Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона
< 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 > 


Договор за 13 430 540,62 лв. по проекта за развитие на устойчив градски транспорт подписа Община Габрово. С този акт се дава зелена светлина за стартиране на същинските дейности от мащабната разработка. Предоставената безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/ е 9 000 000 лв., а собственият принос е в размер на 4 430 540,62 лв. Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца.

Кръстовището и площадът в района на ЖП гарата ще бъдат реконструирани. За изпълнител на строително-монтажните работи е избрано местното акционерно дружество „Димас“. Строителен надзор ще извършва обединение „Алфа М-Рубикон“, Габрово. Подлезите до Дома на хумора и сатирата и до Автогарата ще претърпят ремонт и модернизация. За изпълнител на дейностите е избрана софийската фирма „Кота 2001“ ООД. Строителният надзор е поверен на „Ретем“ ООД, Габрово. Предстои тръжна процедура за изпълнител на преустройството на автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“. Авторски надзор на трите обекта ще упражнява „Циклоп 21Р“ ООД, гр. София, избрано чрез пряко договаряне по реда на Закона за обществените поръчки.

Инвестицията предвижда да бъде подобрена организацията на движение на пет от най-натоварените светлинно регулирани кръстовища в града. Общественият транспорт ще бъде обновен с шест автобуса с дължина 12 метра и осем автобуса по 7-8 метра, отговарящи на европейските норми за вредни емисии от двигателите и използване на възобновяеми енергийни източници. За зареждане на електробусите ще бъдат закупени три зарядни станции.

Още...

Тя се провежда под патронажа на Президента на Република България. Това обяви областният управител на Габрово Невена Петкова днес, по време на представянето на програмата за тържествата, които ще преминат и под знака на 140 – годишнината от Шипченската епопея.

 „Датата и мястото, което сме избрали за презентиране на събитието не са случайни, защото от днес  отброяваме точна един месец до кулминацията на връх Шипка, а сме в Регионалния исторически музей, където вече е подредена изложбата „Габрово сигурният тил на Шипка“ – Т Петкова. Тя поясни, че програмата е богата и наситена със събития, а в организацията се включват над 10 институции. Вече има две виртуални изложби достъпни за разглеждане, предстои на 21 август да бъде открита външна изложба „140 години признателност“. Освен че ще представя уникални архивни кадри, които малцина са виждали, идея е тя да бъде своеобразен мост между поколенията. „Ние акцентираме върху децата, които са нашето бъдеще, но те трябва да знаят и нашето минало. Затова обединени двете институции – Държавен архив – Габрово и Областна администрация – Габрово, подбраха кадри, разкриващи емоции и признателност. Изложбата ще бъде внушителна по размери, ситуирана пред Националната Априловска гимназия, но по-важното е усещането, което тя ще внушава на всички габровци и гостите на града.“ – сподели областният управител.

Още...

В рамките на една седмица, от 16 до 23 юли, габровското село Боженци стана събирателен център на 24 младежи от цялата страна, дошли да участват в първия национален лагер „Предприемачът като откривател“. Организатори на образователната инициатива са Община Габрово чрез Областен информационен център – Габрово, Индъстри Уоч и фондация „Бауерзакс“.

В лагера се включиха младежи на възраст от 15 до 19 години от градовете Шумен, Варна, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, София, Велико Търново и Габрово. Под формата на семинари, съчетани с решаване на казуси и ситуационни игри, те се запознаха с предприемачеството като съвкупност от ценности, мотивация, страст и креативно мислене.

Още...

 

 Членовете на Областния съвет по условия на труд се запознаха с информация за контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда" през второто тримесечие на 2017г. във връзка със спазване на трудовото законодателството по отношение на здравословните и безопасни условия на труд. Инспекторите от Дирекцията са извършили 377 проверки, в т.ч. 300 планирани проверки. Постъпилите сигнали през изминалото тримесечие са 62, като от тях два сигнала са за проблеми, отнасящи се до осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Единият сигнал е неоснователен според проверка, а за втория са направени предписания.

Проверени са 37 строителни обекти на територията на Област Габрово. „Стремежа ни е контролът по здравословни и безопасни условия на труд да обхване всички строителни обекти, за които имаме информация - от информационни табели, по данни на РО „Държавен строителен надзор", при огледи или от сигнали.“ – коментира директорът на Дирекцията Катя Колева.

През 2017г. Дирекция „Инспекция по труда" със седалище Габрово има планирани проверки по областна мярка „ спазване на нормите за безопасност на работното оборудване и технологичните процеси в предприятия от всички икономически дейности". По тази мярка през тримесечието са извършени 72 проверки.

Наблюдава се значителен ръст на неизпълнените предписания – 14, за разлика от първото тримесечие на 2017г., когато няма установени неизпълнени предписания. Неизпълнените предписания са основно по трудови правоотношения 13 бр. и едно неизпълнено предписание по здравословни и безопасни условия на труд - нарушение, установено на строителен обект. За всяко неизпълнено предписание Дирекцията търси административно-наказателна отговорност, като размерът на санкцията, съгласно чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда е от 1500 до 10 000 лева.

Още...

 

 Членовете на Областния съвет по условия на труд се запознаха с информация за контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда" през второто тримесечие на 2017г. във връзка със спазване на трудовото законодателството по отношение на здравословните и безопасни условия на труд. Инспекторите от Дирекцията са извършили 377 проверки, в т.ч. 300 планирани проверки. Постъпилите сигнали през изминалото тримесечие са 62, като от тях два сигнала са за проблеми, отнасящи се до осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Единият сигнал е неоснователен според проверка, а за втория са направени предписания.

Проверени са 37 строителни обекти на територията на Област Габрово. „Стремежа ни е контролът по здравословни и безопасни условия на труд да обхване всички строителни обекти, за които имаме информация - от информационни табели, по данни на РО „Държавен строителен надзор", при огледи или от сигнали.“ – коментира директорът на Дирекцията Катя Колева.

През 2017г. Дирекция „Инспекция по труда" със седалище Габрово има планирани проверки по областна мярка „ спазване на нормите за безопасност на работното оборудване и технологичните процеси в предприятия от всички икономически дейности". По тази мярка през тримесечието са извършени 72 проверки.

Наблюдава се значителен ръст на неизпълнените предписания – 14, за разлика от първото тримесечие на 2017г., когато няма установени неизпълнени предписания. Неизпълнените предписания са основно по трудови правоотношения 13 бр. и едно неизпълнено предписание по здравословни и безопасни условия на труд - нарушение, установено на строителен обект. За всяко неизпълнено предписание Дирекцията търси административно-наказателна отговорност, като размерът на санкцията, съгласно чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда е от 1500 до 10 000 лева.

Още...

С официално писмо до кметовете на общини в страната, министърът на регионалното развитие и благоустройството информира, че се преустановява приема на заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до приключване на дейностите по сградите със  сключени договори за целево финансиране.

В писмото се уточнява, че според разчетите с одобрения финансов ресурс по програмата ще се финансират допустимите дейности за 2 022 сгради, които вече имат сключен договор за целево финансиране. Предвид факта, че към настоящия момент допълнителен ресурс не е одобрен, е необходимо общинските администрации да преустановят приема на заявления за интерес и финансова помощ, се казва още в писмото.

След приключване на всички дейности по обновяването на одобрените сгради ще бъде направен анализ на свободния финансов ресурс в границите на одобрените по програмата 2 млрд. лв. и при възможност ще бъде подновен приемът на документи, за което гражданите своевременно ще бъдат информирани, уточняват още от министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

 "Общината е зарязала селата", е впечатлението на народния представител Кристина Сидорова след организираните приемни в селата Яворец, Дебел дял, Трънето, Здравковец и други. На отделни места нямат вода, на други - мобилно покритие, нямат средства от оскъдния бюджет да окосят тревата по улици и площади. Всичко е обрасло в трева, казва Сидорова.

Оказва се, че звено "Озеленяване" към Община Габрово няма право да работи извън града, функционира само на територията на града, макар хората по селата също плащат данъци. Налага се кметовете и кметските наместници да наемат фирми за окастряне и окосяване на буйната растителност.

Звеното за озеленяване има достатъчно техника, нови резачки и превозни средства, не виждам какъв е проблемът за се погрижат за селата, така както го правят в Габрово, каза на пресконференция днес Кристина Сидорова.
 "Чакат да си отидем, за да закрият селата", изплакала жена от малко населено място по време на една от приемните на Сидорова.
За месец и половина, откакто е в Народното събрание народната представителка е поставила четири актуални въпроса и очаква отговор по време на парламентарния контрол.

Става дума за изсичане на горите във вододайната зона на Севлиево. "Новината за това, съобщена от ГЕРБ миналата седмица е едно към едно новина, съобщена пак от тях през 2011 година, Изводът е, че през целия този период ситуацията не се е променила", коментира тя.

 Сидорова има актуално питане и към министър Порожанов по темата за разминаване на качеството на детските храни, която се предлагат на пазара у нас и в други европейски страни. Детските храни у нас са с между 90 и 100% по-високи цени от продаваните в страните с развитите демокрации, но в същото време са с по-ниско качество. Българските майки не са по-богати от европейските, за да плащат по-скъпи пюрета", коментира тя.

Пари за ремонт на пътната отсечка Дряново-Трявна изглежда няма да има, станало ясно от министерски отговор на питане по тази тема. Средства за такива участъци ще се осигуряват от събирането на тол такси, бил онтоворът.
Другото актуално питане е за начина на финансиране на читалищата, там пари винаги не достигат, каза Сидорова. 

„Ще се опитам да съчетаем познанията на по-опитните, с енергията и желанието за доказване на по-младите, вярвайки в подкрепата и опита на всички наши партийни членове, които ще ни помагат в бъдещата работа.

Вярвам, че ако бъдем един отбор тогава ще можем да разчитаме, че габровци ще ни повярват. Също така съм на мнение, че ще бъдем опозиция на управляващите в Габрово, която ще бъде истински техен коректив. Аргументирана и с ясни позиции“, коментира на пресконференция днес новоизбраният председател на общинската организация на БСП Здравко Кънчев.

Той бе избран за лидер на левицата в Габрово, след като досегашният председател Кристина Сидорова вече е народен представител и няма право да заема тази длъжност.

Още...

< 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 > 
Теми с продължение
News management powered by Xpression News