Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона

Женина ДЕНЧЕВА

Областен информационен център - Габрово (ОИЦ) се утвърди като търсен и достоверен източник за информация относно възможностите за финансиране по европейските структурни и инвестиционни фондове. Той е търсен и желан партньор за провеждането на множество инициативи, както с общините в Габровска област, така и с бизнеса, неправителствените организации, читалищата, училищата и всички заинтересовани страни. Какво се случи от създаването му досега, какво предстои през новия програмен период, коментира управителят на центъра Маринела Събева.

- Започна новият програмен период и областните информационни центрове (ОИЦ) се финансират по нови договори от оперативна програма "Добро управление". Община Габрово сключи договор за финансиране за 3 години, до края на 2018 година.

Предстои ни информационна дейност в четирите града на областта по отворени процедури по оперативните програми чрез информационни  срещи и събития. Акцентираме и на работа с клиенти в офиса, работим с бенефициенти, дори на техните работни места. През целия период ще продължи активната ни работа по информиране относно отворени възможности, което се оказва изключително необходимо. Някои клиенти идват за пореден път при нас, доволни от получената информация, търсят още. Естествено в началото след създаване на центъра, не бяхме много добре познати, но вече не е така. Само през първите три месеца на тази година имаме по близо 100 посещения на месец в офиса, извън събитията, които организираме.

Всяка година се организират общи инициативи на мрежата от областни информационни центрове. Досега сме участвали в 6 такива инициативи, последната беше съвместно с БЧК, обучавахме доброволци, които разнасят храна по социални проекти. Сегашната ни инициатива "Успешни заедно" е насочена към бизнеса, до момента сме провели три срещи във фирми. В следващите няколко месеца се отварят процедури, насочени към бизнеса и е полезно точно в този момент той да получи информация за тях, за да се възползва.

- Какви хора търсят вашата помощ?

- Най-различни, ние консултираме по всички оперативни програми. Най-голям-интерес предизвикват свързаните с бизнеса, а също и по програми за развитие на селскостопанските райони.

Много голям интерес предизвика процедура, атрактивна за бизнеса "Ново работно място", първият срок за кандидатстване беше септември, а оценка за проектното предложение все още няма, защото бяха подадени над 3000 проектни предложения.

Много клиенти се консултират с нас напоследък по Националната програма за енергийна ефективност, макар че тя не се финансира с европейски средства, но сътрудничим на Общината относно информирането за тази кампания. Никой, който е влязъл в офиса не е върнат, дори ако можем му помагаме по друг начин - ако дойде клиент с конкретна идея, а няма възможност за реализиране по оперативните програми, но знаем за друг източник за финансиране, го насочваме. Информация за това се публикува ежедневно във Facebook страницата на Областен информационен център – Габрово, като при отворени възможности, насочени към определени групи потребители, те биват информирани от експертите на центъра и по електронна поща, за да не изпускат ценни възможности и срокове за кандидатстване. Освен това една схема преди да бъде обявена се обявява за публично обсъждане поне десетина дни, вземат се предвид коментарите и мненията.

- Любопитно е колко консултации сте направили от съществуването на центъра досега?

- За по-малко от 4 години, до края на 2015 година, Областен информационен център – Габрово проведе 112 събития, които бяха посетени от 4558 души. Съдейства за изготвянето на 1562 публикации в медиите, отговори на 4088 постъпили въпроса, консултира на място 2104 посетители.

Извън грубата статистика, екипът на Центъра се опита да държи в течение всички заинтересовани страни не само по отношение на възможностите за финансиране по оперативните програми, но и относно всички други възможни източници – Национални програми, АХУ, ПУДООС, Фондация „Америка за България“, европейски хоризонтални инструменти.

Извън информационните дни, които пряко касаят отворени процедури по Оперативните програми са проведени стотици срещи с представители на бизнеса в областта – на място в предприятията, както и в офиса на ОИЦ. Изключително активно и в поредица от кампании центърът работи с читалищата на територията на областта. Извън планираните по проект дейности неговите експерти проведоха поредица от обучения за разработване на проекти, в които се включиха близо 200 души. С огромен интерес преминаха проведените часове на класа и образователни игри за младите хора.

 През изминалите 4 години Областен информационен център – Габрово работи в непрекъснато и добронамерено партньорство с НСОРБ и техния Ресурсно-координационен и информационен център, Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина“, Център за кариерно ориентиране, ИМКА, Европейски информационен център „Европа директно“, Габровска търговско-промишлена палата, Технически университет – Габрово и много други. Заедно те бяха партньори в провеждането на множество инициативи, с които да информират гражданите, да привлекат техния интерес и подобрят знанията им относно възможностите за европейско финансиране.

- Разкажете за някои от значимите инициативи на центъра?

- За времето на своето съществуване ОИЦ – Габрово организира и проведе едни от най-мащабните инициативи в рамките на мрежата от 27 областни информационни центъра. През 2015 г. такова бе събитието  „Европейско бъдеще за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“. В организираната двудневна конференция тогава се включиха над 160 участници, които дискутираха за бъдещето на ниско-енергийните сгради в Европа, интелигентните ГИС решения за устойчиво развитие на градската среда и туризма, европейските практики в осигуряване на безопасност на движението по пътищата, управлението на интелигентните градове, иновациите в сферата на образованието, закона за управление на средствата от ЕС, новата система ИСУН 2020 и оперативните програми на новия програмен период. Лектори на събитието бяха заместник-министър председателят и министър по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, ръководители на Управляващите органи на Оперативните програми, утвърдени експерти с интересни и творчески поднесени презентации.

През 2014 г. за първи път Габрово бе домакин на организираната от Община Габрово и Областен информационен център - Габрово изнесена конференция на комисията по образование, младеж, култура и научни изследвания (EDUC) на Комитета на регионите на Европейския съюз. В организираните две тематични сесии на тема „Насърчаване на културния и творческия сектор като ключови фактори за повишаване на местната и регионална конкурентоспособност и привлекателност" се включиха над 200 души. Участници в събитието бяха тогавашния министър на културата г-н Петър Стоянович, представители на Шотландския парламент; бюро „Творческа Европа"; „Обсерватория по икономика на културата"; „Асоциация за развитие на София"; НСОРБ; градовете финалисти в конкурса за европейска столица на културата 2019; експерти от български общини.


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News