Новините от Габрово и региона
 1 

 Женина ДЕНЧЕВА

Нужна е спешна промяна в БСП, решиха на разширен форум в събота габровските социалисти. Те вече са изразили мнение на последния си пленум, че трябва да има заседание на конгреса и ново ръководство. Седмица, преди Сергей Станишев да го обяви. Постъпили са номинации за нов председател на партията, който ще бъде избран на извънредния конгрес на БСП на 27 юли. Преобладават номинациите за Драгомир Стойнев, немалко са и тези за Корнелия Нинова, Костадин Паскалев, Атанас Мерджанов и Янаки Стоилов.

Окончателната номинация ще бъде решена чрез таен вот на конференция на 21 юли. "Целта на срещата ни бе да набележим спешни промени в дейността на партията, да начертаем нови пътища за нейното развитие, като разчитаме на опита на по-възрастните и на идеите на по-младите. Искаме да станем по-привлекателна и силна партия", казва председателят на общинската организация на БСП в Габрово Кристина Сидорова.

"Никак не са малко привържениците на Сергей Станишев, които жалят за него, но въпреки това се съобразяват с желанието му за оставка. Мъчно им е за него, 13 години е бил начело на БСП. Някои смятат, че "отцепниците", "превратаджиите" го изгонихме. Но Станишев сам прецени, че моментът да се оттегли е назрял, че има нужда от промяна в партията. Нещо, което в Габрово отдавна смятаме",  каза още лидерът на габровските социалисти.

Тя признава, че противоречивото поведение на Станишев, уверенията по време на кампанията за евроизборите, че няма да ходи в Брюксел, и сегашното му решение да стане евродепутат, се е отразило негативно на много от социалистите.

Още...

 Община Габрово уведомява жителите на град Габрово, че е въведена временна организация на движение в района на квартал Шести участък. Ограниченията се отнасят за ул. „Опълченска“ в участъка между ул. „Радион Умников“ и ул. „П. Славейков“; ул. „П. Славейков“ в участъка между ул. „Опълченска“ и ул. „Калоян“; ул. „П. Постомпиров“ в участъка между ул. „Опълченска“ и ул. „Калоян“.

Организацията е във връзка със строително-монтажни работи по интегрирания проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда – обект 2 „Благоустрояване на VI участък-ЦГЧ, Габрово“.

Срокът на действие на временната организация на движение е от 10 юли до 22 август 2014 г. включително.

Още...

 Женина ДЕНЧЕВА

От 1 юли започва приема на молби за помощи за отопление за отоплителния сезон 2014-2015 година. Срокът за приемане на молбите е до 30 октомври, съобщава Радостина Братованова, директор на службата за социално подпомагане.

"Стойността на помощите се изчислява на база шестмесечния доход преди датата на подаване на молбата. Критериите са същите, както и миналата година, има промяна обаче в коефициента, заради увеличение на пенсиите през годината. Пенсиите, отпуснати до 31 декември 2013 година, се намаляват с коефициент 1.245, докато миналата година коефициентът беше 1.113. Въпреки тези сложни изчисления на практика, независимо от увеличението на пенсиите през 2013,  същите хора които миналата година са получавали помощи за отопление, ще имат право и сега. Разбира се, ако отговарят на всички останали условия. А те са - да притежават едно единствено жилище, да не са получавали дарение или да не са извършвали продажба на имот на стойност, по-голяма от 3900 лв. през последните 5 години, да не са прехвърляли дарения срещу гледане и издръжка на правоспособен работящ член на семейството, да нямат регистрирана фирма. Важно условие за безработните да имат непрекъсната шестмесечна регистрация преди подаване на молбата ", уточнява тя.

Още...

  

Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“  и отпечатване на справочно - библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872 - 2014” е името на идейното предложение, с което Регионална библиотека „Априлов - Палаузов” кандидатства в първата сесия за съфинансиране на проекти по Програма Култура на Община Габрово. Проектът бе одобрен от Експертната комисия и ще получи финансиране на стойност 5 485 лева.

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“  е  най-голямата общодостъпна и богата като фонд библиотека в общината и областта. Осигурява свободен и неограничен достъп до информация и равнопоставеност на всички потребители; извършва библиотечно-информационно обслужване, включително междубиблиотечно заемане,  осигурява онлайн достъп до електронните си каталози чрез интернет - страницата си и предоставя дистанционни услуги на своите потребители. Поддържа архив на местната книжнина и печат; подпомага краеведски проучвания; издирва, организира, съхранява и предоставя за ползване  публикации и информация за региона и поддържа уникални библиографски бази.

Още...

 ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

Националната здравнооосигурителна каса настоява за подписване на допълнителни споразумения към рамковите договори, с които се определя лимит на бюджетите  на областните болници. Това означава, че в следващите месеци тези здравни заведения  няма да получават средства за извършено лечение над определените лимити и те ще работят със 30  на сто по-малко пари. Бюджетите на болниците и без това тази година са силно редуцирани, а те обслужват населението на целите области.

Затова Сдружението на многопрофилните областни болници излезе с протестна декларация срещу решението на касата. Според зам. председателя на сдружението д-р Нели Савчева, директор на габровската болница, за да не изпаднат във финансов колапс областните здравни заведения, трябва спешна актуализация на бюджета на НЗОК.

За разлика от много други областни болници, габровската в момента няма нито лев просрочени задължения, има дори печалба за първото шестмесечие, има кадрово обезпечаване. Засега там, за разлика от други, храненето на пациентите не е спряно. Нито се принуждават пациентите да купуват медикаменти и консумативи. Но ако тя не получи между 150 и 300 хил. лв., колкото са надлимитните средства, това ще доведе до планови операции и прием само на тежко болни пациенти".

"Областните болници издържат и  задължителни дейности, като кръвни центрове, спешни отделения, реанимации, ТЕЛК-ове. Всички те са губещи, но  ние трябва да ги поддържаме в структурите си. Ние нямаме възможност като в частните болници, да закриваме непечелившите звена. Ние не сме против това, дейността ни да бъде проверявана,  няма как, ние сме публични дружества. Но не можем да се съгласим  с факта, че в начало на юли все още не ни е платена надлимитната дейност за април. Няма как да си платим разходите, включително и медикаментите за лечебната дейност, която сме извършили през този период. Затова някои болници са пред фалити", обяснява д-р Нели Савчева.

"Ако заради тази неплатена надлимитна дейност, влезем в задължения, ако се наложи да плащаме лихви за неиздължени навреме средства за медикаменти и консумативи, според сключените договори с доставчиците, нещата много ще се усложнят. Касата не ни плаща лихвите.  Това е тревогата на всички болници. А лично моята е, да не загубим добрите си лекари и сестри през следващите месеци, ако не им осигуряваме адекватно заплащане, с допълнително материално стимулиране. Те ще отидат в частните клиники, които така са си структурирали дейностите, че работят по скъпо платени клинични пътеки и могат да плащат високи заплати. Други лекари директно заминават за чужбина. Много се говори през последните години, но нищо не се прави да запазим лекарите в България", допълва тя.

Още...

 Женина ДЕНЧЕВА

Строителството на депото за твърди битови отпадъци, което ще обслужва Габрово и Трявна е в разгара си. Проектът трябва да завърши до края на година, всички срокове се спазват стриктно. Досега. Големият проблем идва не от строителите или организаторите на проекта, а от държавата, по точно от управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда", която наложи финансови корекции за близо 12 млн. лв. по два от най-значимите в Габрово проекти - по водния цикъл и депото Отделно Европа спря плащането по програмата, заради недоброто й реализиране.

"Няма финално развитие на проблема с корекциите. Ние обжалваме, като сме приложили всички нужни документи. Изпратили сме искане за възстановяване на средства в размер на 942 хил. лв., но не сме ги получили. Но виждате, и в министерството и в управляващия орган има непрекъснато текучество.

Сега тече най-съществената част от строителните дейности, всички екипи са в пълна мобилизация.. Все още имаме по сметките близо 4 млн. лв. от преведения стартов аванс и продължаваме строителството на депото. Те ще ни стигнат до края на септември, усвояваме около милион на месец. Вече са завършени площадките за сепариране и компостиране. В момента полагаме изолационни екрани, които така да изолират клетката за отпадъци, че никакви инфилтрати да не попаднат в почвата. Това е най-скъпата, най-отговорна и трудоемка работа по депото.

Имаме крайни срокове, трябва да ги изпълняваме, досега всичко върви по план. Но ако не получим нужните средства за възстановяване на разходите, ще стане много сложно ", коментира Милена Гатева, ръководител на проекта.

Още...


Във връзка с въвеждането на новата система за разделно събиране на отпадъци екипът, реализиращ проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово“,  организира серия от обучения в габровските села, съобщават от Община Габрово.

Информационната кампания ще продължи до края на месец юли, включвайки всичките 28 кметства и кметски наместничества в община Габрово. От презентационните и информационни материали жителите на габровските села научат какво включва новата система за разделно събиране на отпадъците и как биоразградимите отпадъци могат да бъдат ефективно използвани.

Специален акцент се поставя върху компостирането – процес на превръщане на биоразградимите отпадъци в качествен почвен подобрител. Компостът има изключително полезни свойства, които намаляват необходимостта от напояване, предотвратяват ерозията, подтискат болестите при растенията, ускоряват обмена на въздух и дори предотвратяват преминаването на тежки метали в растенията, обяснява Милена Гатева, ръководител на проекта.

"Обясняваме им, че ще има само един контейнер за биоразградими отпадъци. Затова пък ще раздадем на всяка къща компостери по 300 литра единият, в които те сами ще си произвеждат полезния подобрител на почвата. Вътре могат да се слагат остатъци от храна, обелки от плодове и зеленчуци, трева, цветя. Полива се периодично и след 2-3 месеца ще си имат тор за градината. В момента тече обществена поръчка за компостерите, ако няма обжалвания, ще раздадем компостерите на хората от селата още сега, а в градовете - от догодина, допълва тя.

Още...

На 10 юли 2014 г. /четвъртък/ Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще проведе приемен ден в Габрово. На място ще присъстват Илиян Христов Илиев и Димитър Димитров, членове на ДКЕВР. Приемната за граждани ще бъде от 9.00 до 15.00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Габрово. Предварително записване на желаещите става на следните контакти: 02 9359 621, ktabakova@dker.bg и 02 9359 742, lblatski@dker.bg Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) стартира провеждането на изнесени приемни дни в областните градове на Република България. Инициативата на Комисията цели подобряване на работата с жалбоподателите, както и установяването на причините, довели до ръст на жалбите през 2013 г. и предлагането на конкретни стъпки за оказването на съдействие за разрешаване на проблемите на гражданите.
 1 
Теми с продължение
News management powered by Xpression News