Новините от Габрово и региона
 1 2 

 „Върховният административен съд потвърди Оценката за въздействие на околната среда, което дава зелена светлина за строителството на обходния път на Габрово и тунела под Шипка. Продължаваме със строителството на обхода на Габрово и тунел под Шипка ще има. Това е един от приоритетните обекти за правителството”, обяви днес министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева.

 Тя  подчерта, че подадената апликационна форма за обекта трябва да бъде допълнена и отново да се внесе за окончателно одобрение в Европейската комисия. Терзиева припомни, че Докладът за оценка на въздействието върху околната среда за обхода на Габрово е обжалвана от екологични организации, заради което изпълнението на обекта е било временно спряно.

„Решението на ВАС е окончателно и ние можем да продължим изпълнението на обхода на Габрово”, заяви министърът.
„Опозицията твърдеше, че сме провалили проекта, че са ни върнали апликационните форми, поради некадърност и липса на експертност, което не беше вярно“, припомни Терзиева.

„Просто трябваше да изчакаме решението на съда. Решението излезе и е в наша полза", категорична бе Десислава Терзиева.

 

 Женина ДЕНЧЕВА

Финансови корекции за близо 12 млн. лв. налага министерството на околната среда и водите  на проекти по Оперативна програма "Околна среда и води", които се реализират от Община Габрово. Наказанието е за двете големи инвестиции - водния цикъл и регионалното депо за битови отпадъци. Ударът не само срещу Габрово, а още върху 50 български общини, санкционирани за около 180 млн. лв. Ще се отрази ли това на водния цикъл,коментира  Марта Петрова, ръководител на звеното по управление на проекта:

- Обясните от какво са недоволни в министерството, за какво точно наказват Общината? Как ще реагирате?

- Община Габрово бе уведомена с писма от Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда за налагането на финансови корекции по 4 договора с изпълнители, сключени в рамките на проекта за водния цикъл. В писмата се съдържат твърдения, че са допуснати нарушения при провеждането на обществените поръчки. Категорични сме, че тази санкция е изцяло неоснователна и не може да бъде отнесена към проекта. За да бъде наложена финансова корекция, задължително условие е да се установи и докаже по безспорен начин наличие на нередност - нарушение на законодателството от страна на бенефициента, което е нанесло щета на бюджета на Европейската Общност. Заключенията за нарушение се предхождат от подробен анализ, като нередността се разследва в дълбочина.

Нарушения Община Габрово не е извършила, а твърденията за тяхното наличие не отговарят на фактическата действителност. Заключенията на Управляващия орган на програмата са немотивирани и недоказани. Не са взети предвид основни факти, обстоятелства, документи и становища от извършени предходни проверки на контролни органи, удостоверяващи законосъобразността на действията на комисиите за избор на изпълнители. Като пряко ангажирана в провеждането на процедурите, съм категорична, че всички действия на комисиите са законосъобразни, което можем да удостоверим с документални доказателства. Освен това, едноличният подход, с който са наложени финансовите корекции, не съответства на регламентите и задълженията на страните по договора за безвъзмездна помощ.

Екипът на проекта е мобилизиран и подготвя за нуждите на Управляващия орган отново цялата документация, за да защитим законосъобразността на проектното изпълнение до отменяне на финансовите корекции.

 

- Наложените финансови корекции по ОП Околна среда ще се отразят ли на изпълнението на проекта за водния цикъл?

Проектът продължава да се изпълнява в същото темпо, особено сега, в активния строителен сезон. Разполагаме с финансов ресурс за извършване на разплащания към изпълнителите и регулярно ще представяме искания  за средства към оперативната програма.

Още...

 Финансови корекции за близо 12 млн. лв. налага министерството на околната среда и водите  на проекти по Оперативна програма "Околна среда и води", които се реализират от Община Габрово. Наказанието е  за двете големи инвестиции - водния цикъл и регионалното депо за битови отпадъци. Ударът не само срещу Габрово, а още върху 50 български общини, санкционирани за около 180 млн. лв. Ето позицията на кмета Таня Христова:

"Няколко месеца след като Община Габрово бе изключена от списъка на общините, получили финансиране по програмата на правителството за устойчиво развитие, попаднахме сред челните позиции на общините, които Оперативна програма Околна среда употреби като изкупителни жертви на дълбоки национални проблеми.

Без прецедент и в противоречие с всички законови процедури, десетки общини бяха уведомени за налагането на финансови корекции по договори за инфраструктура в сектор води и отпадъци, получавайки лаконични писма с несъстоятелни твърдения за допуснати нарушения. Така държавата не подкрепи Габрово, но безцеремонно поиска обратно това, което е получено в резултат на многогодишен труд и усилия.

Категорично не приемам наложените на Община Габрово финансови санкции. Отказвам да нося отговорност за чиновническа неграмотност, некомпетентност и непознаване на процедурите. Нито едно от твърденията за установено нарушение не отговаря на обективната действителност. Спазвали сме и продължаваме да спазваме всички изисквания на закона и разполагаме с всички необходими документални доказателства за законосъобразността на действията ни. Готова съм да предоставя достъп до проектното досие на всички национални и европейски контролни органи.

Без аналог са потъпкани правата на общините като страна по договорите за безвъзмездна помощ, тъй като не им бе предоставено правото да представят становища в своя защита.

Още...

 Финансови корекции за близо 12 млн. лв. налага министерството на околната среда и водите  на проекти по Оперативна програма "Околна среда и води", които се реализират от Община Габрово. Наказанието е  за двете големи инвестиции - водния цикъл и регионалното депо за битови отпадъци. Ударът не само срещу Габрово, а още върху 50 български общини, санкционирани за около 180 млн. лв. Ето позицията на кмета Таня Христова:

"Няколко месеца след като Община Габрово бе изключена от списъка на общините, получили финансиране по програмата на правителството за устойчиво развитие, попаднахме сред челните позиции на общините, които Оперативна програма Околна среда употреби като изкупителни жертви на дълбоки национални проблеми.

Без прецедент и в противоречие с всички законови процедури, десетки общини бяха уведомени за налагането на финансови корекции по договори за инфраструктура в сектор води и отпадъци, получавайки лаконични писма с несъстоятелни твърдения за допуснати нарушения. Така държавата не подкрепи Габрово, но безцеремонно поиска обратно това, което е получено в резултат на многогодишен труд и усилия.

Категорично не приемам наложените на Община Габрово финансови санкции. Отказвам да нося отговорност за чиновническа неграмотност, некомпетентност и непознаване на процедурите. Нито едно от твърденията за установено нарушение не отговаря на обективната действителност. Спазвали сме и продължаваме да спазваме всички изисквания на закона и разполагаме с всички необходими документални доказателства за законосъобразността на действията ни. Готова съм да предоставя достъп до проектното досие на всички национални и европейски контролни органи.

Без аналог са потъпкани правата на общините като страна по договорите за безвъзмездна помощ, тъй като не им бе предоставено правото да представят становища в своя защита.

Напомням, че плащанията по програмата бяха временно преустановени от Европейската комисия в отговор на демонстрираната невъзможност на правителството да защити националния интерес, чрез отстояване правата на бенефициентите. В продължение на пет месеца министерството не потърси общините като партньор за решаване на проблеми, които очевидно съществуват и се задълбочават. Без никаква аргументация, общините бяха наказани за това, че изпълняват най – тежките и социално отговорни проекти в държавата.

Създалата се ситуация е критична и силно тревожна. Отчитам голяма доза тенденциозност и репресивност на подхода, както и очаквания общините да бъдат послушни и услужливи. Тази тежест обаче е непосилна за нас и ще се борим със всички законови средства за отмяна на наложените финансови корекции.

Вярвам, че Брюксел не се интересува от политическите пристрастия, а от изпълнение на ключови политики за социално и икономическо развитие и ефективно изразходване на европейските средства, което в Габрово е факт.       

Призовавам държавата да мобилизира всички свои ресурси, включително и тези на общините, за да защитим изпълнението на вече започнатите важни инвестиции.

Едва на 22 април в министерството се проведе отдавна закъснялата среща с участието на министър Искра Михайлова и Националното сдружение на общините. Община Габрово открито заяви своята позиция, че така приложеният подход е незаконосъобразен, нецелесъобразен и категорично няма да бъде приет. Не съм удовлетворена от проведената среща, тъй като на нея стана ясно, че управляващите оперативната програма нямат ефективна позиция, с която да защитят основни национални интереси.

Категорично считам, че е дълбоко нередно общините да бъдат санкционирани за недоказани нарушения или да бъдат еднолично наказани за пропуски в действащите национални системи за контрол. Изцяло неправилно е общините да бъдат принудени да санират работата на цялата оперативна програма, защото държавата удобно е решила на техен гръб да компенсира проблеми в управлението на програмата. Вместо това, управляващият орган трябва да направи качествена проверка, която да защити позицията на България пред Европейската комисия.  

Длъжна съм да информирам габровци за случващото се в държавата и да алармирам, че този подход трябва да бъде час по-скоро преосмислен, за да не бъдат поставени под риск изпълняваните проекти.

Към момента продължаваме да асфалтираме улици, да подменяме проводи, да реконструираме пречиствателни станции и да изграждаме регионална система за управление на отпадъците. Всички договори се изпълняват в същото темпо, особено сега, в активния строителен сезон. Разполагаме с финансов ресурс, който да гарантира разплащанията към изпълнителите.

Продължавам да разчитам на останалия в държавата ни здрав разум, защото няма време и всеки загубен ден е пагубен. Остават критични четири седмици до края на месец май, когато Европейската комисия ще представи позицията си по възстановяване на плащанията по програмата."  

 

 

 

  

Мариана ДИМИТРОВА

Изцяло нова философия ще има вече програмата за развитие на селските райони, заяви в Габрово зам.министърът на земеделието и храните Явор Гечев. Той, заедно с депутати от БСП посетиха общините в Габровска област. Зам. Министър Гечев се срещна с жителите на Севлиево, депутатът Йордан Стойков – в Дряново, колежката му Валентина Богданова в Трявна, а Таню Киряков като народен представител от БСП се срещна с представители на спортните клубове в Габрово.

През новия програмен период се предвижда събсидиите за животни да не се раздават за пасища, а за добитък, като по този начин ще бъдат изчистени кухите проекти, заяви зам. министърът. „Транспортните разходи на малките земеделски производители до 200 пункта за предаване на мляко в страната ще бъдат изцяло финансирани от новата програма за развитие на селските райони. 20 на сто от всички инвестиционни мерки ще са насочени към финансиране на биологично земеделие. Програмата насърчава обединенията на земеделски производители. Ако например 10 от тях заедно кандидатстват за закупуване на техника ще получат 10 на сто бонус от програмата. Ако това направят 20 земеделски производители, субсидията им скача с 20%”, обясни Явор Гечев. И допълни, че улеснено е и самото кандидатстване, като са разработени типове проекти.

Чрез програмата за развитие на селските райони ще бъдат създадени две борси - за Северното и Южно Черноморие. По този начин ще се свърже производството на зеленчуци и плодове от страната с олинклузив обслужването в курортите, а една от целите е да се избегне прекупвачеството през няколко ръце, а земеделската стока от производителя да стига директно до купувача.

Още...

 Навръх Лазаровден, в АЕК „Етър“ Габрово шестнадесет момичета от Училище за лазарки получиха „Уверително“ от доц. д-р Ангел Гоев, директор на етнографския комплекс, че според българската народна традиция вече са моми и имат правото да се задомяват. За осем от тях това бе първото лазаруване.

С песни и танци благословиха етърските дюкяни за здраве и берекет. От своя страна майсторите традиционно ги дариха със сурово яйце, което поставено в лазарската кошница, символизира раждащата жена.

Участие в празника взеха и момичета от с. Драгановци и от читалището в кв. Нова махала.

Ангел Гоев пожела на всички лазарки здраве и следващата година отново да вземат участие в най-хубавия пролетен момински обичай.

 

 

 

  

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева възобновява строителството на язовир "Нейковци" край Трявна, който е започнат преди 36 години. Заедно с кмета на Трявна Драгомир Николов във вторник тя извърши оглед на водното съоръжение. Със средства от Световната банка предстои проектиране и строеж  на хидросъоръжението.

 Тя обяви, че е подписала договор със "Stucky Ltd." – най-голямата инженерингова фирма в Швейцария, за обследване на строителната площадка, изработване на технически проект и тръжна документация за избор на изпълнител, който да завърши язовир "Нейковци". 15 месеца е срокът, в който трябва да бъде направено това, а стойността на договора е за 1.25 млн. евро. Сроителството на "Нейковци" е започнало още през 1978 г., но е прекъсвано няколко пъти, като окончателно е спряно през 2001 г. , а туристическото градче Трявна изпитва недостиг на питейна вода.

Проектирането започва тази седмица и трябва да завърши през юни догодина, индикативната стойност на строителството е приблизително е около 20 млн. лв., информира областният управител Николай Григоров. Очакванията са през 2016 г. да започне строителството,

      Министър Терзиева направи първа копка на ремонтните работи на пътя Габрово - Трявна. Ремонтът е за 3,5 млн. лева, осигурени от публичната инвестиционна програма на правителството.

Тунелът под Шипка остава приоритет на правителството, обясни тя. Парите за него са резервирани в ОП "Транспорт", но се чака решение на петчленен състав на ВАС по повод обжалването на природозащитни организация на оценката на околната среда на територията, където ще минава тунела.

На снимката Министър Терзиева и кметът на Трявна Драгомир Николов обсъждат страежа на язовира

  

През април се навършват 125 години от рождението на Чарли Чаплин и 100 години от появата му в киното. Със своя талант на актьор, режисьор, композитор и продуцент великият комик бележи цяла епоха в киноиндустрията и печели сърцата на милиони зрители по цял свят.

В столицата на хумора – Габрово се намира единственият в България паметник на Чаплин. Оригиналната композиция е дело на акад. Георги Чапкънов и се намира в Парка на смеха до Дома на хумора и сатирата. Паметникът на най-великия комик на всички времена е любима атракция и неизменно място за снимки за спомен на туристите, които години наред не спират да му отдават заслужена почит.

Музеят „Дом на хумора и сатирата” ще отбележи годишнината от рождението на Чаплин със специална вечер, посветена на вълнуващия му живот и забележителната му кариера в киното – в рамките на поредния „весел четвъртък”  с начало 17.30 ч. на 10 април.


Богато илюстрирана презентация ще покаже малко известни и любопитни факти от личния му живот, срещите му със знакови личности от епохата, историите по създаването на най-известните му филми и многобройните паметници по цял свят, издигнати от признателни почитатели на неговото изкуство.

Любителите на комедиите ще имат възможност да видят откъси от популярните неми филми, в които Чаплин умело изгражда образа на емблематичния си герой – Скитника. Екипът на Дома на хумора е подготвил и камерна изложба от фонда „Хумор на народите”, която ще представи карикатури, малки пластики и живописни платна, пресъздаващи образа на великия комик.

В програмата на вечерта ще бъде открита и изложбата от фотоконкурса „Аз и Чарли в Габрово”, а авторите на най-добрите фотографии ще получат наградите си. Организатор на конкурса е Домът на хумора и сатирата, а за участие в него свои фотографии на паметника на Чаплин изпратиха както габровци, така и гости на Габрово, успели да се снимат с него за спомен от града на хумора.

Наближава най-веселото време на Габрово, карнавалното. В Общината и творческата работилница цари трескава подготовка за най-важното събитие на града. Тази година карнавалът ще бъде на 17 май от 18 часа. Новият режисьор на карнавалния спектакъл, габровецът по рождение Иван Минчев, който е продуцирал редица телевизионни предавания, обещава  весело, пъстро, смешно и доста хапливо като сюжет карнавално шествие.

Според него мотото на карнавала "О, времена, о нрави" /логото е изработено от габровския художник Теодосий Балабанов/ е твърде благодатно и дава простор на фантазията. Ще видим Бай Ганьо и другите Алекови герои, Обама ще развее българско знаме, като знак за падане на визите за Америка, вероятно през 2015 година, не е забравен и Путин, но засега неговата изява е тайна, обясняват организаторите.

Главният герой на шествието габровската котка този път ще бъде облечена като римски император, преди да се раздели с опашката си. Римските мотиви са вплетени и в заседание на сената, където сенаторите - габровските общински съветници, начело с председателя си Николай Сираков, ще нищят жизненоважния въпрос за града - веднъж завинаги да се определи полът на габровската котка, мъжки или женски е!

Още...

 1 2 
Теми с продължение
News management powered by Xpression News