Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона
 1 2 

Женина ДЕНЧЕВА

- Как изглежда дейността на Общински съвет - Габрово в цифри и факти? Става дума за броя на проведените заседания, внесените предложения, взетите решения и т.н.?

 - Общинският съвет работи организирано и последователно за реализиране на своите законови правомощия. Смятам, че работата ни беше ползотворна и помогнахме за това градът ни да бъде по-чист, по-уреден, по-красив и по-добър за живеене. За осем месеца са проведени 15 заседания. За периода от 1 януари до 27август 2015 г. бяха приети 213 решения. Тематичният обхват и областите на взетите решения от Общински съвет Габрово са представени в отчета и са достъпни за всички граждани на община Габрово.

 - Кои са според вас най-значимите решения на местния парламент през този период в интерес на Габрово?

 - На последната ни редовна сесия имах идея да припомня набързо важните решения, но се оказа, че работата ни за изминалите години не може да бъде събрана в думата „набързо“.  Както и трудно би могло да се раздели важното от маловажното. В този смисъл всяко взето решение е значимо, когато е взето в полза на общността.

  - Каква всъщност е мисията на общинските съветници, кое е най-важното, което те са призвани да вършат, справиха ли се те с тази отговорност?

 - Да се вслушват в думите на хората и да не забравят, че мисълта за тях трябва да е водещата, когато гласуват в залата. Да се отнасят сериозно и отговорно към всеки един човек, проблем, решение. Считам, че настоящият общински съвет се справи с тази си отговорност.

 - През последната година вие оглавихте местния парламент, трудно ли е да се ръководи и координира дейността и поведението на 33 парламентаристи с различна партийна принадлежност?

 - Не мога да отрека, че е имало доста трудни моменти, но понякога липсата на опит помага да се разчупи рутината при вземането на решения. Използвам случая, чрез вас да благодаря на всеки един от колегите си общински съветници за ангажираността през изминалата година. За времето, прекарано в дебати, проучване, размисъл. За подкрепата, а също така и за опозицията, защото само в споровете се ражда истината и се взимат наистина добри решения.

Още...

Женина ДЕНЧЕВА

Малцина кандидати за местната власт уважиха срещата-дискусия на синдикалния актив на КНСБ, водена от вицепрезидента на КНСБ Пламен Нанков. Тя се проведе миналата седмица, умишлено преди старта на предизборната кампания, за да не се вадят политически дивиденти от нея. За разлика от синдикалистите, които очаквайки техните послания, препълниха залата. Нямаше кой да  чуе синдикалистите сега, но не се знае дали пък те ще се вслушат в техните предизборни послания и многобройни обещания. Особено като застанат пред урните.

 

Целта на срещата с кандидат кметове и кандидати за общински съветници в предстоящите местни избори бе представяне посланията на КНСБ към кандидатите, да се споделят идеите за подобряване на местния социален диалог, функционирането на дейности с общинско финансиране, вижданията за местното икономическо развитие, пазарът на труда и други, които представляват интерес за синдикалните ни членове. От друга страна синдикалистите очакваха представителите на политическите сили да споделят своите намерения, приоритети по важни за местното самоуправление въпроси. А синдикалистите имат какво да кажат.

Пламен Нанков, вицепрезидент на КНСБ: "Онова, което КНСБ твърди от много време, че да разчитаме и да стимулираме икономика, която се основава на ниски разходи на труд е най-голямата икономическа грешка, която държавата прави. И резултатите са налице. Когато още преди 20 години КНСБ казваше, че е грешка да се затриват определени професии, никой не ни чуваше, закриваха се СПТУ-тата, машиностроителните специалности. А днес се жалваме, че няма стругари, фрезисти. Затова не бива да продължаваме да упрекваме българина, че той не произвежда достатъчно и да го унижаваме с 400 лв. заплата. Това е абсурдна ситуация, която води до огромно текучество на кадри и до нежелание на младите хора да се трудят. През последните 25 години кой е говорил на младите хора, че е достойно да се образоват непрекъснато, да се трудят, за да изхранват семейството си. Но дори, работейки, младият човек не получава достатъчно, и той вече не иска, не търси възможности на пазара на труда.

Демографският срив е резултат на сбърканият политически модел, от сбърканите национални и регионални политики. Демографската криза засяга особено много Габрово и Видин. Един пример - във Видин в момента търсят 1600 шивачки, за да открият завод. Но никога няма да ги намерят. Защото шивачките от "Вида стил" отдавна са в Италия.

Според национално изследване две трети от 64 000 деца, които завършват тази година, са изразили желание да напуснат местообитанието си. Искат да отидат в по-големия град, в София, в чужбина. Страшното е, че 5 на сто са казали, че искат директно да заминат за чужбина. Главните причини според тях е липса на работа, ниски доходи, качество на образованието.

Огромна грешка и заблуда е, че българският работник не произвежда достатъчно. Той произвежда половината от това, което произвежда немският работник, но германецът получава хиляди евро заплата, което е половината, от това което произвежда. А българинът получава една четвърт от него. Ние не искаме хиляди евро заплата, искаме това съотношение в нашия труд да бъде спазвано и отстоявано, т. ако сме произвели нещо за 100 лв., да ни се връща 90 лв. като заплата. И заради това у него се изгражда все повече трайно чувство за несправедливост. И той тръгва към ...евтиния терминал."

Още...

До крайният срок 22 септември в Общинската избирателна комисия са регистрирани 19 политически партии и коалиции, включително три местни коалиции,  за участие в изборите на 25 октомври. От тези политически субекти са регистрирани и 19 кандидатски листи за общински съветници. Девет от тези политически формации са издигнали и кандидатури за кмет на Община Габрово.

Общият брой на регистрираните кандидати за общински съветници е 264, разпределени в 19 листи. Те ще се борят за 33 места в Общинския съвет.
Избори за кмет на кметства ще се проведат в 11 населени места, като за кметствата в селата Враниловци и Гиргини има регистриран само по един кандидат. В останалите населени места съответно има двама или повече от двама кандидати за кмет на кметствата.
Общинската избирателна  е установила несъответствие за уседналост по отношение на кандидат за кмет на кметство село Донино според предоставената ни справка от базата данни на ГРАО за населението. В такива случаи се заличава  регистрацията на кандидата.

По тяхна молба е заличена и регистрацията на двама кандидати за общински съветници.

 И двете решения са в процедура и срок за обжалване, съобщават от ОИК - Габрово.

 

 

Утре започва безплатното саниране на първия блок в Севлиево. Км

етът д-р Иван Иванов и областният управител на област Габрово Николай Сираков ще дадат начало на строително- монтажните дейности по безплатното саниране на първия блок от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Севлиево.

Официалната церемония ще се проведе утре, 17 септември от 12.30 часа пред жилищната сграда, съобщават от Община Севлиево.

 

 

Женина ДЕНЧЕВА

В рамките на малко над 25 млн. лв., които Габрово ще получи от новата оперативна програма "Региони в растеж" трябва да реализираме проекти в градската, образователната, социалната инфраструктура. Става дума за реконструкция на кръговото на площад Беларусия, тъй нар. Колелото, изграждане на ново кръгово на Шиваров мост и прилежащите пространна, а също така парк Баждар, тъй нар. Източна улица, ремонт на Трето и Осмо училище, на Дома на културата.

"Тези обекти ще бъдат предложени за финансиране, по тази програма като преди това ще бъдат обсъдени и подкрепени от обществеността. Сега усилията ни са насочени към организиране на тръжни процедури в аванс, за да не се бавят строителните дейности. Всички посочени обекти са важни и трябва да направим всичко възможно да ги включим в ограничения финансов ресурс", очертава бъдещето на проектите за подобряване на градската среда кметът Таня Христова.

Тя пояснява, че вече не министерства и управляващи органи решават кои са важни и значими проекти, а общността на Габрово. Изискванията са само от тези 25 млн. лв. 5 на сто да отидат в подобряване на образователната инфраструктура, толкова за социална инфраструктура, определени проценти за градска среда и т.н. Такива са новите европейски изисквания, градовете получават допълнителна роля и относителна самостоятелност за развитието си и за подобряване на градската среда.

"Процесът вече е започнал. Предстои да се събере работна група от различни организации, които представляват местната общност и да се изготви списъкът на инвестиционните проекти. Вече стана ясно кои обекти ще бъдат предложени за обсъждане. Когато бъдат одобрени, Общината веднага ще изготви проектните фишове и ще започне подготовка за обществените поръчки. Така, че съвсем реалистично е догодина строителният сезон да започне с поне три от посочените обекти", каза още Таня Христова.

В района на Колелото се предвижда благоустрояване на парка и прилежащи квартални пространства по друга програма. През юли Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. стартира формиране на допълнителен списък с резервни обекти за финансиране в рамките на схема „Зелена и достъпна градска среда“ на ОП „Регионално развитие“. Предвид условията, при които могат да бъдат финансирани резервните обекти, Община Габрово предложи 2 подобекти, които са част от pаботен инвестиционен проект „Благоустрояване на парк „Колелото“ и прилежащи квартални пространства“.

Единият подобект  е наречен „Квартал 91“. Проектът предлага частична промяна в организацията на местата за паркиране с цел освобождаване на ослънчена територия за създаване на вътрешноквартална зона за отдих и игри и запазване на съществуваща дървесна растителност. Проектирани са 62 паркоместа, в т.ч. 6 за хора с увреждания. Предвидена е зона за отдих с пергола, пейки и маси за пикник, с уреди за фитнес и тенис маса, както и детска площадка с ударопоглъщаща настилка, обзаведена с комбинирани съоръжения за игра, люлки, клатушки и пр. за деца до 12 годишна възраст. Настилките ще бъдат рехабилитирани, ще се монтират табели, ограждения, кошчета за смет, антипаркинг елементи, кашпи. Пространствата са достъпни и сигнализирани за хора с увреждания. Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 358 867 лв.

Другият подобект е „Квартал 92 и ул. Г. Кирков“. Ще бъдат извършени благоустройствени дейности в квартално пространство - настилки, озеленяване, градско и парково оборудване, осветление, напоителна  система,  спортна площадка.

Още...

 

 Женина ДЕНЧЕВА

Лена Енева е родена в Габрово. Завършила е топло и ядрена енергетика в Технически университет София. Има специализации по финансов мениджмънт в Стопанска академия Свищов и по информационни системи отново в ТУ София. Преминала е обучения, свързани с обществената й дейност, в САЩ, Франция, Португалия, Полша , Естония. В момента е директор на Дирекция „Бюро по труда” Габрово в системата на Агенция по заетостта.

 - Най-първият и най-логичният въпрос, който следва да се зададе е защо се съгласихте да се кандидатирате за кмет? Знае се, че неведнъж досега са ви номинирали от БСП за този пост и вие сте отказвали. Какво е по-различното сега?

- Може би сега съм постигнала вътрешна убеденост да приема едно такова предложение. Може би съм натрупала достатъчно мъдрост, знания, опит, нужният емоционален баланс за да погледна към високата отговорност на този пост. Знаете ли винаги съм считала, че са необходими много високи качества, за да си на управленски пост и  решаваш проблемите на обществото. Особено в България.

- Сигурна  съм, напълно осъзнавате, че ще имате достоен опонент /да не казвам противник/ в лицето на Таня Христова от ГЕРБ?

- Първо приемам изборите като надпревара за доверието на габровци. „Борби”, "противници”, смятам че са думи от миналото и там трябва да останат. Второ смятам, че всички кандидати за кметове  са достойни хора и влизат в тази надпревара с желанието да работят за града ни. В този ред на мисли,  госпожа Христова също е достоен кандидат.

- Едва ли ще отречете видимите положителни резултати за Габрово от управлението на ГЕРБ през последните 4 години. На какво разчитате, за да промените във ваша полза сравнително положителното отношение на габровци към случилото се през мандата на Таня Христова?

- Ха, що за въпрос? Нямам никакво намерение да променям положителната оценка на габровци за положително случилите се неща в Габрово. Още повече, случилите се промени чрез проекти с европейско финансиране са плод на усилията на много хора, а някой от тях и на повече от едно управление на общината. Аз като общински съветник също съм работила за това.

- Надявам се, няма да промените линията за благоустрояване на града чрез проекти по оперативните програми, ако станете кмет? Възможна ли е приемственост?

- Първо да обясним, че благоустрояването на българските градове в това число и на Габрово чрез европейско финансиране, е вече част от правилата на функциониране на местната власт. В много големият си процент това финансиране се договаря от държавата България в рамките на програмен период и държавата разписва схеми, проектни линии, включително с конкретно посочени бенифициенти (получатели ) на средствата. Всяка една община разработва своите проекти на база разписаните правила и посочени бенифициенти, за да получи определеното финансиране. Това го правят всички български общини и ще продължат да го правят независимо кой ги управлява, защото това са правилата на нашето членство в ЕС. В тази посока приемствеността я е имало и ще я има. Просто е гарантирано. Разбира се в определени политики ще има и промени. Това също е гарантирано.

- Вероятно ще разчитате на богатия си административен опит и нормативни познания, ако управлявате Общината през следващите 4 години?

- Шега! Нормативните познания са най-непостоянното нещо в България! Разчитам разбира се на натрупаните количествени и качествени знания, умения, опит, доколкото ги притежавам. Основното обаче, на което разчитам е общите усилия на всички габровци, всеки на своето място и в рамките на своите компетенции,  в името на по-доброто бъдеще на града ни. Успешното развитие на една държава или община е плод на обединените усилия на всички нейни граждани. Дълбоко не вярвам в едноличният управленец - магьосник, който сам с вълшебна пръчка решава проблеми. Българската далечна и по-близка действителност доказа не състоятелността на тази теза.

-  През последните години БСП формира сравнително ниски резултати на изборите. Мислите ли, че на местните избори тази тенденция ще се промени?

- За мен изборният резултат винаги е бил нещо не предвидимо ( хе, разбира се изключвам социолозите и политическите шамани). Целта е аз и моите съекипници да се представим достойно. Моето скромно мнение е, че габровци предпочитат да гласуват за личности. Така че, личностите кандидати за кметове на Общината са пред погледа им. Отговорността да преценят и изберат е на нашите съграждани.

Още...

Кандидатът за кмет на Габрово Таня Христова, на Севлиево - Иван Иванов, на Трявна - Дончо Захариев и на Дряново - Мирослав Семов, заедно с всички кандидати за кметове на ГЕРБ в страната бяха официално представени пред членове и симпатизанти на партията в препълнената зала „Арена Армеец“.

 

„Действително искаме да водим политическа битка, защото иначе няма смисъл от избори. Конкуренцията ражда най-добрите”, посочи министър-председателят и председател на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Трябват ни кадърни, честни и дейни кметове. Там, където има по-кадърен кандидат за кмет от този на ГЕРБ, му пожелавам успех", заяви премиерът. 


„Моля да водите толерантна капания, да не се нападате, а повече показвайте идеите си. Резултатът е важен за стабилитета. Готови сме във всеки момент да отидем на избори, но няма да съм аз човекът, който да ги предизвика. Който иска, нека си носи после цялата отговорност за това, което ще се случи с държавата. Желая успех, толерантна кампания и победата ще бъде за нас", призова лидерът на ГЕРБ. Той заяви, че гарантира, че ще работи добре и с останалите кметове от другите политически сили, ако спечелят.

Още...

 

Мариана ДИМИТРОВА

Светлозар Тодоров е работил като журналист за Дарик радио, Спортно шоу "Гонг", бТВ и други медии.

Областен управител от НДСВ в периода 2008-2009 година. Докторант по политически науки във философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Асистент в катедра "Социални и стопански науки" в ТУ - Габрово.

Светлозар Тодоров има две магистратури - "Административен и здравен мениджмънт" от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" и "Международни отношения - право на Европейския съюз" от СУ "Св. Климент Охридски".

Участник е в Пролетно училище по политики, медии и PR в Амстердам и Лятна академия в Страсбург.

 

-        Какви са мотивите ви да приемете номинацията на АБВ за кмет?

-        АБВ е една от новите партийни формации създадени през последните няколко години в България. Както е известно, лицето и един от основателите  на АБВ е Георги Първанов, президент два мандата, който с поведението си е доказал, че може да поставя интересите на мнозинството български граждани над партийните. При своето учредяване,  движението беше подкрепено от много голям брой изтъкнати и доказали се българи в своите области на професионална изява. Тяхното желание, независимо от мястото им в политическия спектър, е да работят за родината и това да става на принципна основа, чрез диалог. Днес ние имаме нужда точно това.

-        Бяхте областен управител през периода 2008-2009 г. Какво от работата ви като областен управител би ви помогнало в работата на кмет, ако бъдете избран?

-        Администрацията да бъде отворена за проблемите на гражданите. Това е нейната функция. Максимална прозрачност в работата и вземането на решенията. Отчетност за направеното и несвършеното. Подкрепа за всяко добро предложение, независимо кой  или коя партия го предлага. Премахване на практиката с партийните или роднински назначения. Поддържане ролята на гражданското представителство в приемането и провеждането на конкретни политики. Способен екип и приемственост.

Още...


 Новата академична година за Техническия университет в Габрово бе открита днес тържествено в зала "Възраждане". На събитието присъстваха студенти, преподаватели, партньори и приятели на висшето учебно заведение.

По традиция тържеството започна със студентския химн "Gaudeamus igitur", след което приветствено слово към присъстваше произнесе ректорът на Техническия университет проф. Райчо Иларионов.

Гост на събитието бе и зам. кметът Климент Кунев, който от името на кмета отправи поздравления за началото на академичната година с думите:

"Времето, прекарано в училище и университета е най-увлекателния, наситен и незабравим период от живота на човек, но той е и най-отговорния, защото именно образованието е предпоставка за успешна кариера и живот. Технологиите се развиват стремително и това изисква от нас непрестанно усъвършенстване и придобиване на нови знания. На вас и вашите преподаватели пожелавам – не спирайте да търсите, питате и изисквате, само така ще успеете да развиете своите способности и талант и да осъществите мечтите си".

Днес, 15 септември, се открива новата учебна година и във всички габровски училища.

 1 2 
Теми с продължение
News management powered by Xpression News