Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона
 1 

 

„Българските топлофикации стриктно изпълняват препоръчаните от КЕВР допълнителни мерки за информиране и улеснение на клиентите си във връзка с пандемията от коронавируса“. Това заяви инж. Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България. По думите му те като асоциация са в постоянна комуникация с всички техни членове и им оказват пълна подкрепа в тази трудна обстановка.

"Доверието между топлофикационно предприятие и клиент е изключително важно. В епидемичната обстановка, в която се намираме, е необходимо  поддържане на добра комуникация между двете страни. При констатирани проблеми трябва да се предприемат бързо и адекватно мерки", казва инж. Георгиев. Той допълва, че АТБД са разговаряли с топлофикациите и те са ги информирали, че навсякъде са предприети действия, които да гарантират опазване здравето на техните служители и клиенти.

Още...


         От Топлофикация Габрово разпростаниха до своите абонати анализ на получените фактури, които се отнасят за потреблението главно през месец декември 2020 година. Тяхното действие е продиктувано от молбата на КЕВР от края на миналия месец, всички топлофикации в страната, да предприемат стъпки за по-детайлно информиране на техните абонати за потреблението им.

          В анализа на последните фактури от Топлофикация Габрово посочват, че през последния месец на 2020 година са произвели с едва 3% повече топлина в сравнение със същото време през 2019 година. Основните причини, които от дружеството отбелязват, са по-дългият период на работа на абонатните станции, както и по-високата средна температура.

       Още...

            Асоациация на топлофикационните дружества в страната се ангажира да помогне за по-лесното извършване на информационна кампания от страна на топлофикациите

Малко преди коледните празници КЕВР изпрати писмо до всички топлофикации в страната, с което ги приканят да предоставят публично повече информация във връзка с произведената топлинна енергия всеки месец, както и по повод възникнали аварийни ситуации.

            Според КЕВР топлофикациите трябва да предприемат допълнителни мерки за информиране и улесняване на клиентите на топлофикационните дружества във връзка с възникнали проблеми в условията на пандемия.

            „Изцяло подкрепям КЕВР. Считам, че препоръката от страна на Регулатора към топлофикациите в страната е напълно резонна. Добре е да се предоставя повече информация на крайните потребители, но искам да уточня, че е важно да се отделят единствено данните, които са разбираеми за широката общественост. Ние от Асоациация на топлофикационните дружества в страната се ангажираме да спомогнем за по-лесното извършване на информационна кампания от страна на топлофикациите, които са наш член.“ – заяви инж. Кремен Георгиев председателят на Асоциация на топлофикационните дружества в България.

            [ readMore]

Инж.Георгиев посочи, че трудната 2020 година е доказала, че сме силни единствено, когато работим заедно и именно по този модел смята лично да говори с ръководствата на всички топлофикации, които членуват в Асоциацията на топлофикационните дружества в България, за да е възможно процесът по информиране на потребителите да се унифицира.

            „Изготвянето на кратък анализ за производството и потреблението всеки месец, няма да отнеме много време и  ще предостави важна и полезна информация на потребителите на топлинни услуги. Особено потребна ще е за клиентите, които все още са прогнозен отчет. Анализът ще им позволи по-лесно да контролират потреблението си, а и да планират по-ефективно разходите си.“ обясни още инж.Георгиев.

 1 
Теми с продължение
News management powered by Xpression News