Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона

Започна изграждането на пешеходния мост на река Янтра, свързващ улиците „Аврам Гачев“ и „Дунав“.  Предвидено той да бъде с дължина е 32 метра и настилка от естествен камък. На моста са проектирани пешеходна алея, тревни площи и уширения, на които са предвидени пейки.

К

онструкцията на моста е решена като стоманобетонова рамка, върху която ще бъде положен бетон за наклон, хидроизолация и циментопясъчна замазка. За директна връзка на моста с прилежащия терен на ул. „Аврам Гачев“ е предвидена стълба, а в посока юг е проектирана достъпна пешеходна рампа. Връзката с ул. „Дунав“ ще става чрез алея и стълба.       

За моста е предвидено осветление за тъмната част на денонощието, както и художествено осветление. Осветлението по протежението на моста е интегрирано в парапета. За пешеходните зони също е предвидено да бъдат осветени - с LED – осветителни тела, а за зелените площи - капково напояване.

Вече е въведена временната организация на движението в района на обекта, съгласно която на ул. „Аврам Гачев“, в района на бъдещия устой на моста, е преустановено движението на пешеходци и велосипедисти, като същото е пренасочено към отсрещния тротоар.

Улица „Дунав“, в участъка на бъдещия устой на моста, е затворена за движение на автомобили и пешеходци. Достъпът към новоизградените паркинги до спортното игрище няма да бъде ограничаван.

Обектът е част от инвестиционната програма на Община Габрово и се планира да бъде завършен през 2017 г. 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News