Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона

Габровският окръжен съд прие за разглеждане съдебния иск на Община Габрово срещу „Топлофикация - Габрово“ ЕАД. Първото съдебно заседание по делото е насрочено за месец май. След това заседание ще стане ясен начина, по който засегнатите граждани ще могат да се присъединят към делото.

На 17 февруари Община Габрово заведе съдебен иск срещу дружеството за системно неизпълнение на законово вменени и договорни задължения към неговите абонати. Към иска се присъединиха училище „Райчо Каролев“, детска градина „Слънце“ и музей Дом на хумора и сатирата.

През месец февруари Община Габрово обяви, че чрез иска се цели:

- Да се установи от съда, че през периода от 01.11.2016 г. до настоящия момент дружеството не изпълнява своите задължения и не доставя качествена услуга на своите потребители;

- „Топлофикация – Габрово“ ЕАД да бъде осъдена да предприеме действия по реално обезщетяване на своите абонати;

- Дружеството да бъде осъдено да предприеме действия по привеждане на топлопреносната мрежа в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове по неговото приложение;

- „Топлофикация – Габрово“ ЕАД, да признае на всички свои абонати правото да ползват 5 % компенсация, независимо от момента на плащане на фактурата и предходните задължения.


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News