Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона

Женина ДЕНЧЕВА

Реализиране водният цикъл на Габрово завърши успешно след 8 години подготовка и 3 години строителни работи на терен. Изградени са 120 км ВиК мрежи в 16 квартала на града, ремонтирани са 5 помпени станции, а двете пречиствателни станции,  за питейни и отпадъчни води, вече са напълно обновени. Над 100 улица в града бяха цялостно преасфалтирани.

Водният проект на Габрово бе първата мащабна инвестиция на Община Габрово за ефективно и интегрирано управление на ресурсите в сектор води, реализирана с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.

Водният цикъл на Габрово, една от най-тежките и социално отговорни инвестиции,  на стойност близо 88 млн лв., от тях за питейни води и пречиствателна станция – 12,5 млн. лв., отпадъчни води – 23,2 млн. лв. и ВиК – 43 млн. лв., бе успешно изпълнена. Реконструираните обекти по проекта официално бяха открити в края на миналата седмица, в присъствието на премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.

Те заедно с граждани на Габрово /поканата бе към всички/ на място се запознаха с дейността на изцяло реконструираните пречиствателната станция за отпадъчни води и пречиствателната станция за питейни води. Като преди това преминаха по основно преасфалтирани улици по проекта.

При първия си мандат, на 23 февруари 2010 година, премиерът подписа в Габрово договора за безвъзмездно финансиране на проекта от ЕС. Другият подпис бе на тогавашния кмет на Габрово Томислав Дончев, сега вицепремиер. Премиерът се почувствал задължен и да участва и на финализиране на инвестицията, каза самият той.

Бойко Борисов похвали габровският кмет Таня Христова за безупречно реализирания воден цикъл на Габрово. "Този проект нямаше да се случи без волята и желанието на хората в Габрово", отговори кметът Таня Христова, като за пореден път благодари на габровци за търпението, за толерантността и съпричастието, въпреки многото битови неудачи за хората, съпътстващи изпълнението на проекта. „Изграждането на новия път на водата бе труден и дълъг, но също така успешен процес, създаващ голяма добавена стойност за развитието на съвременно и социално – отговорно общество. Благодарение на дългогодишните съвместни усилия на всички ангажирани страни и принципите на европейска солидарност в Габрово вече функционира ВиК инфраструктура от ново поколение, базирана на екологосъобразни решения за управление на питейни и отпадъчни води, модерни инженерни технологии и висока надеждност на експлоатацията”, допълни тя.

Таня Христова отличи с кристални плакети „Пътят на водата“ всички ръководители на екипи на фирмите изпълнители на инвестицията.

"Поздравявам ви за това, което сте направили, то остава за хората. Габровци ще пият чиста вода. Янтра е чиста, а във Велико Търново ще дават банкет, защото рибарите ще ловят в Янтра чиста риба. Поздравявам кмета. Изкушението да те харесват хората е много голямо, знам го. Но ако задържиш асфалтирането,  заради изкопи, прокарване на газ, пилиш нервите и на хората, а и своите. Когато накрая обаче всичко е налице, хората ще го оценят и ще ни разберат", каза Борисов.

Той призова лидера на БСП Михаил Михов да сравни двата първи проекта за воден цикъл в страната, този в Габрово, и този във Враца /б.а. там едва 80 на сто от проекта е изпълнен/

"Да отиде да види какво е направил неговият кмет във Враца и да дойде да види какво е направил моят кмет в Габрово. Въпреки спънките! Положени бяха усилия да се събори проекта в Габрово. Не успяха. Преодоляхме корекциите на Орешарски. Кметицата се оказа много яка, екипът много добър. Сега Габрово изглежда много добре. Така е и в много други градове на страната. Това е добър пример за прагматично дясно управление," допълни Борисов.

Екологичната инвестиция бе съвместена с други мащабни благоустройства на градската среда. Поради интензивните изкопни дейности и амортизираното състояние на улични и тротоарни настилки, бяха изпълнени допълнителни инвестиции в пътна инфраструктура. Община Габрово договори кредитен ресурс на стойност близо 4 млн. лв. от Фонд ФЛАГ, чрез който над 100 улица в града бяха цялостно преасфалтирани.

 С финализирането на водния цикъл на Габрово, градът вече разполага с обновени ВиК мрежи и съпътстващи сградни отклонения в 16 квартала, а отпадъчните води на няколко квартала с население близо 13 000 души се отвеждат за пречистване в градската Пречиствателна станция за отпадъчни води, която след реконструкцията вече работи с хидравличен капацитет 14 860 куб.м/ден и капацитет на биологично пречистване 99 780 еквивалент жители. Новата станция за отпадъчни води е една от малкото в страната, която разполага с модерни съоръжения за усвояване на отпадъчния продукт, тъй като в процеса на третиране на утайката се произвежда газ метан, а посредством генератори – електрическа енергия, с която се покриват част от енергийните нужди на съоръжението.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News