Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона

 

Местният парламент трябва да разреши издаването на банкова гаранция за обезпечаването на дългосрочен инвестиционен кредит в размер на 660 хил. лв. на фирма "Общински пътнически транспорт".

Припомняме че, със свое решение от 18 април Общинският съвет даде разрешение на общинското дружество да тегли инвестиционен кредит с цел закупуване на автобуси.

Освен това ОбС одобри и обезпечаването на издадената от Община Габрово гаранция, която е ипотекирането на автогарата.

За целта бе открита процедура по Закона за обществените поръчки за избор на финансова институция, която да отпусне кредита. След проведена такава, на 9 септември е подписан договор с банка ДСК за отпускането на заема. Той се предоставя с цел плащането на първоначалната вноска за закупуване на лизинг на 4 нови 22-местни автобуса и финансиране на 100 процента от стойността на закупени три съчленени 18-метрови и девет солови 12-метрови втора употреба метанови автобуса. Крайният срок за издължаването на кредита е 120 месеца от датата на подписването на договора за заема.

За издаването на общинска банкова гаранция за инвестиционния кредит на дружеството в края на септември бе проведено и публично обсъждане.

По време на него стана ясно, че към момента "Общински пътнически транспорт" има натрупани стари задължения като текущите се покриват от приходите на фирмата. Останали са и задължения от около 556 хил. лв. към НАП и 480 хил. лв. към доставчика на гориво. Предвижда се те да се покриват от икономията от разликата в цената на горивото дизел – метан, уточни управителят на дружеството Екатерина Караколева. Очаква се при закупуването на автобуси на метан да се реализират икономии до 24 хил. лв., които ще гарантират изплащането на месечните вноски по кредита и ще позволи изплащането на старите просрочени задължения.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News