Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона

Женина ДЕНЧЕВА

 - Пак ли сме отличници по ниска безработица?

- Нивото на безработицата в края на 2015 година в областта е 5.97 на сто, регистрираните безработни са 3232. В момента равнището на безработица е 5.65 на сто, а безработните 3059. Както неведнъж съм казвала това е официалната безработица, естествено че има безработни, които не са обхванати от тази статистика. Защото просто не са се регистрирали в бюрото по труда. По-важното е, че докато има и един човек, който иска да работи, а не може да си намери работа, ще бъдем насреща.

Знае се, че Габровска област винаги е била в челните места по ниско ниво на безработица, след София, в туристическите месеци обикновено ни изпреварват Бургас и Варна.

- А какво е положението в отделните общини?

- В края на април община Трявна е отчела равнище на безработица 4.99 на сто. Докато до преди 3-4 години то е било доста по-високо. Вероятно причините са старта на туристическия сезон, а и някои от тревненските фирми започнаха да възстановяват производството си. Общината с най-високо ново на безработица продължава да е Дряново - 11.24 на сто. Традиционно най-ниско е то в община Севлиево - 4.55, в Габрово - 5.58 на сто. Тези цифри са доста динамични, вижда се, че в момента са по-ниски от тези в края на годината. Причината е старта на активния сезон на пазара на труда- сезонна заетост, туристически сезон, миграция на хора към курортите и чужбина, които излизат от статистиката на държавните институции.

- Кои са най-уязвимите социални групи, регистрирани при вас?

- Най-тежката група регистрирани безработни са хората в предпенсионна възраст, за съжаление тя нараства паралелно с увеличаване възрастта за пенсиониране. А хората над 50 години имат сериозни проблеми с реализацията на пазара на труда. Много от тях са загубили трудови навици,  професионални и социални умения заради дълго престояване на борсата. Някои са практикували професии, които вече не съществуват. През април беше стартирана европейска схема за обучение или 12-месечна заетост за хора над 29-годишна до пенсионна възраст. Интересът от страна на безработните е огромен, защото много от тях осъзнават, че само чрез субсидирана заетост, биха могли да имат шанс пред работодателите. А също така да възстановят трудовите си умения или да придобият нови през този период на заетост.  Интерес има и от работодателите, те приемат и хора на по-висока възраст, но когато е по схеми. Още повече знаят, че тази  категория хора имат трудови навици, по-дисциплинирани са, по-старателни.  Над 45 работодатели за над 250 работни места подадоха заявки в нашето бюро по труда.

С решение на Министерството на труда и социалната политика кандидатстването временно е анулирано. Причината са установени проблеми при електронната регистрация на кандидатите. Този месец  кандидатстването отново ще бъде отворено. След като веднъж вече са кандидатствали работодателите, сега само ще потвърдят своето желание да участват в тази схема. Започваме широка разяснителна кампания за това.

- Освен тази схема, как се подпомагат безработните, какви шансове за нова работа или преквалификация предлагате?

- Средствата, които се усвояват за подпомагане пазара на труда по европейска програма "Развитие на човешките ресурси" е нов етап в нашата работа, а и са възможност за работодателите да усвояват такива средства. А те са несравними с това, което държавата можеше да подпомогне пазара на труда до преди 2007 година. Пикът на финансиране пазара на труда все още не е достигнат, тепърва предстоят нови и разнообразни схеми да бъдат активирани. През този програмен период, не само да България, а за всички страни членки на ЕС, много сериозен акцент е младежката безработица. В този смисъл, от цитираната безработица в нашата област в края на април, младежката  е 12 на сто, с 2 % по-ниска от тази в края на 2015 г., с 3 на сто по-ниска от предходната година. Определено мога да се ангажирам с коментар, че това се дължи на доста средства по европейски програми, най-вече от европейски средства, усвоени от работодателите за наемане на млади хора до 29 години.

- В момента тези схеми актуални ли са?

- В 90 процента от случаите финансирането, което се осигурява от държавен бюджет или европейски програми са средства, които се усвояват от работодателите. Те кандидатстват, ако бъдат одобрени сключват договори за финансиране и едва тогава при определени условия наемат от бюрото безработни. Всяко финансиране има целева група, било то за младежи без образование, или младежи с образование, но без стаж и т.н. В момента предлагаме на работодателите от Габровска област една изключително успешна младежка схема, която бе активна през цялата 2015 година и поради големия интерес бе удължен срокът за кандидатстване по нея и увеличен финансовия ресурс до юни 2016 година. Схемата финансира 6-месечна заетост, както работни заплати и осигурителните вноски, като финансирането на работните заплати е върху осигурителни прагове. За разлика от национални програми, където финансирането е според минималната работна заплата. Разходите на работодателя са нулеви, така, че интересът е обясним. Схемата е с две направления - едното за стажуване на млади хора до 29 години, придобили професионално образование, средно или висше, а другото - за младежи без професия, които в продължение на 6 месеца усвояват професия, като получават и заплата. Подборът в рамките на целевата група се извършва от съответния работодател.

В момента също за младежи до 29 години върви кандидатстване по една позната и популярна национална програма "Старт на кариерата". Кандидатстването е до 20 май, само за бакалаври или магистри, със завършено висше, но без стаж. Документите се подават в бюрото по труда, като може да се кандидатства по всички обявени позиции в цялата страна.

- Програмите са добри и достатъчни, въпросът е има ли кандидати сред младите хора за тях?

- Интересът на работодателите към заявяване на такива работни места е по-висок, отколкото интереса на младите хора. Това не е тайна, непрекъснато подобни статистики и коментари вървят по медиите. Особено голям проблем е наемане на млади хора с професия в производството и изпълнителски функции. Обикновено младите хора, особено тези, които са придобили професии, имат претенции за по-високи постове и заплащане. За съжаление, на много от тях им се налага да се убедят, че първо трябва да се мине по стъпалата за придобиване на опит и практически знания и умения. Не само по програмите, но и на пазара на труда в момента се наблюдава, особено от миналата година насам, едно рязко обръщане на пирамидата - предлагането на работни места е доста по-активно, отколкото търсенето. Причините са много, но се опасявам, че една от тях е липсата на професионален капацитет и подготовка на много от хората на пазара на труда. Особено голямо е търсенето в областта на машиностроенето и тежката индустрия, където изпитват сериозен глад от професионални работници, стругари, фрезисти, заварчици, оператори на машини с цифрово-програмно управление. Наблюдава се процес на повсеместно търсене от работодателите на такива специалисти, не само в региона, но и в страната. Малко учудващо, другият сектор, в който има сериозен дефицит на кадри е туризмът. Непрекъснато се търсят готвачи, бармани, сервитьори, камериерки, при нас се обявява търсене не само от региона, но и от черноморските и други наши курорти.

- Какво искат да работят тогава младите хора без квалификация и образование, след като не искат да са изпълнителски кадри, дори и барман не им харесва? В бюрото по труда не предлагате шефски места с висока заплата, хубава секретарка и никакъв труд, нали?

- Не, такива екстри тук не предлагаме! Аз не мога да преценя какво иска точно тази категория млади хора. Мога само да потвърдя, че чрез нашата институция през годините, откакто работя тук, са се реализирали много млади хора чрез успешно обучение. Но факт е, че голямата част от младежите имат прекалено високи очаквания за житейската си реализация след завършване на образованието. Една част от тях, за съжаление нямат нужните социални, трудови и граждански умения по отношение спазване на правила на работното място, организационни умения. Това е национален проблем.

- Вероятно и европейски, говори се вече повече за младежка безработица и се вземат мерки за увеличаване на младежката заетост?

- Да,    този проблем съществува във всички европейски държави. Затова през  2014 година Съветът на Европа излезе с инициативата 

"Младежта във движение", задължи всички държави-членки да приемат свои национални програми за увеличаване на заетостта. Европа дава немалко пари за това, става дума за стотици милиони лв.  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е за над 2 млрд. лв., макар да има и други приоритети, освен заетост. Докато Националният план за действие за заетост е едва между 70-80 млн. лв. Но дали усилията ще донесе позитиви на Европа като цяло, и на България в частност, не мога да се ангажирам да коментирам. Аз и колегите ми се радваме като успеем да помогнем дори на един млад човек да намери своето място в живота.

- Не само младежи, но и техните родители, образно казано, не си търсят май работа, предпочитат обезщетения от борсата или социални помощи?

- Такива общности, които предпочитат да живеят на социално подпомагане, а не да работят, стават все повече. Този проблем се разраства все повече не само у нас, а и в Европа. И той трябва да се реши, защото разпределението на помощите става въз основа на произведеното. А тези, които произвеждат стават все по-малко.

На местно ниво, освен програмите, използваме и други форми за решаване на проблема. На 19 май организираме в Севлиево трудова борса, там има сериозни, структуроопределящи фирми. Поканили сме около 25 работодатели да ги срещнем с търсещите работа. Много габровци проявяват интерес към севлиевските фирми. Ще обявим борсата и в Техническия университет, интерес могат да проявят завършващите.


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News