Новините от Габрово и региона
1  2 

Женина ДЕНЧЕВА

Тревожен е фактът, че всеки пети младеж в България / от 15 до 24 годишна възраст/ не учи и не работи, повечето не си и търсят работа. На първо място сме в Европа по този показател. Много от тях нямат завършено образование, нито професия, сочи проучване на УНИЦЕФ.

 

За да  могат младите хора да направят най-правилният избор на професия през 2012 година в страната са създадени  28 центъра за кариерно ориентиране по проект "Система за кариерното ориентиране в училищното образование" на Министерството на образоването и науката, обяснява ръководителят на габровския център Венелин Велчев. Освен него в центъра работят още трима кариерни консултанти.

Центърът работи с ученици от първи до дванадесети клас в цялата област. Той предоставя услуги по кариерно развитие и информиране. Провеждат се срещи, обучения, дават се консултации на ученици, родители и учители. Целта е младите хора да си изберат професия, която да им харесва, а и да бъде перспективна.

"Има млади хора, които сами вече са се ориентирали, но има и такива, които се колебаят, има и такива, които не знаят всички възможности, които могат да им бъдат предложени. Този избор е много важен, защото е за цял живот. Това е инвестиция за цял живот. Моите наблюдения са, че голяма част от младежите избират една професия  в средния курс или с висшето образование, после не я практикуват и започват да работят нещо друго. Естествено там не са толкова квалифицирани. Излиза, че те имат образование, но на практика са без образование. Това не е добре нито за тях, нито за техните работодатели, които трябва да вложат време и средства да ги квалифицират", казва Велчев.

Затова целта на кариерните центрове е да се създаде стратегия за правилното професионално ориентиране на учениците. Обучението им включва тестове, разговори, консултации. Специалистите в центъра са психолози, защитили са американски сертификат в сферата на кариерното ориентиране.

Още...

Женина ДЕНЧЕВА

- При откриване на Европейския информационен център в Габрово вие обещахте активно да работите по проблемите и възможностите за младежка заетост, има ли вече реални измерения на това обещание?

 - Вече има реални измерения, отнасящи се до решението на проблема с младежката безработица. Младежката гаранция е сред най-важните инициативи, които трябва да предприемат и припознаят страните-членки, за да се справят с безработицата сред младите и да улеснят прехода между училището или университета и намирането на работа. В позицията си на докладчик в сянка по специалния доклад на Сметната палата за гаранцията застъпих позицията за споделена отговорност и обмяна на опит между на страните членки и Комисията, фокус върху резултатите, а не върху усвоените средства. Логиката на гаранцията е изключително проста: тя представлява инструмент, който гарантира, че всички млади хора под 25 години, които не учат, не работят и не стажуват, получават качествено конкретно предложение в рамките на 4 месеца. Това предложение трябва да съвпада с техния опит и знания и да им позволява професионално развитие и по-добра бъдеща реализация. Изключително се радвам, че успяхме да постигнем 30 пъти увеличение на предварителните плащания, което ще направи програмите още по-ефективни. 21 млрд. евро годишно са общите разходи по гаранцията.

 - Казахте, че младите хора имат шанс за стажове в институции на ЕС, на практика как ще се случи това?

 - Това не е нов принцип, а установена практика от много време насам. В почти всяка европейска институция се предлагат регламентирани платени стажове, от които младите хора могат да се възползват за трупане на знания и умения в мултинационална среда. Конкретно Европейският парламент предлага стажове както за студенти, така и за дипломирани специалисти, а в допълнение и специализирани - за преводачи и за журналисти. Те се провеждат три пъти в годината и могат да започнат през януари, май или септември. Целогодишно може да се кандидатства за следващия период на стаж през сайта на ЕП. Отделно може да се кандидатства за стаж и при отделните членове на Парламента.

 - Тревожен е фактът, че всеки пети младеж в България /от 15 до 24 годишна възраст/ не учи и не работи, повечето не си и търсят работа. На първо място сме в Европа по този показател. Възможна ли е европейска помощ, или сами да се оправяме?

 - Проблемът с младежите, изпаднали от образователните системи и от пазара на труда (NEET), е общоевропейски бич. В интерес на истината, не беше предизвикан от кризата, а от липсата на реформи през изминалото десетилетие в някои държави-членки. Кризата само увеличи мащаба на проблема. Вече споменах за Европейската гаранция за младежта. Програмата има бюджет от 1 млрд. евро и мисля, че сумата е достатъчна за реализиране на успешни младежки политики. Както вече съм казвал - необходимо е и държавите членки да си напишат домашното, да разменят опит и добри практики и да се фокусират върху резултатите при съставянето и изпълнението на своите стратегии.

Този проблем обаче е монета с две страни. Нужна е инициатива и от страна на младежите. Времето, когато някой идва в къщата ти и те кара да работиш, безвъзвратно си отиде. Само ако има усилия и от двете страни, ще има и резултати.

Още...

Мариана ДИМИТРОВА

В Габрово от десетилетия се водят спорове дали да бъде изграден дом за възрастни хора или не. Въпросът се повдига периодично през годините от представители на местната власт. За това време възникваха и много идеи къде да се намира той, като най-спряганото място бе сграда общинска собственост в село Враниловци. Факт обаче е, че и досега в Габрово няма такъв дом за нуждаещи се възрастни хора, но за сметка на това Общината предлага разнообразие от социални услуги за тази уязвима категория хора от местната ни общност.

Въпросът в Габрово да бъде изграден дом за възрастни хора се повдига периодично от общински съветници в местния парламент. Наскоро общинският съветник Николай Данчев отново постави въпроса, че трябва да се намери решение за тази категория хора. „Ако искат управляващите да бъдат запомнени в историята на този град, това е какво ще бъде направено за инвалидите и възрастните хора. Частичните работи, които се правят не решават проблема. Идеята, която лансирах навремето и която не се осъществи, бе бившата партийна школа да бъде един модерен дом за възрастни хора с естествена връзка с болничното заведение. Това не стана. Намесиха се други сили, които отклониха това предложение и се решаваше по друг начин. Иска ми се в рамките на този мандат да бъде поставено началото на нещо много оригинално, нещо голямо и Габрово да бъде пример. Телевизията дава потресаващи факти за отношението на нашата общественост към тази категория, а българското население е застаряващо, болно население”, коментира Никола Данчев.

Неговите колеги в местния парламент арх. Иван Николов от БСП и Виктор Спасов от Реформаторския блок наскоро също повдигнаха темата с изграждането на дом за възрастни хора в Габрово. Според Спасов тази социална услуга би могла да бъде печеливша и да се привлекат като нейни потребители и възрастни хора от други области. Известен факт е, че в страната недостигат места в старческите домове. Голяма част от тях са модернизирани и нямат нищо общо с домовете от тоталитарно време. Не всеки обаче може да се възползва от тази услуга, тъй като се изисква сравнително висока пенсия, която да покрива разходите. Има региони, в които се чака с години, за да се освободи място в дом за възрастни хора.

За необходимостта от тази услуга, Виктор Спасов посочи и фактът, че Габрово е с плачевна демографска картина и е предимно със застаряващо население.

Според данни на Националния статистически институт, продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2013 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 417 667, или 19.6 на сто от населението на страната. В сравнение с 2012 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 2.7 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 22.7 на сто, а на мъжете - 16.3 процента. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (27.2%), Габрово (25.8%) и Ловеч (25.0%), сочат данните на НСИ.

Още...

Макар Общинският съвет в Габрово да взе решение градският транспорт в града да се обслужва само от автобуси и електробуси, без тролейбуси, споровете за или против тролеите продължават - в социалните мрежи, в медиите, в коментари по улиците. БСП в Габрово се закани да инициира подписка за референдум, който да реши искат ли габровци тролеи. Социалистите дори заплашват с гражданско неподчинение, ако не ги чуят управляващите.

Решението за пращане на тролеите в историята бе взето след неколкочасови бурни дебати в местния парламент. Бяха изказани много мнения, част от които и доста емоционални, в полза на тролейбусния транспорт от опозицията от БСП 

В крайна сметка надделя решението за в бъдеще градският транспорт да бъде обслужван от автобуси на метан и малка част от модерните напоследък електробуси.

Вносителите на това предложение имаха своите аргументи. А именно, че през следващите 7 години беззвъзмездният финансов ресурс за Габрово ще бъде малко под 26 млн. лева, а тези средства ще бъдат и за инфраструктура, и за образование и за други сфери, свързани с развитието на града. Парите трябва да се разпределят разумно, а тролейбусният транспорт би глътнал не малка част от този финансов ресурс – цената само на 1 тролей е над 1 млн. лева, на тази стойност могат да се купят два автобуса. В града няма контактна мрежа, само в отделни участъци. Изграждането й само по бул. Могильов ще коства 5 млн. лв. Факт е и това, че през последните три години заради изпълнението на проекта за водния цикъл, тролеи в Габрово не вървяха и никой не е усетил тяхната липса.

Още повече за пръв път Габрово има шанс да се сдобие с чисто нови автобуси с европейски пари, както това се случи вече в София, Пловдив, Бургас и други градове. Затова обаче трябва да се спазят процедурите - кандидатстване, прединвестиционно проучване,  параф на Общинския съвет, за да може подмяната на превозните средства и осигуряване на съвсем нови да бъдат включени за европейско финансиране през новия програмен период. Има одобрението на регионалното министерство, за новия вид транспорт са проведени кръгли маси и обсъждания. Прединвестиционното проучване е извършено след обществена поръчка от Института за транспортни изследвания в София, казват още от Общината.

Известна е неговата препоръка, че най-изгодният за Габрово вариант за транспортно обновяване е купуването на  42 нови превозни средства, като 12 от тях са електробуси, с дължина 11-12 м. Останалите са автобуси, от тях: 2 с дължина 18 м., тъй нар. "хармоники", 9  автобуси с дължина 12 м. ,  12 автобуси - с дължина до 10 м. и 7 -  с дължина до 8 м. Всички те ще използват природен газ. Малогабаритни автобуси  ще създадат възможност да се обслужват квартали, до които сега няма транспорт - Петкова нива, Варовник, Шенини. Общата стойност на всички нови возила е 42 млн. лв. с ДДС. Затова този мащабен проект ще се реализира на етапи.

Още...

Мариана ДИМИТРОВА

От днес центъра на града ще се чисти с четири нови електрически "прахосмукачки" и вдигането на прах от ръчната хигиена с метли остава в миналото.

"Идеята е жените, които досега работеха в централната градска част да бъдат изместени в по-странични райони, за да може по-голяма част от града да бъде ежедневно поддържан и почистван. Време е вече да влезем и в странични улици, където досега не е влизано", обясни директорът на общинско предприятие "Благоустрояване" Хилда Цвъркалева.

Инвестицията е на Община Габрово, а стойността на една машина е 23 хил. лв. без ДДС.

Вчера на пл. "Възраждане" бе извършена демонстрация на възможностите на четирите нови вакуумни машини. Лично кметът Таня Христова изпробва техните възможности и обясни, че Община Габрово е първата в страната, в която за първи път започва работа такава специализирана техника. Очакванията са догодина да бъдат закупени още четири нови машини.

Още...

1  2 
Теми с продължение
News management powered by Xpression News