Новините от Габрово и региона
1 2 3 4 5  6 7 
 Във фонда на Регионален исторически музей – Габрово се съхранява колекция от разноообразни колани от Възрожденската епоха. В зависимост от материала и техниката на изработка се разделят на няколко вида: метални, везани и тъкани. Коланът е и показател за възраст, семейно положение, имотно състояние, а също така има значение на амулет, т. е.изпълнява предпазна функция.Още...
 Музеят „Дом на хумора и сатирата” учреди преди десет години своя уникална награда, с която отличава български карикатурист, участник в Националната изложба на карикатурата. Тази година носителят на специалната награда за карикатурист на годината е Трайко Попов, чиито творби впечатлиха пратеникът на Веселата къща. Избраникът получи диплом и почетното отличие „Светът е оцелял, защото се е смял”, а също така му предстои да открие самостоятелна изложба на 31 октомври тази година в залите на Музея. Освен това, в ДХС ще посрещнат и тазгодишната 38-ма Национална изложба на карикатурата, която неведнъж е гостувала в града ни, съобщават от музея на смеха. Досегашните „карикатуристи на годината” са Румен Драгостинов, Илийчо Алексиев, Алла и Чавдар Георгиеви, Чавдар Николов, Доньо Донев, Георги Чалъков, Ивайло Цветков, Илиян Савков, Христо Комарницки, Иван Кутузов.Още...
 Габровски административен съд отмени приетия от Общински съвет Габрово начин за формиране на такса смет според данъчната оценка. Той реши, че разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредба за определяне и администриране на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово е неправилна и незаконосъобразна. Решението е резултат от дело, образувано след жалба на ГД "ДНЕС", с която се оспорва текста. Според магистратите, за да се определи таксата пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност е необходимо да не може да се установи количеството на битовите отпадъци, каквито доводи не са изложени от колективния административен орган при приемането на обжалваната разпоредба. Община Габрово ще обжалва пред следващата инстанция решението на Габровския Административен съд, с което се отменя разпоредбата на чл. 15, ал.1, т.1 от Наредбата за определяне на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово, съобщават от Община Габрово Настоящото решение не отменя задължението на гражданите за плащане на такса битови отпадъци, тъй като услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо и чистота на териториите за обществено ползване, които Общината е задължена да предоставя, реално се извършват, пише още в официалната позиция. Още...
 Женската структура на ГЕРБ-Габрово се присъедини към обявената от Община Габрово кампания за общоградското пролетно почистване, което тази година се провежда под мотото „Да направим Габрово отново чисто и зелено!”. Дамите от ГЕРБ осигуриха декоративни храсти - лавровишня и лигуструм, с които ще бъдат озеленени площи в центъра на града. Всяка година представители на ГЕРБ-Габрово участват активно в общинските и национални кампании за почистване и озеленяване. Миналата година общинските съветници от ГЕРБ-Габрово почистиха района на детската площадка до блок „Катюша” и участваха в зацветяването на фигурата на символа на Габрово - котката без опашка, а младежите от ГЕРБ-Габрово почистиха еко пътеките Боженци-Дряново и Боженци-Трявна.
 Осем проекта са одобрени за финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда - 2013 г.” и конкурса „Обичам природата - и аз участвам“. Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ ще осигури средствата за проекти, чиято цел е повишаване на екологичната култура на хората и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора.Още...
 В края на март в Техническия университет Габрово се проведоха две лекции на д-р Руслан Папазян, изпълнителен директор на „AББ” - Севлиево, на тема "SmartGridи решения на AББпри разпределение на електроенергия" и на д-р Luzius Schoeb, генерален мениджър на „AББ” - Севлиево, на тема "Философията на фирма AББ при производство на елегазови устройства и апарати с високо напрежение". Лекциите бяха организирани от доц. д-р инж. Красимир Иванов и гл. ас. д-р инж. Георги Велев. На лекциите присъстваха основно студенти от 3 курс, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” и преподаватели от Факултет „Машиностроене и уредостроене”.Още...
 На първи април официално бе поставено началото на третия проект на спортен клуб на територията на община Трявна които, ще изпълни проект финансиран по програма на Министерството на физическото възпитание и спорта. Събитието бе уважено от координатора за Габровска област към Министерството на физическото възпитание и спорта Таня Горанова. Откриването бе направено лично от кмета на Община Трявна Драгомир Николов.Още...
 В районите на всички избирателни секции на територията на община Габрово са поставени избирателните списъци за парламентарните избори на 12 май. Това се прави във връзка със задълженията на общинска администрация, произтичащи от чл.54, ал.1 и във връзка с § 1, т.12 от ДР на Изборен кодекс. За да бъдат запазени списъците, апелираме към всички за внимание и недопускане на вандалски прояви, призовават от Община Габрово
1 2 3 4 5  6 7 
Теми с продължение
News management powered by Xpression News