Новините от Габрово и региона
 1 2 

Женина ДЕНЧЕВА

Окръжният съд в Габрово вчера потвърди присъдата на колегите си от Районен съд по делото на тъй нар. имотна мафия. Осъдените на първа инстанция две жени и трима мъже са обжалвали присъдата си за лишаване от свобода за извършени от тях измами. Те изнудвали психично болни и хора в затруднение да им прехвърлят жилищата си, като нанесените имотни вреди са за общо 54 208 лв.

Районен съд Габрово призна през ноември м.г. петимата за виновни. "За извършените престъпления е наложил на И.К. и Ю.К., действали при условията на опасен рецидив, с предишни присъди, наказания, от по 7 години лишаване от свобода. По 4 години лишаване от свобода съдът е определил за съучастниците им П.К. и Т.Д., а на подсъдимият Г.К. е наложено наказание от 2 години лишаване от свобода. Районният съд е постановил подсъдимите И.К., Ю.К., Т.Д. и П.К. да заплатят солидарно на пострадалите собственици на жилища сумата от общо 53 100 лева – обезщетения за причинени имуществени вреди в резултат на противоправните им деяния", пише в мотивите на съда.

 Престъпната банда се оказа семейна. Подсъдимите  П..К., И. К. и Г. К. са братя. Подсъдимият П.К. съжителства на семейни начала с подсъдимата  Т..Д., а подсъдимият И.К. е женен за подсъдимата Ю. К. 

"В посочения период те са си набавяли средства чрез измами спрямо възрастни хора и такива с психични отклонения, след като предварително се били уговорили да вършат това, действайки в сговор. Наличието на предварителна уговорка за извършване на деянието се установява от синхрона в действията им, като всеки от тях е изпълнил ролята си," пише още в мотивите на съда.

Още...

На 20 и 21 февруари 2015 г. в хотел „Ралица“, гр. Трявна Областен информационен център – Габрово организира семинар на тема „Подобряване на съвместната работа по отразяване на проекти, финансирани от европейските фондове и нов програмен период“. Участие в двудневното събитие взеха представители на медиите в областта, експерти по публичност на общини, проекти и проектни звена. Целта на семинара бе да се подобри комуникацията и качеството на съвместната работа при отразяването на проекти, финансирани със средства от ЕС.

В първия ден от събитието лектор беше Николета Ефремова –  консултант с дългогодишен опит в разработването и управлението на проекти с Европейско финансиране, която запозна участниците с политиките очертани в Споразумението за партньорство между България и ЕС, на база на които са разписани оперативните програми през програмен период 2014 -2020 г. Проведена беше дискусия за набелязване на проблемните области в комуникацията между медиите и различните екипи по връзки с обществеността. По интерактивен начин - чрез ролеви игри и дискусия по реализирани проекти в изминалия програмен период 2007 – 2013 г., участниците стигнаха до извода за нуждата от информираност на достъпен език за възможностите на Оперативните програми. Фасилитатор на дискусиите беше Владислав Йорданов,  експерт към Институт за управление на програми и проекти.

 С презентация на  Полина Косева – ръководител на екипа на Общински ресурсно-координационен център към НСОРБ, започна вторият ден. Тя представи възможностите на центъра за експертна помощ към общините във връзка с работата по европейски проекти и по-добра комуникация с Управляващите органи на оперативните програми. Проведе се практическа работа по групи за изготвянето на  комуникационен план на проект с европейско финансиране и неговото отразяване в различните типове медии.

 

 ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи по проекта за възстановяване на надградената стена на язовир „Христо Смирненски“ и предстои стартирането на търг за избор на изпълнител на строителните дейности.

Те ще бъдат на стойност 340 000 лева, които са предвидени в поименния списък на дирекция „ВиК“ към МРРБ за 2015 г. Това информира народният представител от ГЕРБ Цветомир Михов, който е отправил официално питане до Министерството. В отговора се уточнява, че за да се изпълнят строително-монтажните работи, към момента по сключен договор от октомври 2014 г. проектът се съгласува с компетентните ведомства и предстои изготвяне на доклада за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите. По сключен договор на 28.01.2015г. технически контрол извършва оценка на проекта по част „Конструктивна“.

 От дирекция „ВиК“ се подготвя документация за стартиране на тръжна процедура за избор на изпълнител за изготвяне на технически паспорт на язовирната стена и съоръженията, който е необходим за издаване на разрешение за строеж. След съгласуване на проектната документация и издаване на разрешителното, МРРБ ще стартира търг за избор на изпълнител на строителните дейности, индикативната стойност на който е 340 000 лв. с ДДС.

 

 

Женина Денчева

- Приключихте 2014 година с печалба, обновихте основно няколко отделения, чакате инвестиции за 6 млн. лв. Докато други болници са задлъжнели, някои са пред фалит. Как го правите?

- Действително миналата година нашата болница бе отличена с възможно най-високите оценки, които може да получи едно областно лечебно заведение. Това се дължи на усилията на целия персонал, на убедеността му в правотата на това, което правим, защото е най-добрият директор не би се справил сам. Ако с нещо не успяхме да се справим, това е подобаващото заплащане на персонала. На проведената неотдавна среща на сдружението на областните болници с министъра на здравеопазването стана ясно, че основните работни заплати в габровската болница са едни от най-високите. Но за сметка на това допълнителното ни материално стимулиране не е такова, каквото би ни се искало. Моите страхове, че и тази година няма да е по-голямо, защото според министъра през 2015 ще получаваме 95 на сто от изработеното през предишната година.

Справянето с трудната ситуация се дължи на финансовата дисциплина и строг контрол на разходите. Успяваме добре да проведем обществените поръчки, да договорим на изгодни цени скъпи консумативи за болницата, платени от касата. От тази година според министъра ще се промени начина на провеждане на процедурите и се надяват допълнително да паднат цените на медикаментите и консумативите, а това е голямо перо, голям разход. Даваме толкова средства за лекарства, защото при нас се лекуват тежкоболните, пациентите с усложнения от цялата област.

- Колко се плаща за лекарства на един тежко болен?

- За медикаменти и консумативите през 2014 година за една пациентка сме изразходили 17 хил. лв., като само медикаментите струват 12  932 лв. За 10 пациенти сме изразходили за медикаменти и консумативи над 7 хил. лв., като част от тях са били по клинични пътеки, чиято стойност е под 1000 лв. В другите болници това просто не се случва. Заради скъпоструващите пациенти е много трудно финансовият резултат на болниците да е положителен. Още повече, продължава практиката здравнонеосигурените пациенти да се изпращат при нас. Не можем да ги върнем, нито е морално, нито е законно, ако пациентът е тежко болен или спешен. Знаете колко скъпо е лечението в инвазивната кардиология, лекували сме и там неосигурени и не сме получавали нито лев. Но ние, първо сме лечебно заведение, после търговско дружество.

Още...

Женина ДЕНЧЕВА

Скандал се разразил между социалните служби и семейство от Плачковци, чиито 4 деца временно са изведени от дома им заради нечовешките условия, в които са гледани. В края на миналата година трите по-големи деца са изпратени временно в детското селище в Трявна, а най-малкото, все още бебе, е дадено в приемно семейство.

Реакцията на родителите била много остра, освен скандалите в местната социална служба, те се оплакали на всякакви институции, включително международни организации за правата на децата и главна прокуратура, че социалните имали тенденциозно отношение към тях.

 Последвала серия проверки на условията, при които се отглеждат децата, причините да извеждането им, за правилността на действията на социалните. В крайна сметка заради частично подобрените условия за живот, трите по-големи деца били наскоро върнати у дома си. Най-малкото остава засега в приемното семейство, защото родителите му не са осигурили подходящи условия за отглеждане на бебе. Но ще продължи наблюдението на социалните за условията, в които живеят и за родителските грижи.

"Ние не искаме да разделяме децата от майка им и баща им, не искаме да им отнемаме семейната среда. но не можем да позволим да се отглеждат деца в такива мизерни условия. Още повече, те са малки, на 6, 4, 2 години и бебето, имат нужда от родителска грижа. Но не можем да позволим деца да живеят при подобни условия. Още повече от две години колегите от Трявна им пишат предписания и ги предупреждават. Ако се докаже, че те трайно не полагат грижи за децата си, това се смята за вид родителски тормоз, малките отново ще бъдат взети тях", предупреждава директорът на Териториалната дирекция за социално подпомагане Радостина Братованова.

"Мъжът и жената живеят на семейни начала, не работят. Къщата е паянтова, с дупки по стените. Вътре е студено, мръсно, децата нямаха дори легла за спане доскоро, сега са им осигурени. От благотворителна акция са им предоставени дрехи, завивки, но за кратко време те са станали невъзможно мръсни.

 При проверката хладилникът бил напълно празен, освен съд с нещо кафяво, неприятно на външен вид и миризма. Това било кашата, с която се хранят децата. В къщата няма тоалетна и баня, децата са с неподходящи за сезона дрехи. Бебето спи направо върху металните пръчки отдолу на изпочупена детската количка. Но най-страшна е мръсотията. Не се знае отколко време не са къпани децата, от тях се носи миризма. Когато ги изкъпали в селището в Трявна, те се уплашили, казали че водата е пареща. Явно не им е позната топлата вода. Бебето беше слабо, не наддава на тегло, не се развива нормално. Сега при грижите на приемно семейство се е възстановило и се чувства добре", разказва още Братованова.

Още...

Мариана ДИМИТРОВА

Традиционната библиотечна седмица и Дните на детската книга и изкуствата за деца, са основните акценти през годината за Регионална библиотека „Априлов – Палаузов”. Те започват на 2 април и завършват на 23 април с маратон на четенето.

„Няколко по-различни събития сме решили да направим през годината. Става въпрос за един конкурс, който ще бъде много интересен за нашите читатели. Конкурсът ще е за есе на тема „Как библиотеката промени живота ми”. Надявам се да има интерес към него, той ще се проведе по време на маратона на четенето през април. През седмицата за детската книга и изкуствата за деца традиционно ще имаме в Детски отдел помощник-библиотекари, ще ни гостува детският писател Елена Огнянова. Ще направим работилница за книгоразделители, литературни четения. През май, по повод 155-годишнината на град Габрово колегите от отдел „Краезнание” ще подготвят една виртуална изложба с откъси от публикации във вестник „Балканско знаме”, които са свързани със значими събития за града. През Националната библиотечна седмица ще има също интересни събития – литературно четене, посветено на 210-годишнината от рождението на Ханс Кристиян Андерсен, ще се състои и музикално-артистична програма в изпълнение на ученици от ОУ „Неофит Рилски”, посветена на ползите от четенето”, обясни директорът РБ „Априлов – Палаузов” Савина Цонева.

Тя допълни, че по традиция и това лято ще има лятна читалня с всякакви забавления на открито. Подготвена е и презентация по повод 80 г. от рождението на Христо Явашев – Кристо. Изненада ще бъде опаковането на предмет, това ще се случи през юни, когато е годишнината от рождението на големия авангардист Кристо.

В края на лятото и началото на есента ще се състои изложба на читателски дневници. В експозицията ще бъдат изложени книгите, на които са посветени дневниците. Ще има и конкурс за най-интерес читателски дневник.

„През годината ще ни гостуват много писатели, ще представяме книги, изложби. Краеведският календар, който подготвяме за популяризиране на личности и събития от габровското минало продължава да съществува. В края на септември ще имаме интересно събитие, посветено на фотографията, защото тази година е избрана от ЮНЕСКО за година на светлината. А думата „фотография” означава рисуване със светлина. Това ще е съвместно събитие със Съюза на учените в България. Подготвяме и една поредица, свързана с известни личности в областта на изкуството – ще започнем с Хендел и през декември ще завършим с отбелязването на годишнина от рождението на Едит Пиаф. Това ще са кратки изложби, придружени с музика”, допълни Савина Цонева.

Още...


Във връзка с изпълнение на дейности по проекта за водния цикъл на 18.02.2015 г. ще бъде преустановено водоподаването от 9:00 до 17:00 ч. на следните улици и квартали: кв. Бичкиня – от магазин "Сопот" в посока пл. "Бичкиня", ул. "Райко Даскалов", ул. "Седянкова ливада", ул. "Коста Евтимов", ул. "Баланска" и в кв. Беленци - ниска зона.

 

Препоръчваме на живеещите в селата Жълтеш, Борики, Стефаново, Стойковци, Боженци и Пройновци да се запасят с необходимото количество вода за 24 часа.

 

Община Габрово се извинява за причиненото неудобство!

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

 

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.

 

  Цялостна реконструкция на пътя Габрово-Севлиево ще бъде извършена до края на годината. Това информира народният представител от ГЕРБ Цветомир Михов след проведени разговори по време на посещението през миналата седмица на вицепремиера Томислав Дончев, регионалния министър Лиляна Павлова и изпълнителния директор на АПИ Лазар Лазаров.

Пътят Габрово-Севлиево ще бъде ремонтиран по ОП „Региони в растеж“. Четирилентов ще е участъка от изхода на Габрово.Той е един от първите пет подадени проекти и вероятно ще е първият, който ще стартира и завърши, тъй като има пълна проектна готовност и всички необходими документи. Въпрос на дни е да стартират процедурите. Амбициите са до края на годината ремонтните дейности по него да приключат. По същата програма „Региони в растеж“ ще бъде ремонтиран и пътят Трявна-Дряново, уточни още Михов.

Още...

  

По случай празника на любовта Свети Валентин, Младежката структура на ГЕРБ-Габрово съвместно с TERRA MALL организират турнир по боулинг за влюбени двойки. Той ще се проведе на 14.02.2013г. от 17.00 ч. в TERRA GAMES и ще протече под мотото „Писта за влюбени”. В него могат да се включат всички на възраст над 18 години, като участието е безплатно.

За победителите са предвидени награди.

Желаещите да участват могат да се запишат на телефон: 0896737464 или в офиса на ПП ГЕРБ – Габрово, ул. Иван Гюзелев 1.

 

 1 2 
Теми с продължение
News management powered by Xpression News