за управление на отпадъците – запечатване и рекултивация на стара клетка, завършване на сепарираща инсталация, довършителни строителни дейности по експлоатационните пътища на депото. Предстои и създаване на общинско предприятие за управление на новата регионална система за отпадъци за територията на общините Габрово и Трявна. През пролетта на тази година новото депо ще бъде въведено в експлоатация, а по улиците на града ни ще бъдат разположени жълти и кафяви контейнери, обезпечаващи въвеждането на новия двукомпонентен модел за разделно събиране на отпадъците. В селата, където още миналата година бяха раздадени компостери на всяко домакинство, предстои преминаване към домашно компостиране и разполагане само на контейнер за рециклируеми отпадъци.

В рамките на 2014 г. сериозен напредък регистрира строителството на кръговото съоръжение при Консултативна поликлиника, благоустрояването на шести участък и крайречната зона в централна градска част.

- Приключиха ли обжалванията за избор на изпълнител на реконструкцията на парк Маркотея? Кога започва същинското строителство?

- Хубавата новина, е че в самия край на 2014 г. подписах договор с избрания изпълнител за реконструкция и обновяване на парк Маркотея. Една изключително важна инвестиция за Габрово, която след дълго забавяне, поради процедури на обжалване, ще бъде реализирана до есента на 2015 г. Припомням, че този обект, е част от проект на Община Габрово и се съфинансира от ОП Регионално развитие 2007 – 2013.

-  Има ли  още ангажименти Общината по реконструкцията на Шести участък?

- Строителните дейности в Шести участък, предмет на проекта вече приключиха. Предстои провеждане на процедурите за въвеждане на обекта в експлоатация. Това, което оттук насетне предстои е да въведем разумен режим за ограничаване на движението в зоната паметник на културата и да работим в партньорство с местната общност от квартала, за да се изявяват качествата и потенциала на тази уникална градска част.

-  Има ли Общината готовност с проекти за следващия програмен период и какви са те?

- Община Габрово винаги е полагала усилия за наличие на добра проектна готовност, с оглед възможността да продължи да разчита на европейската солидарност. За гарантиране на тази цел залагаме, както на собствен, така и на външен ресурс. През 2015 г. предстои да приключи проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в новия програмен период. Благодарение на финансовата подкрепа на ОП Регионално развитие, Габрово ще разполага с проект за интегриран градски транспорт, който включва и възможност за цялостно обновяване на автопарка на Общински пътнически транспорт. Други важни за развитието на града проекти включват парк Баждар, парк Колелото и прилежащи квартални пространства, проект за изграждане на кръгово съоръжение на Шиваров мост. Изключително важни проекти ще бъдат тези за реконструкция и обновяване на Дома на културата, превръщането на сградата на Радион Умниковото училище в център за извънкласна работа с деца, както и цялостно обновяване на сградите и дворните пространства на две основни училища -  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Цанко Дюстабанов“. Разбира се, това е само началото. Знаете, че Община Габрово разработи Интегриран план за градско възстановяване и развитие и в неговите три зони ще се реализират множество проекти, като основно ще се разчита на оперативните програми от настоящия програмен период, както и на фондовете за градско развитие, които ще позволят съчетаване на публичен и частен интерес.

- Какво предстои на Габрово през 2015 година?

- На първо място по достойнство да отбележим 155 години от обявяване на Габрово като град. Иначе, предстои ни изключително много работа във всички сфери. Ще завършим най-мащабните инвестиции през последните десетилетия в Габрово – проекта за интегриран воден цикъл и този за изграждане на регионална система за управление на битовите отпадъци, ще продължим с инвестициите в градска среда, като очакваме тази година паралелно с изграждане на парк Маркотея да успеем да реализираме ул. Дунав. Ще поставим началото на цялостното обновяване на дворните площадки на детските градини и ясли като започнем от тези в най-лошо състояние. Ще положим всички усилия заедно с жителите на Габрово да привлечем максимален ресурс за въвеждане на енергийни мерки в панелните блокове. Ще се случат и много инициативи в сферата на социалните дейности, образованието, работата с уязвими групи. Ще се радваме заедно и на не малко събитийни прояви.  Вярвам, че всички амбициозни задачи, по които работим, ще бъдат припознати и подкрепени от габровци, защото те са тези, които продължават да дават смисъл и цел на нашите съвместни усилия.

 - С какво ще запомните 2014 година?

- Най-силното нещо, с което ще запомня 2014 година е начинът, по който преминахме през бедствията. Бедствията като метафора. Не става дума само за природните стихии, а за бедствия на всички нива в обществено-политическия живот, във финансовата сфера. Успяхме донякъде да ги преодолеем, но дали успяхме да преодолеем бедствието в нашата душа?! За мен бе много важно как ще преминем през всички бедствия. С добро си спомням, че и ние пострадахме от водното бедствие, парите за преодоляване на щетите не стигаха, се взе решение да помогнем на други бедстващи общини. Моята философия е, че ако, колкото и да нямаш, помогнеш на другите, после ти ще имаш много повече. Защото Вселената увеличава по 10. Примерно, сеем жито, жънем, задържаме 10 процента, за да имаме на следващата година реколта от 100 процента жито.

Ако след две години нещо не ни харесва в политическата или икономическата система,  нека си спомним, че то е вследствие на начина, през който сме преминали през 2014 година. И не бива да се сърдим на никого. Но мисля, че се справихме успешно през 2014 година.

- Какво очаквате от 2015?

Продължавайки предната си мисъл - когато едно бедствие отшуми, започва възстановяването. По време на бедствието, голяма част от хората изпадат в паника. Дълбоко потресени от мощта и силата на Вселената, те се обединяват и си помагат, забравят за партии, за етноси, за политика. Обаче след няколко месеца?! Когато вече всичко е отшумяло, както е сега, ще позволим ли старите модели да се върнат, знаейки, че те ще предизвикат бедствие отново? Или ще запазим тази солидарност и сплотяване, което сме имали веднага след бедствието. Надявам се да сме си научили урока и сме разбрали, че не е важно кой управлява България, а как я управлява. А както, неведнъж съм казвал, това как ни управляват политиците, зависи от самите нас. Както ние живеем, така ни управляват. Примерно казваме, еди кой си политик краде. Ако някой смята, че политикът краде, значи самият той е крал. Не точно в буквалния смисъл. Но е крал от работното време, скатавайки се, водейки лични разговори в работно време, ползвайки продължителни почивки. Ако искаме политиците да се променят, трябва самите ние да се променим. За да са честни политиците, ние трябва да сме честни, със себе си, със семейството, с приятелите, с работодателите.

Още...

  Над 70 души протестираха в понеделник сутринта на гарата в Габрово заради спиране на 16 влака в региона. Служители на гарата, синдикати, граждани символично погребаха БДЖ.  Представители на Атака поискаха оставка на транспортния министър.

Габрово е сред най-ощетените от спирането на първите 38 влака в страната. 6 влака са спрени по линията Русе – Стара Загора, 10  по направлението Царева ливада - Габрово. При това положение след 3 часа следобед Северна и Южна България остават без жп връзка помежду си.  

Балканската линия е единственият транспорт на хората от околните села  до града. Ползващите линията  Габрово - Царева ливада могат да отидат на работа или училище само с влак, автобуси по това направление не пътуват. От понеделник, ако не успеят да хванат влака в 17.50 часа вечерта, нямат да могат да се приберат вкъщи,

. „Трябва да се намери решение, което да удовлетворява в най-голяма степен всички заинтересовани страни - това са гражданите, които ползват услугата предимно работещи, студенти и ученици; самата компания, която осигурява услугата, третата страна са служителите на компанията, които обслужват тези влакове и четвъртата заинтересована страна сме всички ние – данъкоплатците”, заяви областният управител  на Габрово Николай Сираков, който присъства на протеста.


Според него от една страна може да се оптимизира графика на движение и да бъдат възстановени три от влаковете по направление Габрово – Стара Загора и два – по направление Габрово – Царева ливада.

"Ако това се направи то ще гарантира услугата за работещите, студентите и учениците. Неминуемо отпадането на няколко влака, които обслужват много малък брой пътници, ще позволи да се оптимизират и разходите по поддръжка на линиите от страна на компанията, което ще рефлектира от друга страна и върху служителите, които работят там, минимизирайки съкращенията”, обясни още Николай Сираков.

По думите му предстои да бъде изпратено официално становището, което ще обхваща и становищата на общините, през които минават линиите. Областният управител ще настоява и за среща с управителя на БДЖ „Пътнически превози” ЕООД, за да изложи вижданията за приемлив график на движение на влаковете и кои от тях да бъдат запазени, за да се намери най-доброто решение за всички. Според Николай Сираков проблемът е възникнал от това, че е трябвало на по-ранен етап да се поискат становищата и едва след това да се спират влаковете.

Над 2600 души от региона подкрепят инициираната от Синдиката на железничарите в България /СЖБ/ към КНСБ подписка, срещу намеренията на БДЖ да се преустанови движението на някои пътнически влакове, което ще доведе до съкращения на персонал и напрежение сред работещите. Акцията се проведе в цялата страна, а събраните подписи ще се внесат в транспортната комисия към парламента.

  

- С какво ще запомните 2014 година, в обществено-политически и личен план?

 

- Тежка и динамична година, последиците от която ще носим и през тази година. Година, изгубена за развитието на страната ни, по-лошо – година, която ни върна назад в развитието. Спряно европейско финансиране, проблем в банковия сектор, изгубено доверие в институциите. Година на природни бедствия, жертви, щети.

Вярвам, че изминалата година имаше и позитивен нюанс – година, която показа, че гражданското общество е будно и че вече то решава бъдещето си. А също и година, която постави началото на коалиционна култура и на политици от ново поколение. Искрено се надявам, че негативите от 2014 г. са останали завинаги в миналото, а че позитивите тепърва ще се развиват.

А в личен план изминалата година беше една от най-щастливите в живота ми, защото получих втория си ценен дар – втората ми дъщеря. Убеден съм, че за всеки човек децата са най-важната и смислена част от съществуването му.

 

- Какво очаквате от новата година? 

- Очаквам страната ни бързо да преодолее етапа на оцеляване и отново да поеме по пътя на развитие. Надявам се природата през тази година да ни пощади. Надявам се и ние, хората, да станем по-отговорни към нея и да проявяваме нетърпимост към онова, което й вреди.

 

- Дали през 2015 година ще се случи нещо хубаво на България, а и на Габрово?

 

- Без да имам гадателски способности, вярвам в това. Вярвам, че ще бъде по-добра от миналата година, защото има обективни предпоставки това да се случи. Вярвам, че ще бъде година, в която ще си върнем финансовата стабилност на държавата, ще имаме възможност с европейски средства да се погрижим за публичната инфраструктура, което ще създаде предпоставки за привличане на инвестиции.

Вярвам в добрия резултат на програмата на правителството за енергийна ефективност, която дава възможност гражданите да санират панелните си жилища със 100% държавно финансиране, което ще подобри условията им на живот и ще спести разходи за енергия.

Още...

 2014 година беше година на изпитания и трудности - за хората, за обществото, за партиите и за държавата. Година, изпълнена с природни бедствия и политически кризи, нестабилност и несигурност, два избора, три правителства. Скандалите станаха неизменна част от ежедневието ни. Нищетата, завладяла живота ни, успя да завладее и душите ни. Озлобихме се, отчаяхме се, станахме си самодостатъчни. Нещата и каузите, които ни обединяват станаха все по-малко, за сметка на разделителните линии. Изпращаме с облекчение 2014-та, но за съжаление не посрещаме 2015-та с оптимизъм.
В Габрово през миналата година се случиха много инфраструктурни проекти, но и те не бяха достатъчни градът да стане по-желано място за живот от младите хора. Имаме нови хубави улици, но няма кой да ходи по тях. Красиви, но празни сгради. Няма ги големите инвеститори, които ни обещават в началото на всеки нов мандат. Не успяхме да се преборим с превръщането на Габрово в град със застаряващо население. Успяхме да запазим духа на габровеца – непримирим, търсещ, изискващ. Много ми се иска Габрово да се пребори с негативните тенденции - ниска раждаемост, ниски доходи, отрицателен механичен прираст. Живеем в град с голям потенциал, въпрос на повече усилия е той да бъде развит.
Колкото до очакванията за новата 2015 г. за съжаление, не съм голям оптимист, въпреки, че много ми се иска да вярвам, че най-доброто предстои. Разочарована съм от първите решения на новия кабинет – от отнемането на социалните придобивки, отношението към най-уязвимите групи на обществото, прибързаната пенсионна реформа. А и форматът на коалицията е достатъчно сложен, за да бъдем притеснени за бъдещето й.

Още...

 ДА Е МИРНА, СПОРНА,

БЛАГОДАТНА И ЩАСТЛИВА

2015 ГОДИНА! 

1  2 
Теми с продължение
News management powered by Xpression News