Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона
1 2  3 4 5 6 7 8 > 


Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за определяне на изпълнител на проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“.

Целта на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да възложи изготвянето на актуален, пълен и съгласуван технически проект, както и изграждането на трасето на обхода на гр. Габрово в посочения участък, включващ и тунела под връх Шипка.

В съответствие с разширения идеен проект, тунелът под връх Шипка се намира на 1,0 км западно от прохода Шипка и на 1,0 км източно от връх Малуша. В тунела са предвидени две ленти за движение по 3,75 м, две водещи ивици по 0,50 м, два тротоара по 0,85 м, височина на строителния габарит на тунела – 4,80 м.

 

 Във връзка с подготовката за новия отоплителен сезон "Топлофикация Габрово" ЕАД информира своите абонати, че по време на летните месеци са успели да осъществят множество ремонтни и подготвителни дейности. Благодарение на тяхното приключване вече са в режим на готовност за стартиране на топлоподаване на територията на града.

"Според нормативната уредба общото включване на отоплението може да започне след три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от 12°C и прогноза от НИМХ за трайно застудяване. Дружеството следи постоянно прогнозата за времето и ще реагира съобразно климатичните условия и в съответствие с нормативните изисквания“, съобщи ръководителят на дружеството инж. Владимир Костов.

През топлите месеци извършихме цялостен ремонт на основната ни парна турбина, както успяхме да подготвим за работа и още една парна турбина. Идеята ни е втората да остане като резервна мощност в случай на необходимост

Направихме подмяна на  магистралния тръбопровод под ул. "Ген. Николов" и ул. "Станционна". Подменено е напълно отклонението, намиращо се под ул. "Васил Неделчев", обясни инж. Костов

За обезпечаване на гладкото протичане на зимния сезон са осигурени всички необходими консумативи, които да осъществяват нормалната и безаварийна работа на „Топлофикация Габрово“ ЕАД. Сключени са и договори за доставка на необходимите горива за дейността ни, както и необходимия транспорт, за да се обезпечи и гарантира ритмичността на въпросните доставки. Положили сме всички усилия да обезпечим и осигурим спокойната и топла зима в града.

Използвам случая да напомня на известните със своята прозорливост габровци, че предлаганата от топлофикация услуга е без алтернатива в цената и качеството, с което каня всички желаещи да  ползват от нашата услуга да подадат заявления за включване към топлопреносната мрежа или да им бъде възстановено топлоподаването, ако то е било прекъснато.

Дружеството се развива, правят се нови инвестиции и се предвижда внедряване на иновативни и модерни технологии", заяви директорът на "Топлофикация Габрово" ЕАД.

          ХVІІ Международен панаир на традиционните занаяти се провежда от 6 до 8 септември в музей „Етър” – Габрово. Официалното откриване е на 6 септември от 11:00 ч. и в него взема участие Председателя на Народното събрание на Република България. Министерство на културата, Община Габрово и музей „Етър” са организаторите на Панаира.

Над 70 занаятчии и съвременни творци със свой авторски прочит на традиционни занаяти вземат участие в изложението базар. За първи път тази година участието става след специална покана от страна на музея. Важен критерий при подбора е даден занаятчия да има принос в съхраняването на занаята и свързаните с него традиции. Това се прави във връзка с 55-годишнината на музей „Етър” , която се навършва през 2019-та. Участниците в изложението базар ще демонстрират пред публиката как се изработват различните предмети. 
Международната майсторска надпревара по грънчарство започва още на 5 септември и продължава до 8 септември. В състезанието са включени представители на Унгария, Република Южна Африка, Франция, Румъния, Косово и България. Акцент в програмата на Панаира, тя пресъздава облозите, правени през Възраждането между майстори от различни занаяти. Майсторите изработват по два предмета – един с традиционен мотив от българска грънчарска школа и един, представящ традициите в грънчарското изкуство на съответната страна или уникалния стил на автора. Победителят получава наградата „Сребърна хлопка” и право на самостоятелна изложба базар в музей „Етър” през 2020 година. За трета поредна година към Международната майсторска надпревара се организира Младежка секция. През 2019-та участието е на възпитаници на Националното училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев" – Троян. Победителят получава наградата „Бронзова хлопка”, а учебното заведение има право на изложба базар през следващата година. 
За първи път в историята на Международния панаир на занаятите се провежда винен фестивал „Августиада”, на който са представени 20 изби и производители на различни деликатеси. Участниците формират „Алея на вкусовете с дегустации и базар”, разположена в пространството, отделено от Занаятчийската чаршия с река Сивек. Посетителите имат възможност да отличат виното, което най-много им допада  и да участват в томбола с награди.
Професионални и любителски състави от почти всички етнографски области на България се представят на откритата сцена с надпявания и надигравания през трите дни на Панаира. Посетилетите имат възможност да видят и фолклорни изпълнения от Литва, Косово и Украйна.

Още...


 Във връзка с въпросa, отправен към „Топлофикация Габрово“ ЕАД от г-жа Таня Христова, кмет на Община Габрово, отнасящ се до начина на формиране на новата пределна цена на топлинната енергия в гр. Габрово, която влезе в сила от 01.07.2019 г., бихме искали да направим няколко важни уточнения, за да не бъдат пораждани повече спекулации и да изключим възможността за създаване на погрешни интерпретации.

 

С писмо с вх. № Е-14-11-6 от 02.04.2019 г. дружеството е представило в КЕВР заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител прогнозна и отчетна информация, съгласно писмото на Комисията.

 

            Цената от 186,63 лв./MWh (без ДДС) на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, за която ни попита г-жа Христова се получава чрез одобрена от КЕВР методика, като в заявлението за определяне на цените на топлинна и електрическа енергия се залагат основните технико-икономически параметри на топлофикационното дружество. След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Топлофикация Габрово” ЕАД за следващия ценови период от КЕВР е утвърдена  еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) – 98,21 лв./MWh. Реално цената на топлинната енергия, доставяна от „Топлофикация Габрово“ ЕАД се повишава с 9,93%, което няма нищо общо с „двойно поскъпване на услугата“, за каквото твърди г-жа Христова. Мотивите и причините за искането на „Топлофикация Габрово“ ЕАД за поскъпване на услугата са подробно описани в заявлението, което сме входирали в КЕВР в законоустановените срокове.

Още...

Министър-председателят Бойко Борисов провери изграждането на обходния път на Габрово и дейностите по инфраструктурни обекти в Габрово и Севлиево.

„Сигурен съм, че българите не знаят други българи какво правят. Толкова ми е драго да гледам как сме го направили - работни места, работниците взимат добри заплати. И ако се замислиш – имаме поне 50 такива строителни площадки в държавата“, заяви премиерът Борисов при инспекцията на обходния път на Габрово. В нея участваха вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на финансите Владислав Горанов и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

Обходният път на Габрово е грандиозен проект не само за Габрово, но и за Северна България, защото ще осъществи връзката към бъдещия тунел под Шипка и вертикалната връзка Русе – Велико Търново, част от Трансевропейския коридор номер 9.

„Правим ремонтите по работещи градове. Фирмите накупиха нова техника, трупат опит, има иновация и модерно строителство“, отбеляза министър-председателят Борисов. Той акцентира върху уменията, които е наблюдавал у българските работници при строежите на инфраструктурни обекти.

Мащабният проект по обходния път на Габрово, водещ към бъдещия тунел под Шипка, е разделен на 5 етапа и се изпълнява в две фази.

В изпълнение е първата фаза, която включва строителството на 4 участъка от обекта и етапна връзка с обща дължина 23,25 км, както и изработването на разширен идеен проект за тунела под връх Шипка (3,22 км).

Втората фаза обхваща строителството на петия участък от път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово“, включително и на тунела под Шипка. Общата дължина е 10,553 км. От тях новото строителство е 7,633 км (включително 3,2 км тунел под връх Шипка) и рехабилитация на 2,92 км. Общата дължина на двете фази е почти 34 км.

Още...

Програмата започва още на 11 май с изложбата на захарни изделия „Моята България – древна и млада“ в Тера Мол. Със сигурност си спомняте миналогодишната изложба „Моето сладко Габрово“ и ако тя ви е изненадала и вдъхновила, то от това, което ни очаква, ще бъдете във възторг. В изложбата ще вземат участие едни от най-добрите български тортени декоратори, като някои от тях ще дойдат за събитието специално от чужбина. 13 дами участват със свои творения и още по-хубавото е, че сред тях има и габровки. Всичко онова, с което се гордеем като българи, ще бъде претворено от захарно тесто – и история, и фолклор, и природни дадености.

На 16 май е първият концерт – започваме съвсем празнично и тържествено с Биг бенд парад, в който тази година ще участват 6 бенда - от Габрово, Търговище, Ботевград, Севлиево, Стара Загора и Ловеч.

17 май е Дeнят на Габрово, който следва своята традиционна програма - молебен за благополучие на Габрово, издигане на знамето на града и тържествена сесия на Общински съвет – Габрово. Денят ще завърши обаче съвсем нетрадиционно с откриването на 24–то Габровско биенале на хумора и сатирата в изкуството. Ще бъдат наградени прекрасни автори, които тази година работиха по много предизвикателна и интересна тема – Измерения на публичното.

Сцената на 17 май е отредена за група D2.

Още...

Изложба на захарни творения "Моята България - древна и млада"

          Тя ще бъде открита на 11 май, събота, в Тера Мол, Габрово. Проектите от третото издание на тортената колаборация My Bulgaria - Моята България напускат виртуалното пространство и се пренасят в реална изложба по случай майските празници на град Габрово. В захарната експозиция ще се включат 13 декоратори от България и чужбина. Сред тях е световноизвестният шеф-декоратор Мария Владимирова – Озтюрк. Изложбата ще бъде открита на 11 май в 17:00 ч. на етаж 1 в Тера Мол, Габрово.

По-голямата част от участниците в “Моята България” упражняват професии, които не са пряко свързани с кулинарното изкуство. Някои от тях от дълги години живеят извън страната, но съхраняват в себе си своите български корени и им дават изражение чрез  способността си да творят захарни произведения.

Идеята да обединят и покажат творенията си пред цяла България, възникнала през 2017 г. Всички участници са били обединени около идеята тематиката на произведенията им да бъде 24 май – денят на българската просвета и култура и славянската писменост. През изминалата 2018 г. проектът за първи път напуска виртуалното пространство и гостува с едномесечна изложба в Двореца в Балчик.

"Моята България - древна и млада" се осъществява със съдействието на Община ГАБРОВО и в нея участват Албена Божидарова – Габрово, Албена Начева – Горна Оряховица, Анна Петрова – София, Даниела Дюлгерова – Стара Загора, Диана Петракиева – Габрово, Елисавета Никова – Силистра, Зорница Никифорова – Варна, Ирена Величкова - Кюстендил, Лидия Петрова – Карлсруе, Германия, Мина Аврамова – Пловдив, Марина Дановска – София, Нели и Петър Христови – Севлиево, Мария Владимирова-Озтюрк – Истанбул, Турция.


15.04. 2019 г. / понеделник/

 8,30 -12.00 ч. : бл. “Дунав”; “Брянска” 5 вх. А, Б

13,00 – 16.30 ч.: “Л. Каравелов” 25, 27, 29, 31 ,33, 35

 

16.04.2019 г. /вторник/

          8,30 -12.00 ч. : “Ем.Манолов” 23 А, Б, В, Г; “Ст.Караджа” 3, 5, 7

          13,00 – 16.30 ч.: “Ст.Караджа” 17, 23, 25; ж.к.“Ст.Караджа” 5 А, Б ; ж.к.“Ст.Караджа” 12, 15 Б, В; “Д-р Василиади” 9

 

17.04 2019г. /сряда/

8,30 -12.00 ч. ч.:   "Ген. Николов" 2 ,4, 6, 8; "В. Друмев "22;                    "Д-р Василиади" 1; "Д-р Заменхоф" 2

13,00 – 16.30 ч.: “Брянска” 11; “Ст.Караджа” 9; “Станционна” 4, 6, 8, 10;

"Д-р Заменхоф" 4                                 

 

18.04.2019 г. /четвъртък/

          8,30 -12.00 ч.: пл. “Белорусия” 1 А, Б; пл. “Белорусия” 5 А, Б; “Хр.Смирненски” 2, 4, 6, 8

13,00 – 16.30 ч.: "Д-р Заменхоф" 8 А, Б; “Ст.Караджа” 19; “Хр.Смирненски” 20

 

19.04.2019 г. /петък/

          8,30 -12.00 ч.: "Антим I"  4 А,Б,В; "Антим I" 6;  "Ген.Николов" 40                                                 

13,00 – 16.30 ч.: "Ал.Стамболийски 22" А,Б,В,Г,Д,Е

 

 22.04.2019 г. / понеделник /

8,30 -12.00 ч.: "Хр.Смирненски " 30 А, Б; "Хр.Смирненски " 50,52,54; “Антим І” 9

13,00 – 16.30 ч.: "Хр.Смирненски” 14,16; "Антим I " 3, 5, 17

 

23.04.2019 г./вторник/

8,30 -12.00 ч.: пл. “Белорусия” 2 А, Б, В; "Ал.Стамболийски" 41, 43; "Селимица" 3

13,00 – 16.30 ч.: "Т.Венкова" 36; "Хризантема" 21,23; "Н.Геров" 26;  "Н.Геров" 42,44

Още...

1 2  3 4 5 6 7 8 > 
Теми с продължение
News management powered by Xpression News