Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона

До края на годината ще бъдат завършени ключови обекти, свързани с градската инфраструктура на Габрово. На 19 август  Община Габрово и Управляващият орган на ОП „Регионално развитие“ подписаха анекс към основния договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”.

 Досега  изпълнените обекти по проекта са реконструкция на крайречната улица „Софроний Врачански“, благоустрояване на VI-ти участък, реконструкция на кръстовището до Консултативна поликлиника и благоустрояване зелена площ по ул. "Брянска", съобщават от Общината

Сега чрез анекса се осигурява финансиране за още четири обекта в рамките на проекта. С предоставените средства ще бъдат извършени ремонтни дейности по крайречната улица „Дунав”, изграждането на спортната площадка в ж.к. Дунав и рехабилитацията на спортното игрище до парк „Маркотея”. Четвъртият допълнително финансиран обект е „Благоустрояване на зелена площ по ул. „Брянска”, който всъщност Община Габрово вече реализира като неразделна част от реконструкцията на кръстовището до Консултативна поликлиника.

Реконструкцията на ул. „Дунав“, изграждането спортната площадка на ул. „Дунав“ и рехабилитацията на спортното игрище до парк „Маркотея“ бяха сред допълнителните обекти, за финансирането на които Община Габрово очакваше освобождаване на финансов ресурс по ОП „Регионално развитие“.

Емблематичният парк „Маркотея”, в който не са влагани инвестиции повече от 20 години, ще бъде изцяло осъвременен и реконструиран, за да се превърне в атрактивно място за отдих и забавления. Стойността на строително-монтажните работи и 1 918 815 лв., изпълнител е „Сънником“ ЕООД.

Паркът условно е разделен на северна, централна и южна зона. Те включват основен вход, паркинг, обществено обслужване, атракции, изяви на открито, спорт. Заложена е реставрация на архитектурните елементи на езерото – мостчета, пристан, кула, остров – японска градина, парапети и бордюри. Ще бъдат изградени три обслужващи сгради, кътове за отдих, за спорт и за игра на открито. Работният проект предвижда благоустрояване на територията около автобусната спирка, чешмите и пешеходен подход към училище „Иван Вазов”. Ще има ново парково осветление и видеонаблюдение.

Игрището е разположено в южната периферия на градския център на Габрово, в непосредствена близост до гъсто населени жилищни квартали, както и до училище „Иван Вазов”. Предвижда се полагане на съвременна полиуретанова настилка на игралните полета, монтаж на нови спортни съоръжения, осветление, рехабилитация на настилките и съществуващите трибуни, монтаж на нова ограда и порти, и обособяване на паркинг и зелена площ. За рехабилитацията на спортното игрище до парк „Маркотея“ са предвидени 635 272 лв. Изпълнител е ДЗЗД “ЮНИМЕКС-ЛИМК” – Габрово.

Усилено се работи по реконструкцията на ул. „Дунав", край десния бряг на река Янтра. Улицата е в изключително лошо състояние. Сега се извършва  рехабилитация на настилки, отводняване, ще се открият нови паркоместа, ще се оформи пешеходна и велосипедна алея, кътове за отдих. Предвидени са нови парапети, ограждения, градински мебели, рехабилитация и оформяне на зелени площи с подходяща растителност и улично осветление. Стойността на строително-монтажните работи е  1 149 622 лв.

Почти готова е спортна площадка на ул. „Дунав”. В района липсват подобни съоръжения. Предвижда се изграждане на спортни съоръжения, включващи площадка за фитнес на открито и оградено баскетболно игрище с изкуствена настилка, както и осветление на площадката. Стойността е 177 885 лв.

В началото на 2012 г. бе извършена цялостна реконструкция на ул. "Аврам Гачев" и бе благоустроена територията по левия бряг на река Янтра. Чрез благоустрояването и на  улица „Дунав” ще се създаде завършена рекреативна зона в централната градска част на Габрово.

Предвижда се и поставяне на нов мост между двете улици.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News