Новините от Габрово и региона
1  2 

 90 паркоместа са обособени тази година, за следващата са регламентирани още около 200, съобщава зам.кметът Климент Кунев

Женина ДЕНЧЕВА

Затворените заради строителството по водния цикъл улици, зимните поледици и снегове още повече усложняват пътното движение в Габрово. Какво прави Общината за облекчаване на пътния трафик, за обособяване на повече паркоместа, коментира зам. кметът Климент Кунев:

"Факт е, че все по-често се наблюдават затруднения в автомобилното движение. Въпреки че това донякъде се дължи и на въведени временни организации на движението по улици, по които се работи по водния проект, нашето желание е да създаваме условия за увеличаване пропускливостта на улиците и оптимизиране организацията на движението в Габрово.

В рамките на проект "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013., на база изготвени технически задания ще се разработят инвестиционни проекти – фаза работни проекти, със съответните подробни количествено – стойностни сметки, с включени мерки за изграждане на достъпна среда за хората в неравностойно положение.

Сред обектите от градската среда на Габрово, за които ще бъдат разработени инвестиционни проекти е все още нереализираната, но предвидена по действащите устройствени планове на града, като стратегически важна комуникационна връзка източна градска улица. Тя тангира с пешеходната зона и е предназначена да  обслужваща източната част на града.  Трябва да премине по част от съществуващи трасета на ул. „Хан Крум“ и ул. „Марин Дринов“, като влиза във вече изградения, но незавършен тунел над сградата на полицията. Обособеният участък, предмет на настоящия проект, представлява самостоятелен  етап от цялостното трасе на източната градска улица / т.н. „малък ринг”/, и при завършването му може да се ползва самостоятелно.

В момента трасето е в лошо състояние, тунелът не е довършен по отношение на настилки и осветление, поради което не може да се ползва, а състоянието на улиците „Хан Крум“ и „Марин Дринов“ е повече от незадоволително като габарити и настилки. Реализирането на тази връзка е от съществено значение за облекчаване на транспортното обслужване на цялата източна централната градска част, което в момента е изключително сложно и зле организирано и ще облекчи и без друго ограничените възможности за паркиране. Предвиждаме изграждане на улица с всичките й  елементи - пътно платно, предпазни пътни ограждения, тротоари, отводняване, улично осветление, благоустрояване на прилежащи озеленени площи; довършване на настилките, осветлението и вентилацията на съществуващия тунел и др.

Сред останалите обекти от градската среда на Габрово, за които ще бъдат разработени инвестиционни проекти е реконструкцията на кръстовище „Шиваров мост”, което поради пресичането на основната републиканска пътна артерия с други улици, разпределящи автомобилното движение в няколко направления, се нуждае от реорганизация. Проектът предвижда реорганизация на кръстовището в кръгово с всички съпътстващи дейности - пътно платно, предпазни пътни ограждения, маркировки,  тротоари, отводняване, улично осветление, благоустрояване прилежащи озеленени площи и др.

Още...

ЕТАП 1 - ДРАГИЕВ И КО ООД

Полагане на проводи:

-ул. „Георги Илиев“ – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.01.2014г.

-ул. „Златен дол“ – водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 20.02.2014г.

-ул. „Златарска“ битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013г.

-ул. „Атанас Донков“ - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013г.

-ул. „Охрид“ – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.01.2014г.

-ул. „Ямбол“ - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.01.2014г.

-ул.„Люлякова градина“, ул. „Никола Рязков“, ул. „Лазурна“ – привързване на сградни отклонения; прогнозно завършване на участъка: 20.12.2013г.

 Още...

 

За извършване на авариен ремонт се налага спиране на водоподаването в сряда, 11.12., от 9:00 до 17:00 ч. на дясната /източна/ част на града - района от църквата "Света Богородица" до кварталите Бойката, Златари и Тончевци.

В и К се извинява за причиненото неудобство!

 

  

 

Депутатите от управляващото мнозинство на БСП и ДПС в парламента отхвърлиха предложенията на народните представители от ГЕРБ – Габрово Томислав Дончев – за изграждане на център за възстановяване на деца с онкохематологични заболявания, и на Цветомир Михов – за увеличаване на средствата за Техническия университет в Габрово, съобщиха от пресцентъра на партията.

Томислав Дончев поиска в бюджета да бъдат заделени 4,5 милиона лева като капиталови разходи за Община Костинброд, с които да бъде изграден Център за възстановяване на деца с онкохематологични заболявания. Той обясни по време на дебатите от второто четене на Бюджет 2014, че сдружението на онкоболните деца е закупило земята, където да бъде изграден центърът, издадено е и разрешително за строеж. Капацитетът на центъра е 40 души - деца и родители.

„Не съществува възможност в следващите 2-3 години подобен проект да се реализира с европейски средства“, обясни Дончев. По думите му сдружението на децата с онкохематологични заболявания ще може да разчита на някакво еврофинансиране чак през 2016 година по Програмата за развитие на селските райони.

„Децата нямат време“. Между 150-200 деца от 0 до 18 години годишно се разболяват от рак. Тези деца се борят упорито за живота си. Много често те са по-силни от нас", каза Томислав Дончев.

Още...

 Женина ДЕНЧЕВА

Три севлиевски села получиха днес компютърна техника IBM, дарение  от народния представител от ГЕРБ Томислав Дончев. Той собственоръчно я монтира в читалищата на Богатово, Ловнидол и Добромирка. Идеята е тя да се ползва освен за административна работа, но и за достъп до света на жителите на селата, повечето възрастни хора. Те особено много се впечатлиха от възможността чрез скайпа да се "видят" с децата и внуците, много от които са в чужбина.

"Идеята за инициативата се породи още в предизборната кампания, когато при посещението си в село Добромирка бях помолен за осигуряване на компютри за хората, за да разговарят с близките си, които живеят далеч от тях. Затова приемам за своя лична кауза осигуряване на компютри на читалищата в габровска област, като приоритет са тези в селата", каза Томислав Дончев.

От дарители вече съм осигурил 33 компютъра. Най-вече от банкови институции, които често сменят компютърната си техника. Надявам се до Нова година да станат поне 40. Ще ги инсталираме поетапно в селските читалища, допълни той.

"Считам, че това е едно ново, различно измерение на читалищата – шанс не само за евтини разговори с деца и внуци, но и възможност за информираност и преодоляване на изолацията, в която понякога изпадат възрастните хора по селата. Със съдействието на кметовете и Регионалния център „Читалища“ компютрите ще бъдат разпределени справедливо и според нуждите. Вече получих предложение за съдействие при преинсталирането на компютрите. Ще разчитам на съдействие и за осигуряване на връзка с интернет, както и за обучение на читалищните секретари и доброволци, които ще помагат на хората да ползват услугите на мрежата.

Призовавам всеки, ако има стар, но работещ компютър, който не използвате, да му даде нов живот, дарявайки го за инициативата. Тя все още си няма име. Приемам идеи за хубаво име на инициативата. Убеден съм, че след успешния й старт в Габрово, тя ще се разпространи и в други региони на страната", каза още Дончев.

Оказва се, че в Богатово имат интернет, но нямат компютър. Читалищната секретарка пише на стара пишеща машина. При нужда ползвала домашния си компютър. Сега с радост тя прие новата компютърна конфигурация.

Още...

 Женина ДЕНЧЕВА

Всичките 10 обекта в обхвата на „Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура” са вече завършени и в процес на въвеждане в експлоатация. В рамките на проекта бяха реставрирани известни сгради и част от уличната настилка в Боженци. Дечковата къща вече е реставрирана.  Реновирана е туристическа инфраструктура в АЕК „Етър“. Наскоро врати отваря Интерактивен музей на индустрията, първия по рода си в страната. Подробности за обновените обекти, за новия атрактивен музей, ще привлечем ли с тях повече туристи, коментира зам. кметът Климент Кунев, който пряко контролира изпълнението на големия туристически проект.

- Сградите в Архитектурно историческия резерват Боженци са напълно преобзаведени и оборудвани със съвременна презентационна и офис техника за нуждите на резервата. Реставрирани са административната сграда, Старото школо, Новото школо, къща Митю Станев и къща Дончо Попа, рехабилитирана е голяма част от уличната настилка в селото, а на  входа му бяха изградени паркинг и обслужваща сграда.

 В архитектурно-етнографски комплекс „Етър” бяха изградени подпорни стени, алея и паркинг, система за видеонаблюдение, извършена бе подмяна и инсталиране на осветление, а също така - озеленяване, възстановяване на компрометирана калдъръмена настилка и балканджийската мандра, монтирани са дървени пейки и маси в стила на музея. Паркингите на двата туристически обекта вече разполагат с интелигентни системи за контрол на достъпа, а за посетителите на Етъра са осигурени индивидуални електронни тур-гайд устройства. Дечковата къща е изцяло реставрирана, там са обособени и напълно оборудвани ретро фотоателие и билкопродавница.  

- Много впечатляващо изглежда старинната сграда на ул.“Николаевска“ № 3, кога ще отвори врати за посетители?

- Сградата, строената през 19-ти век сграда на ул.“Николаевска“ №3, превърнахме в Интерактивен музей на индустрията, първия по рода си в страната. Красивата фасада беше реставрирана в оригиналния й вид, а вътрешността напълно новоизградена, като някогашните два надземни и един полуподземен етажи с паянтова конструкция са вече общо четири – стоманобетонови. Музеят е оборудван с най-съвременна техника, посредством която чрез електронна интерактивна експозиция посетителите могат да научат много за развитието на габровската индустрия през вековете. Както и за видовете промишленост, прочули Габрово – кожарство, тъкачество, грънчарство, ковачество, дърводелство, гайтанджийство и др. В експозиция на няколко нива е  показана голяма част от модернизацията на следосвобожденска България, чрез проследяване на индустриалното развитие на Габрово, от занаятите и началото на индустриализацията, през епохата на социализма до наши дни. В подземния етаж е оборудван малък, но модерен киносалон, където туристите могат да разгледат Габрово и околностите от птичи поглед в десетминутен триизмерен филм. Очакваме музеят да отвори врати за посетители в началото на следващата година.

- Кога най-сетне, и туристи, и габровци ще се разхождат спокойно по улиците, без да се спъват в пясък, чакъл и разкопки?

Още...

на 3 декември се пуска движението по новия обходен път на село Поповци. Агенция „Пътна инфраструктура“ инвестира близо 3,2 млн. лв. в изграждането на обекта, средствата са от републиканския бюджет. Така движението се изнася извън селото, с което се подобряват условията за живот и ще намалее замърсяването на въздуха.

            Дължината на пътния участък е 1,92 км. Връзката на новата отсечка със съществуващия път става непосредствено преди пътен възел „Поповци“ с направление Шипка. За подобряване безопасността на движението съществуващият мост на пътя Поповци - Гергини е уширен. На целия обект е поставена хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, монтирани са стоманени предпазни огради.

            Обходният път на Поповци се строи повече от десет години. През годините обектът е стартиран, а в последствие строителните дейности са преустановявани.          

 

 Да се даде ясен мандат за преговори  с  другите формации от Реформаторския блок, като стратегическата цел е  създаване на единна политическа партия с дясна насоченост, е решението на партия Синьо единство на Надежда Нейнски, която проведе в Габрово двудневно заседание на Националния си съвет.

Така, че започват преговори за създаване на коалиция в рамките на Реформаторския блок. Те ще се водят от председателите на партиите. Очаква се след евроизборите да се осъществи сливането на партиите от Реформаторския блок в един политически субект. Целта е новата единна партия да участва и в предсрочните парламентарни избори, когато и да са те.

Още по-голямата цел е тя не само да влезе в парламента, но и да участва в управлението на страната, заяви ген. Димо Гяуров, известен най-вече с дейността си в Демократи за силна България. Според него предсрочни избори до евроизборите през май едва ли ще има, най-вече заради егоизма на Сергей Станишев. За него евроизборите са много важни, целта му е да стане еврокомисар. Дотогава той и правителството ще се опитат да поддържат пред Европа мита за стабилност на държавата. Като влезе в Европарламента Станишев, едва ли ще се вълнува толкова какво става с правителството.  Тогава то може да се пропука и да се предизвикат предсрочни избори, е прогнозата на Гяуров.

Още...

1  2 
Теми с продължение
News management powered by Xpression News