Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона

Откриването на производство по ликвидация на общинската фирма "Благоустрояване" ще гласува местният парламент на заседанието си в четвъртък. Предложението е дружеството да се трансформира в общинско предприятие и предметът на дейността му да остане същия.

Сред мотивите са анализ на годишните резултати на фирмата, които показват, че възможностите за развитие и модернизиране на материалната база на дружеството са ограничени.

"През последните 5 г. то изпълнява договор с Общината за предоставяне на услугите сметосъбиране, сметоизвозване, обработка на битови отпадъци в депото и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, средствата за които Община Габрово набавя от такса битови отпадъци. Въпреки, че до момента "Благоустрояване" ЕООД е в добро финансово състояние, има наличен финансов ресурс за изпълнение на дейността и няма просрочени задължения, се налага извода, че дружеството трудно може да се развива на конкурентен бизнес пазар и няма предпоставки за запазване на функционирането му под тази форма. В същото време Общината е длъжна да предоставя услуги в интерес на местната общност, за да осигури нормална жизнена среда за населението", пише в предложението, което ще се разгледа в Общинския съвет. Там се посочва още, че в национален мащаб се налага практиката за преобразуване на общински търговски дружества в общински предприятия.

Предлага се още за временно изпълняващ длъжността директор на общинското предприятие да бъде Андрей Господинов, който в момента е шеф на фирма "Благоустрояване", до провеждането на конкурс, който се очаква да бъде до шест месеца.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News