Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона
 1 

 На 3 октомври 2016 г. Габрово ще бъде домакин на инициативата „Диалог с гражданите“. По време на събитието, Росен Плевнелиев - президент на Република България, Томислав Дончев - заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, Марку Маркула - председател на Комитета на регионите в ЕС, Ева Паунова и Андрей Новаков - членове на Европейския парламент ще водят пряк диалог с гражданите в открита дискусия за бъдещето на Европа.

Дебатът се организира от Община Габрово в сътрудничество с Президентството на Република България, Комитета на регионите на ЕК и Представителството на ЕК в България.

Станете част от тази инициатива и споделете вашите идеи и тревоги,  като по този начин подкрепите процеса за подобряване на общите европейски политики.

Събитието ще се проведе на 3 октомври 2016 г. от 11:00 часа  в зала „Възраждане“, гр. Габрово. За да участвате в него е необходимо да направите своята регистрация на http://gabrovocitizens-dialogue.eu/ с оглед навременната организация и гарантиране сигурността на всички участници.

Проявата в Габрово е част от серията диалози, в които участват всички членове на Европейската комисия и които се провеждат във всички страни от Европейския съюз.

 

Община Габрово съобщава, че в бр. 74 от 20.09.2016 г. на Държавен вестник е обявен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Път III-5004 – „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – реконструкция на инженерни мрежи. На територията на община Габрово парцеларният план засяга поземлени имоти в землището на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания, относно ПУП-ПП и придружаващите го документи до Кмета на общината.

От стартиране на Програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилища до 08.09.2016  г. в Община Габрово са регистра рани 131 Сдружения на собствениците /СС/.

За участие в Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Сдружението на собствениците заявяват интерес пред Общината чрез Заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/.

Към 08.09.2016  г. в Община Габрово са подадени общо 93 броя Заявление за интерес и финансова помощ / ЗИФП/. След проверка и оценка, 80 от тях са одобрени, съобщават от Община Габрово.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ.

СС, чиито заявления са одобрени и са получили положителна оценка са поканени от Общината да сключат договор. Към 08.09.2016  г. Договорите, сключени между Община Габрово и СС са 80.

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

Всички 36 сгради от одобрените допустими от 2015 г. сгради са с приключили техническо обследване. В процес на подготовка е  енергийно обследване за една сграда.

ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

В процес на изпълнение са девет сгради със сключени Договори с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово". 

Още...

 

Община Габрово на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №177 от 25.08.2016г. на Общински съвет Габрово е разрешено изработване на Подробен устройствен план  -План за застрояване за Частично изменение на Подробен устройствен план за имот №019074 в землището на с.Жълтеш, във връзка с разширяване на площадката върху земеделска земя-имот с проектен №019077 в землището на с.Жълтеш, Община Габрово и при необходимост изработване на Парцеларни планове /ПП/ за трасетата на довеждащите проводи на техническата инфраструктура. 

За първи път Габрово ще бъде домакин на една различна и интересна инициатива - "Концерти на възглавници".  Тя ще гостува в Габрово като част от престижния фестивал “Дни на камерната музика” и ще въведе най-малките в света на класическата музика.

 Концертът ще се проведе на 11 септември, неделя, 11.00 часа, в градинката до Театъра (при лошо време в зала "Възраждане"). Вход свободен

Както във всички дебюти на "Концерти на възглавници" извън София досега, и този път музиканти са обожаваният от почитателите Брас квинтет.

Музикалната програма ще включва популярни оперни преработки, горещи испански ритми и вдъхновяващи джазови композиции: оперни и оперетни откъси из "Кармен" на Бизе, "Трубадур" и "Аида" на Верди, "Порги и Бес" на Джордж Гершуин, "Орфей в Ада" на Офенбах, откъси от мюзикълите на Андрю Лойд Уебър и Ленард Бърнстейн, валсове на Йохан Щраус.

.

 

За 14-ти път в началото на септември в Етнографския музей на открито +Етър" край Габрово днес стартира Международният панаир на традиционните занаяти.  Хиляди посетители, над 120 майстори, включително от Украйна, Сърбия, Македония, Судан, с

лънчево време, отлична организация, липсата на кич по сергиите,  добре подбрани фолклорни състави, всичко това провокира огромен интерес у посетителите.

Лена Георгиева, председател на ОбС в Габрово официално откри Международния панаир на традиционните занаяти в ЕМО “Етър”. Д-р Аксиния Бутева прочете поздравителния адрес от Министерство на културата.

Патронът на Международния панаир на традиционните занаяти - Цецка Цачева, председател на Народното събрание на Република България, също изпрати поздравителен адрес, който бе представен при официалното откриване.

Поздравителни адреси бяха поднесени от евродепутатите Момчил Неков от групата на социалистите и от Андрей Новаков от групата на ЕНП.

Депутатите Добромир Проданов от ГЕРБ и Кирил Добрев от Коалиция БСП лява България бяха официални гости на Международния панаир на традиционните занаяти.

Сергиите на майсторите са по цялото протежение на реката. Стефан Цанев от Габрово предлага стоката си на панаира, всичко е изработено ръчно от дърво, технологията е стара. Лъжици, гаванки, съдове за съхранение на храна и напитки - всичко това може да се намери на щанда на майстора.

Китайската конкуренция не го плаши, защото има достатъчно ценители. “Няма как да се обясни на един купувач, че българското е по-добро от китайското. Той сам трябва да го усети. Има хора, които да искат да научат занаята. Все още. Но при други занаяти нещата не стоят така и те изчезват”, споделя Стефан Цанев.

Според този прочут в района майстор, държавата трябва да има политика за съхраняване на старите занаяти и техники. Майстор Стефан Цанев е изработвал дори бутилки от дърво.

Още...

Във връзка с провеждането на XIV международен панаир на традиционните занаяти от 2 до 6 септември в ЕМО "Етър", автобусите от градския транспорт ще се движат по следните разписания:

 №1 и №10 - /място и начален час на отпътуване на автобусите/

                Русевци                                             Етъра                 

                3,30       ДЕПО                     4,10       през ЖП Гара  

                4,40                                       5,20       през ЖП Гара  

                5,10                                       5,45       през ЖП Гара  

                5,40                                       6,20       Еловица №10  

                6,20                                       7,00                      

                7,40                                       8,20       Еловица №10  

                9,00                                       9,40                      

                9,40                                      10,20                    

                10,20                                    11,00     Еловица №10  

                11,00                                    11,40                    

                11,40                                    12,20                    

                12,20                                    13,00     Еловица №10  

                13,00                                    13,40                    

                13,40                                    14,20     Еловица №10  

                14,20                                    15,00                    

                15,00                                    15,40                    

                15,40                                    16,20     Еловица №10  

                16,20                                    17,10     Музея №1        

                17,00                                    18,05     Музея №1        

                18,20                                    19,00     Еловица №10  

                19,00                                    19,40                    

                19,40                                    20,20                    

                20,20                                    21,00                    

                21,00                                    21,40                    

                21,40                                    22,10                    

                                                                                    

Още...

 Габровската инициатива Базар „Забравени традиции, живи вкусове“ – Селски мол, в който участват читалищни общности и производители от региона, ще бъде представена в деня на Съединението, 6 септември, в Брюксел пред Парламента на ЕС.

Инициаторите на Мол-а заминават по покана да евродепутата Момчил Неков, който работи последователно за защита на уникалните български продукти и организира кампанията „Да защитим българския вкус". В Деня на Съединението той ще открие конференция на тема „Намаляване на ефектите от промените в климата чрез географските означения и европейските схеми за качество”. Ще бъде разисквана ролята и потенциала на географските означения в борбата с промяната на климата, както и положителния отпечатък на качествените продукти върху промените в климата, как европейските схеми за качество могат да помогнат за запазване на биологичното разнообразие и да допринесат в борбата с глобалното затопляне. Брежанските кестени и уникалната за цяла Европа порода свине от Източния Балкан ще покажат това. Италианският опит със сирене Пармиджано Реджано също ще бъде представен на конференцията.
Освен Момчил Неков, член на Комисия по земеделие развитие на селските райони към ЕП, в дискусията ще участват представители на дирекция Земеделие и развитие на селските райони в Европейска Комисия и Европейска асоциация за планинските региони, Десислава Димитрова - координатор на Асоциацията на конвивиумите на Слоу Фуд в България и др.
В 12.30 часа ще бъде официално откриване на български щандове с традиционни храни и продукти с географски означения и потенциал за защита по Европейски схеми за качество. Ще бъдат представени чрез дегустация български храни и продукти с географски означения и такива, с потенциал за защита по европейските схеми за качество.
Селският мол от Габровско ще има свой сектор на площад Люксембург. Основен акцент в него ще бъде пестилът, който на по-късен етап също има шанс да получи защита като уникален български продукт, както горнооряховския суджук и казанлъшката маслодайна роза. Ще бъдат представени още продукти от местни сортове сини сливи – конфитюр, мармалад, ракия, сушени плодове. Габровски гаванки, изделия от беленица, терлици и калци от вълна, балканско бяло сирене и био кашкавал, шарена сол, мед от глухарче, продукти от древното жито лимец и други традиционни изделия ще могат да видят и да опитат посетителите на Селския мол в Брюксел. Инициативата съхранението на местните културни, занаятчийски и кулинарни традиции и развитието на дребното предприемачество и биоземеделието на базата на вековния опит на местното население и нейната кауза ще бъде показана пред ЕП с богат презентационен материал.

На площада в Брюксел на 6 септември ще бъдат представени и щандове с български продукти, които имат потенциал да бъдат регистрирани по европейските схеми за качество - Куртовски розов домат, Еленски бут, Странджански чай, Зелено сирене от Черни Вит, Навпавок от Разложко, Реселешки воден лук, а също така и сирене от българската местна порода Калоферска коза.

 1 
Теми с продължение
News management powered by Xpression News