Новините от Габрово и региона
 1 2 

Лицата и семействата, на които са отпуснати месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца в периода 1 март 2015 г. – 28 юли 2015 г. са длъжни да уведомят писмено съответната дирекция „Социално подпомагане“ за всички промени на условията, при които е отпусната помощта, включително и дали семейството да живее постоянно в страната както следва:

1. До 31 януари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 г.

2. До 29 февруари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1 май 2015 г.

3. До 31 март 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли 2015 г.

В случаите на живеещи родители без сключен граждански брак същите следва да подадат ново заявление-декларация със всички необходими документи.

В срок до 30 дни от получаване на информация, свързана с промяна или отпадане на основанията за получаване на месечна помощ по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, дирекция „Социално подпомагане“ извършва проверка, в резултат на която може да измени, спре или прекрати помощта за всички или за част от децата в семейството.

 

Близо 6000 лева са събрани от традиционната благотворителна инициатива, която Сдружение „Равен старт“ и ГЕРБ-Габрово организират вече осма година в навечерието на Рождество Христово в подкрепа на деца със специални образователни потребности. 

На благотворителния концерт габровци събраха 1200 лв., децата от Фолклорен ансамбъл „Габровче“ дариха 275 лв., които са събирали за своите връстници със специални потребности, 2000 лв. осигуриха от възнагражденията си общинските съветници от ГЕРБ-Габрово и още 2000 лв. - местни дарители. Тази година събраната сума ще бъде използвана за реализиране на проект Водна рехабилитация и лечебна гимнастика за деца с увреждания, както и за деца с гръбначни изкривявания на възраст от 10 до 14 години. „По този начин ще дадем възможност за реална интеграция и социализация на децата с увреждания, предоставяйки им рехабилитация в една приятна и спокойна среда“, коментира председателят на Сдружение „Равен старт“ Тинка Сапунджиева.

Тази година в благотворителния концерт за деца се включиха малчуганите от  ОДЗ „Дъга“, ОДЗ „Ран Босилек“, ЦДГ „Мечо пух“, ЦДГ „Първи юни“, ЦДГ „Слънце“ и Детски фолклорен ансамбъл „Габровче“. 

Отделно са събрани още 1000 лв. от коледния благотворителен базар, от който габровци, които дойдоха на концерта, имаха възможност да си закупят коледни сувенири. Средствата от базара ще бъдат използвани за продължаване на работата на логопедичния кабинет за деца със специални образователни потребности. В рамките на два дни благотворителният базар ще бъде разположен в МОЛ-Габрово и всеки, който желае, ще може да подкрепи инициативата.

 

За осма поредна година Сдружение „Равен старт“ с подкрепата на ГЕРБ-Габрово организират коледен благотворителен концерт в полза на деца със специални образователни потребности. Тази година събраната сума ще бъде използвана за реализиране на проект Водна рехабилитация и лечебна гимнастика за деца с увреждания и деца с гръбначни изкривявания.

Тазгодишната благотворителна инициатива е продължение на миналогодишните проекти, като от водната рехабилитация ще могат да се възползват, освен децата със специални образователни потребности, и деца с гръбначни изкривявания на възраст от 10 до 14 години. „По този начин ще дадем възможност за реална интеграция и социализация на децата с увреждания, предоставяйки им рехабилитация в една приятна и спокойна среда“, коментира председателят на Сдружение „Равен старт“ Тинка Сапунджиева.

Общинските съветници от ГЕРБ отново ще се включат в подкрепа на инициативата със средства от възнагражденията си.

Концертът ще се проведе на 15 декември, вторник, от 18.00 ч. в зала „Възраждане“. Входът е свободен.

Тази година в него ще се включат ОДЗ „Дъга“, ОДЗ „Ран Босилек“, ЦДГ „Мечо пух“, ЦДГ „Първи юни“, ЦДГ „Слънце“ и ДФА „Габровче“.  

Женина ДЕНЧЕВА

- Етъра вече е с ново наименование, как и защо променихте името?

- Ние не сме променяли името „Етър”. Направихме предложение и то бе гласувано от Общинския съвет за изменение в наименованието на организационната форма на институцията. Сега музеят ще се нарича Етнографски музей на открито „Етър”. Това наименование той е носил от 1997 до 2006 г. 

Отпадна терминът комплекс, а вместо него се прие музей на открито. За да е по-ясно какъв тип музей на открито е „Етър”-а остава определението – етнографски. Така сме по-близо до първоначалната идея на Лазар Донков за етнографски парк-музей на открито. Институцията е музей и затова този термин присъства в наименованието. Когато една структура е наречена музей, за хората е ясно, че тя не само опазва и популяризира културното наследство, но осъществява и научни изследвания на колекциите, извършва събирателска дейност, документира събития, урежда изложби и т.н. 

Музей на открито е термин със световно значение и означава категория на музей, която е ясно дефинирана и включва сгради и/или културни ценности, експонирани в паркова среда. Съществува Асоциация на Европейските музеи на открито, която е най-важната организация за такъв тип музеи като нашия, и чрез промяна в наименованието АЕК „Етър” може по-лесно да възстанови своето членство и да е по-добре разпознаваем.

- Доста амбициозни задачи си поставихте в началото на тази година. Успяхте ли да ги изпълните заедно с екипа на музея?

- Мисля, че онова, което планирахме успяхме да го реализираме. По-задълбочени анализи ще направим по време на годишното отчетно събрание. То ще бъде вероятно в края на м.януари. Годишният отчет отпечатваме като книжно тяло и всеки, който проявява интерес към работата на музея, може да се запознае с него. Зная, че до началото на м.декември сме изпълнили плана си за приходи и имаме значително увеличение на броя на туристите.

- Кое е все пак най-важното, което се случи през 2015 година в Етъра?

- Мога да откроя няколко неща. Посрещнахме тринадесет милионния посетител. Приехме нов статут на Международния панаир. Направихме първото издание на „Кевис” - младежки симпозиум за кинетично изкуство, задвижвано с вода. Бяхме патрньор на студенти етнолози от СУ ”Климент Охридски” за етнографски проучвания на няколко села. Организирахме две научни конференции.

- Вероятно екипа на музея вече е начертал нови планове за 2016. Бихте ли споделили някои от тях?

- Вече е готов културният ни календар за 2016 г. Има доста разнообразни мероприятия, инициативи и възстановки, но двете най-големи събития са Първият панаир на музейната книга, който ще бъде през юни и ХІV-тото издание на Международния панаир на традиционните занаяти в началото на септември. Акцент в него ще бъде тъкачеството. По всяка вероятност през април и през октомври ще бъдем домакин и на национални срещи, организирани от Министерството на културата, свързани с устойчивото развитие на музеите. Много важно е да брандираме логото на музея и на панаира и да изработим нов съвременен сайт. През изминалата година положихме усилия да подобрим външния вид на музея. Ще продължим в тази насока и през 2016 г., но повече внимание ще обърнем на фондовете и експозициите. „Етър”-ът има голям потенциал по отношение работата с различни публики. Трябва да го използваме в максимална степен. Искам да сме сред водещите музеи в страната не само по брой на туристи, но и по качество на предлаганите услуги.

- Докъде стигна отдаването под наем /или концесия беше!/ на ресторанта, на хотела, въобще нещо повече за стопанската дейност на музея?

- За хотела сме разработили нова концепция. Ще я представим на кмета Таня Христова и ако получим одобрение, ще търсим проект за нейното реализиране. Мисля, че идеята е интересна, съзвучна със съществуващите реалности и до известна степен иновативна. Повече ще мога да разкажа на по-късен етап. Като музейна институция нашата стопанска дейност е основно свързана с продажбата на билети и сувенири. В това отношение имаме добри резултати.

Още...

Женина ДЕНЧЕВА

- Кога окончателно ще се разбере ще се вдига ли цената на водата в Габрово?

- Цените на предлаганите от ВиК дружествата услуги са държавно регулирани и се определят от независимия орган – Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. Във връзка с настъпила промяна на ценообразуващи фактори, съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК-Габрово възнамерява да подаде заявление за нова цена. Заявлението ще бъде подадено в началото на 2016 г., след приключването на финансовата 2015 г. Решението на Комисията, респективно, евентуалното въвеждане на нова цена, може да се очакват до средата на 2016 г.

 - Според Вас, ВиК - Габрово предлага ли по-добра услуга на своите клиенти, за да бъдат убедени те, че си заслужава по-високата й цена?

- Да, стремежът на ВиК-Габрово и основните инвестиционни намерения на дружеството са за подобряване на услугите и постигане на заложените в Бизнес плана показатели, които се контролират от Регулатора.

 - Какви са задълженията на битови и фирмени абонати за консумирана вода, какви мерки вземате?

- Събираемостта на задълженията на клиентите ни е 86% на годишна база. Към момента несъбраните задължения са на обща стойност 1 221 000 лв., от които 1 028 000 са задълженията на граждани. Ние разбираме, че живеем в криза и част от нашите клиенти са финансово затруднени. Затова предлагаме възможности при определени условия за разсрочено плащане на задълженията. За жалост, ни се налага да стигаме до съда, да образуваме дела към своите некоректни платци. За тази година са образувани 517 дела.

 - Последните няколко години бе напрегнат период за ВиК - Габрово заради водния цикъл. Общината даде добра оценка за свършеното от дружеството. Как успяхте да се справите с тази огромна отговорност? 

 - Да, успоредно с пряката си дейност – работа по инвестиционната програма и отстраняване на аварии, нашите екипи активно съдействаха и на фирмите, работещи по Водния проект на Габрово. Затова мобилизирахме всичките си ресурси, положихме необходимите усилия, за да съдействаме за това този проект да се случи без излишни сътресения за габровци. А ползите от него са очевидни - инвестиции на стойност 87,8 милиона лева в подменени 120 км ВиК мрежи, реконструирани и модернизирани две пречиствателни станции - за питейни и отпадъчни води, ремонтирани 4 помпени станции и изградена една нова. Това са все видими инвестиции, ползите от които тепърва ще се оценяват. Като трябва да подчертаем, че те са направени с европейски средства и със средства от държавния  бюджет. Можете да направите едно сравнение с ефекта от прословутия Воден заем от 1996 г., възлизащ на 6,6 млн. лева, които дружеството ще изплаща до 2023 г.

Искам да подчертая, че проектът за водния цикъл на Габрово обхвана част от водоснабдителната и канализационна мрежа на града, а дружеството експлоатира съоръжения на територията на трите общини Габрово, Дряново и Трявна с обща дължина около 1300 км. Очакваме през следващия програмен период да успеем съвместно с общините да се включим за финансиране на проекти за необхванатите части от ВиК съоръженията.

Още...

Женина ДЕНЧЕВА

Почти приключи реализирането на проекта на Община Габрово за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда. Той продължи няколко години и е в размер на близо 10 млн. лв. На 21 декември ще се състои заключителната пресконференция за финализирането му. Очаква се участие да вземе и министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова.

 

"Проектът се финансира в рамките на вече изтичащата програма за регионално развитие в периода 2007-2013 година.  Според правилата две години след това може да продължат да се реализират проекти, които вече са започнати, като финансово трябва да се приключат до 31 декември 2015. Община Габрово се е възползвала от тази възможност. Стойността на договора е на стойност 9 336 408 лв., от тях 8 488 290 лв. безвъзмездна финансова помощ", обясни кметът Таня Христова.

Последните два обекта, които тази година се присъединиха към договора са в размер на 660 679 лв. и с тях в момента се извършва благоустрояване на междублоковите пространства около Колелото. Те са само част от цялостния проект за благоустрояване на този район - кръгово кръстовище на Колелото и парка до него, улични артерии, тротоари, видеонаблюдение, включително и цялостно обновяване на училище "Цанко Дюстабанов".

Още...

 1 2 
Теми с продължение
News management powered by Xpression News