Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона

РЗОК-Габрово кани лечебните заведения, изпълнители на медицинска и дентална помощ на територията на област Габрово, да подадат заявления за сключване на договори при условията и в сроковете посочени в НРДМД-2017 г. (обн., ДВ, бр. 24/21.03.2017 г.) и НРДДД-2017 г. (обн., ДВ, бр. 23/17.03.2017 г.).

Заявленията ще бъдат приемани до 28.04.2017 г. включително в деловодството на РЗОК-Габрово, както и по електронен път на delovodstvo@gab.nhif.bg . 

Договорите ще се сключват в 30-дневен срок от подаване на заявленията.

 

 

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News