Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона

 Женина ДЕНЧЕВА

Вероятно няма да има промяна в начина на формиране на такса битови отпадъци и през идната година. Все пак трябва да се изчака заседанието на Общинския съвет на 31 октомври, който окончателно ще каже тежката си дума. Базата за изчисляване на налога пак ще е данъчна оценка на имота, а не количеството генерирани отпадъци. Не само в Габрово, във всички градове е така. Правителството обещава през 2015 година да се дадат възможности на общините да определят таксата битове отпадъци на база количество.

В Габрово бе създадена работна група, която обсъди обстойно постъпилите предложения от бизнеса, от граждански сдружения и неправителствени организации. В момента специалисти изчисляват дали може да се приеме предложението на бизнеса сам да определя големината на контейнера, който ще използва и честотата на извозване. Но ако това стане,  то ще бъде за сметка на гражданите, предупреждават експертите. Така или иначе битовият отпадък се генерира предимно от гражданите, а не от бизнеса. Сега фирмите на практика плащат отпадъка на гражданите. Още няма крайно решение ще се отстрани ли тази несправедливост  и ще се оскъпи ли таксата за битовите потребители.

Според повечето постъпили в комисията предложения по-справедливо е да  се плаща според количеството изхвърлен боклук. Но за да се случи това е нужна сериозна подготовка. Пред всеки блок трябва да има нови контейнери, които да се заключват и да се отварят със специален  чип, който да отчита количеството изхвърлен от семейството боклук. Има и друга методика - сметта да се изчислява на обем, като се поставя в специални торби.

Но веднага възниква проблемът имаме ли достатъчно съзнание да си изхвърляме боклука в "умния контейнер", според показанията на чийто чип  се определя кой колко плаща? Или ще предпочетем да метнем боклуците си в храсталаците или в дерето?

"Идеята е чудесна, но никой от гражданските сдружения или неправителствени организации не казва как да я реализираме. Никой не дава конкретни предложения. Откъде да вземем толкова пари да внедрим методиката за количественото измерване на сметта. Освен това трябва да се създаде инспекторат, който да следи за нарушения и да налага солидни глоби за нарушения. Оттам пък идва проблемът, че ако някой изхвърля смет извън въпросните контейнери, трябва да бъде заловен на местопрестъплението, и то с двама свидетели. Иначе не можеш да го санкционираш. За разлика от Австрия и Германия, където  при постъпил сигнал за подобно нарушение, веднага глобяват, без да търсят доказателства. Ако искаме да има ефект и при нас, ще трябва да се промени закона. Давам още един пример. В пренаселения мегаполис Лондон няма как да се определи цената на сметосъбирането на количество и е на база данъчна оценка", коментира председателят на Общинския съвет Николай Сираков.

Той предупреждава, че ако се плаща на количество или на обем сметта, таксата ще бъде много по-голяма, отколкото в момента. По- справедливият, не означава по-евтин начин.

 "Експертите в общинската администрация направиха изчисления какво би ни струвало, ако се плаща на ползвател, т.е. на всеки отделен гражданин. Сумата, която се плаща за сметосъбирането, извозване, депониране се дели на броя на гражданите на Габрово и се получава около 70 на човек. Излиза, че тричленно семейство за година ще плаща 210 лв. В момента се плаща между 50 и 60 лв. на година", обясни Сираков.

Според него, когато наистина започне плащане на количество смет, човек ще си прави по-добре сметката и няма да генерира толкова много отпадъци.  Целта не само в Габрово, но и в целия свят е всеки е да произвежда по-малко отпадъци.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News