Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона

Женина ДЕНЧЕВА

-  Текат протести на личните лекари в страната, включително и в Габрово, те твърдят че има много сериозни проблеми. От друга страна министерството и от НЗОК казват, че се увеличават обемите, включително броя на направленията, на изследванията. Пациентите не могат да разберат кой ги заблуждава?

- Всеки в условията на демокрация има право на протести, включително и общо-практикуващите лекари. Не съм запознат в детайли за техните мотиви. Те са отговорни професионалисти и затова се надявам , че с действията си  няма да затруднят своите пациенти. Дали направленията за консултация със специалист и средствата за изследвания в извънболничната помощ тази година ще са повече? Ако погледнем закона за бюджета на НЗОК за 2016 ще видим, че парите за медико-диагностична дейност са нараснали с 441 хил. лв., а тези за специализирана извънболнична помощ с близо 12 млн. лева. За първото тримесечие на годината лечебните заведения от областта са получили  10 % увеличение на средствата за изследвания и 3% ръст на направленията за специалист, спрямо последното тримесечие на 2015 г. На пресконференция пред медиите министъра на здравеопазването пък декларира, че  от 1 април до края на годината ще бъдат осигурени допълнително 36 млн. лева, над заложените в бюджета,  за направления, изследвания и профилактика. Така общия брой на направленията за специалисти ще нараснат, макар и минимално, в сравнение с предходната година

- Българският лекарски съюз  сне доверието си от здравното министерство и националната здравна каса, защо не можете да се разберете с професионалната гилдия?

- Трябва да се прави разграничение между МЗ и НЗОК. Най-общо казано Министерството формира политиката в сферата на здравеопазването. НЗОК, в качеството си на финансираща институция с конкретни задължения, изпълнява съответната част от тази политика. До колкото ми е известно, БЛС не е съгласен с конкретни промени, които здравното министерство има намерение да въведе чрез наредбите за пакета дейности, за удовлетвореността на пациентите, за достъпа до медицинска помощ, както и с други такива като въвеждането на пръстови отпечатъци за достъп до медицински услуги. Именно това несъгласие е посочено за причина да не се подпише Национален рамков договор. Като ръководещ една районна здравна каса не бих могъл да отговоря защо не се постига съгласие между МЗ и БЛС, представляващ професионалната гилдия. Като гражданин, запознат с проблемите ще кажа, че здравеопазването ни отчаяно се нуждае от непопулярни реформи, а те винаги са болезнени.

- Има ли проблеми за лечението на пациентите от неподписването на националния рамков договор от БЛС? Как ще се реши проблемът?

- Не за първа година оставаме без Национален рамков договор. Разбира се по-добре за всички страни бе да бъде постигнато споразумение между НЗОК и БЛС, но за съжаление  такова не се получи. Същевременно Конституционният съд отмени текстовете от Закона за здравното осигуряване,  регламентиращи основен и допълнителен пакет здравни дейности, а от там и съответната наредба на Министерството на здравеопазването. Въпреки тези обстоятелства, проблеми при  лечението на пациентите не би следвало да има. Министерството вече  публикува нова наредба за основният пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, която е съобразена с мотивите на съда. Законът за здравното осигуряване пък регламентира, че при неподписване на нов национален рамков договор продължава да действа старият, а когато има нормативни промени, които не са отразени в него, Надзорният съвет на НЗОК излиза със свое актуално решение. Такова решение бе качено в сайта на НЗОК за двуседмично обществено обсъждане, а на 31 март се появи и в Държавен вестник. То определя условията и сроковете за подписване на индивидуални договори с изпълнителите на медицинска помощ, обемите и цените на закупуваната от НЗОК медицинска помощ, както и контрола, и санкциите при изпълнението на договорите, и практически представлява едностранен анекс на НРД за 2015 г.  Както решението на надзорния съвет, така и наредбата на здравното министерство стартират действие от първи април.

- От април започва сключването на договори на касата със здравните заведение, личните лекари и специалистите. Имате ли готовност?

- Сключването на индивидуални договори с изпълнителите на медицинска помощ е едно от основните задължения на районната здравноосигурителна каса, целящо задоволяване потребностите на населението от областта от конкретна медицинска помощ . Опитът ни в организацията на този процес е голям и затова готовността винаги  е налице. Решението на Надзорният съвет  регламентира подаване на заявления в рамките на месец април и сключване на договори  в тридесетдневен срок от датата на заявлението.  НРД за дентална дейност, който бе подписан през февруари, определя същите срокове за договаряне със зъболекарите. Аптеките пък ще сключват новите си договори през първите две седмици на април.

- Какво всъщност предлагате от ваша страна?

- Според нас, практическите промени от 1 април в дейността на лечебните заведения от извънболничната помощ, касаеща осигурените лица са незначителни. По отношение на денталната помощ в НРД за дентална дейност, се предвижда при регистрирано неусвояване на бюджетните средства от 1 септември да се добави една допълнителна трета дейност за възрастни над 18 г. Най-съществени промени ще има в болничната помощ. Пациентите ще бъдат лекувани за различни заболявания по 266 клинични пътеки, 4 клинични и 38 амбулаторни процедури. За първи път се въвежда понятието амбулаторни  процедури. Те ще се извършват за пациенти, чието състояние не налага непрекъснат престой в болница и ще са в четири направления – диагностика,  малка  хирургия, онкология и хемодиализа. За целта 15 клинични пътеки и 6 клинични процедури са трансформирани в нови амбулаторни процедури. Стартират и три нови клинични пътеки за продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт, инсулт и оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност. Тези промени в болничната помощ целят подобряване качеството на болничния продукт и елиминиране на излишните разходи, например тези за ненужен от медицинска гледна точка престой.

- Имате ли актуални данни за контролната дейност на касата?Може и обобщени за миналата година?

- През 2015 г. контролът и санкциите от страна на НЗОК се осъществяваха по Закона за административните нарушения и наказания. За този период сме извършили 679 медицински и финансови проверки, както планови, така и следствие на анализи, сигнали и жалби. В резултат са издадени 325 акта за установяване на административни нарушения и съответно 323 наказателни постановления за налагане на имуществени санкции. Най-честите констатации в извънболничната помощ се свеждат до непълен обем на медицинските дейности и нарушения при предписването на лекарства. Болниците пък са допускали: нарушения в диагностично-лечебния алгоритъм, липса на индикации за хоспитализация, неизпълнени критерии за дехоспитализация, неосигурена непрекъснатост на медицинското обслужване и др. Общият размер на наложените санкции и сумите, които следва да се възстановят от лечебните заведения възлиза на 384 хиляди  лева. Съгласно измененията в закона за здравното осигуряване от първи април тази дейност се извършва по административно процесуалния кодекс, като се възстановява действието на арбитражните комисии с районните колегии на лекарския, зъболекарския и фармацевтичния съюз. Мисля, че това е една добра стъпка за повече коректност към договорните партньори, тъй като определено закона за административните нарушения и наказания не е достатъчно пригоден за този вид контрол.     


 

                

     


Теми с продължение
News management powered by Xpression News