Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона

 По време на Дните на отворените врати 7-10 октомври 2013 г. в Брюксел кметът на Община Габрово Таня Христова ще представи постигнатите резултати, новите възможности и предизвикателства пред Габрово в контекста на еврофондовете и изпълнението на проекти с европейско финансиране.

Представянето на града ни ще се състои на 9 октомври по време на семинар, организиран от Комитета на регионите към Европейската комисия с тема „Териториално сътрудничество на местните власти – към успешна и обединена Европа 2020“.

Дебатът е предназначен да предостави платформа за обмен на добри практики и опит в териториалното партньорство. Лекторите ще представят действащи проекти и ще споделят идеи за подобряване на сътрудничеството в бъдеще за по-добро и по-ефективно използване на средствата от ЕС.

Таня Христова ще представи презентация, показваща напредъка и опита на общините в България по еврофондовете и в частност община Габрово с примери за успешно изпълнени проекти за над 190 млн. лева през първия програмен период 2007 - 2013. В контекста на регионалното сътрудничество, кметът на Габрово ще обърне специално внимание на започналите проекти съвместно с други общини в областта, а именно Регионалното депо за битови отпадъци (съвместно с община Трявна) и Подкрепа за развитие на регионален и интегриран туристически продукт (съвместно с общините Трявна и Севлиево).


Теми с продължение
News management powered by Xpression News