Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона


 Започна изграждането на кръговото кръстовище в кв. Младост, до магазин Лидъл. Обектът е част от инвестиционната програма на Община Габрово. Чрез реконструкцията ще бъде подобрена организацията и безопасността на движението в района и ще бъдат благоустроени прилежащите пространства. 

Въведен е първият етап от предвидената временна организация на движение в района на кръстовището, която предвижда стеснения на пътното платно, но запазва съществуващата организация на движение

Съществуващото кръстовище на бул.“Могильов“, ул.“Свищовска“ и ул.“Лазурна“ е четириклонно с висока интензивност на движението във всички направления, както и с голям на брой завиващи на ляво. Геометрията и организацията на кръстовището не е оптимална, което намалява пропускливостта му и създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Интензивността на пешеходното движение в участъка е голяма и е необходимо да се осигури безопасност на преминаване.

Предвижда се при изпълнението на кръговото движение, централният остров да бъде повдигнат спрямо пътното платно с пътни бордюри от гранит. За по-добра ориентация и насочване на автомобилното движение в правилната посока ще бъдат монтирани светещи стрелки, разположени по периметъра на кръга. Около централния кръг ще се изгради ивица от гранитен паваж, отделена от асфалтовата настилка с понижен гранитен бордюр.

С цел насочване на движението на вход и изход, ще бъдат оформени четири разделителни острова, повдигнати с пътен бордюр. Предвижда се настилката в тези острови да се изпълни с цветни гранитни павета. Така създадените междинни зони за изчакване при влизане в кръстовището значително ще подобрят безопасността на движение при преминаване през кръга.

Проектът включва и цялостна рехабилитация на пътните и тротоарните настилки в обхвата на кръстовището. С цел насочване на пешеходното движение към регламентираните зони за пресичане, ще бъде поставен метален парапет по дължина на новата бордюрна линия. На всички пешеходни пътеки ще бъдат монтирани прожектори.

Предвидено е също поставяне на нови стълбове за улично осветление и нови LED осветителни тела, затревяване на централния остров и зелената площ между бул.“Могильов“ и ул.“Свищовска“, както и засаждане на декоративни храсти и цветя и поставяне на декоративни елементи. 

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News