Новините от Габрово и региона
1  2 

"Призоваваме партиите в областта да декларират собствеността си над медии", се казва в отворено писмо на ПП ГЕРБ Габрово.

"В порочна практика се превърна представители на партии да стават собственици на информационни сайтове и вестници, през които предоставят информация, подвеждаща гражданите. Тяхната цел е не да осигурят обективна и своевременна информация, а тенденциозна, нужна за постигане на партийни цели и дивиденти. Тази практика съществува и в габровска област.

В Габрово има електронен информационен сайт, администриран от представител на партия, а в Севлиево – вестник и информационен сайт, собствеността на които се контролира от друг представител на същата партия. Това обаче не е публично декларирано, а съответните медии не са обозначени като партийни, каквито реално са.

Настояваме местните медии „GABROVOnews“, вестник „Севлиево днес“ и едноименния електронен сайт „Севлиево днес“ ясно да се обозначат като партийни, като публично оповестят откъде и как се финансират, кои са собствениците им, тъй като справка в регистрите сочи, че: новинарският електронен сайт „GABROVOnews се администрира от Николай Григоров, бивш областен управител и председател на БСП-Габрово, а адресът за контакти с администратора на сайта съвпада с адреса на Клуба на БСП-Габрово, ул. „Чардафон“ 19 /ADMINISTRATIVE CONTACT:   Nikolay Grigorov   OTVES-KONSULT EOOD   ul.Chardafon 19   GABROVO, 5300   BULGARIA   tel: +359879 183 995/, https://who.is/whois/https://www.gabrovonews.bg ; вестник „Севлиево днес“ се издава от Сдружение „Севлиево – за младите“, чийто председател е бившият кмет на Севлиево и народен представител от БСП Йордан Стойков; eдноименният електронен сайт „Севлиево днес“ се издава от същото сдружение със същия председател и е регистриран от Пламен Петков, член на Изпълнителното бюро на Общински съвет на БСП-Севлиево.

Още...

Женина ДЕНЧЕВА

Готов е вече проектът за благоустрояване на парк Баждар и парк Колелото и прилежащите квартални пространства. Конкурсът за обновяване на двата парка бе организиран от Общината по проект „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020″ и бе спечелен от проектантски колектив "Арк проект" с ръководител арх. Мария Хлебарова. Сега се очаква финансиране за двата обекта по оперативна програма.

Парк Баждар заема площ от около 165.9 дка , част от площта му (78.5 дка) попада в рамките на урбанизираната територия и е отредена за парк, другата част (87.4 дка) е горска територия. Цялата територия на парка е гъсто залесена.

"Основната концепция при проектирането на обновяването на парк "Баждар" е реставрация – възстановяване при минимална намеса и максимално запазване на основните функции на зелената система, на теренните дадености, на мрежата от комуникации и при ползване на трайни и естествени материали и традиционни технологии. Предвидено е оформяне на алеи с подходящо художествено и ефектно осветление, запазване на красивите дървета. Предвидени са и детски площадки, велоалеи, фитнес на открито, детски занимателни кътове. Ще има оформени кътове за пикник на открито. Разбира се, ще бъде възстановена любимата на поколения градинка със слончето, и района около нея, където са играли и се забавлявали десетки габровчета", обяснява арх. Мария Хлебарова.

Предвидена е необходимата санитарна сеч, почистване на обрасли със саморасли храстовидни видове терени, премахване на изсъхнали и боледуващи дървета. А също така засаждане на характерни за региона широколистни и иглолистни видове и допълнително озеленяване с подходяща декоративна дървесна, храстовидна, тревна и цветна растителност.

Паркът е създаден през 60-те години на 20-ти век като лесопарк с богата дървесна растителност, широколистни и иглолистни видове. В последните 30 години поддръжката на парка е преустановена. Навсякъде е занемарено, обрасло с треви и храсталаци, появяват се нерегламентирани сметища в цялата територия.

Още...

1  2 
Теми с продължение
News management powered by Xpression News