Новините от Габрово и региона
1  2 


 Новата академична година за Техническия университет в Габрово бе открита днес тържествено в зала "Възраждане". На събитието присъстваха студенти, преподаватели, партньори и приятели на висшето учебно заведение.

По традиция тържеството започна със студентския химн "Gaudeamus igitur", след което приветствено слово към присъстваше произнесе ректорът на Техническия университет проф. Райчо Иларионов.

Гост на събитието бе и зам. кметът Климент Кунев, който от името на кмета отправи поздравления за началото на академичната година с думите:

"Времето, прекарано в училище и университета е най-увлекателния, наситен и незабравим период от живота на човек, но той е и най-отговорния, защото именно образованието е предпоставка за успешна кариера и живот. Технологиите се развиват стремително и това изисква от нас непрестанно усъвършенстване и придобиване на нови знания. На вас и вашите преподаватели пожелавам – не спирайте да търсите, питате и изисквате, само така ще успеете да развиете своите способности и талант и да осъществите мечтите си".

Днес, 15 септември, се открива новата учебна година и във всички габровски училища.

Среща-дебат с кандидат кметове и кандидати за общински съветници организира КНСБ. Тя ще се проведе на 23 септември в сградата на Общината. В дискусията ще участва и вицепрезидентът на КНСБ  Пламен Нанков.

На разширено заседание на Изпълнителния комитет при Регионален съвет на КНСБ – Габрово вчера бе обсъден анализ на предизборната ситуация и действия на синдиката в този период, съобщи неговият председател Румяна Илиева-Стефанова.

"КНСБ не е политическа партия и не се стреми към властта. Но като част от гражданското общество, синдикатът изразява и защитава интересите на стотици хиляди наемни работници. Това ни дава  морално право на активно поведение в изборите и да предприемем реални действия за формиране на  местната власт в регионите.

А това ще стане чрез включване на синдикалисти в граждански квоти на партийни листи. Освен това - чрез подкрепа на синдикалисти за формиране на самостоятелни листи или издигане на индивидуални кандидатури. А също така чрез подкрепа на независими кандидати, оценявайки техните професионални и лични качества", обясни тя.

КНСБ призовава всички партии и коалици за повече толерантност и цивилизованост по време на предизборната кампания. Същевременно призовава своите членове да участват активно в изборите, защото това е единственото отговорно поведение в решителния за страната момент, когато трябва да се утвърждава местното самоуправление и да се усвояват европейските средства, за да имат българите достоен живот.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи подготвя електроразпределителната мрежа за работа при зимни условия. Както всяка година, екипите на компанията предприеха поредица от мерки за стабилизиране на мрежата след като специалистите извършиха оглед и експертен анализ на съоръженията. Това заяви Момчил Андреев, управител на ЕНЕРГО-ПРО Варна, по време на посещението на министъра на енергетиката 

 Теменужка Петкова в град Габрово днес.

 Визитата на министър Петкова е част от инициативата на Министерство на енергетиката да провери готовността на електроразпределителните дружества и Електроенергийния системен оператор да посрещнат предизвикателствата на зимата.

 По време на  посещението министърът на енергетиката, заедно с екип от експерти, провери състоянието на подстанция „Синкевица“, която електрозахранва част от Габрово и други 11 населени места в близост до града. Подстанцията е съоръжение с ключово значение за енергийната система в областта, тъй като осигурява електричество на над 7000 жители в кварталите Борово и Гачевци, района около МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, част от центъра на града, Хлебозавод Габрово,  всички учебни сгради на Технически университет – Габрово, както и селата Бойновци, Врабците, Геновци, Горнова могила, Мечковица, Пъртевци, Трънито, Чукилито, Янкула, Бамбово, Славовци.

 Подстанция  „Синкевица“ е въведена в експлоатация през 1991 г. Името идва от река „Синкевица“, над която е изградена откритата разпределителна уредба 110 kV. Подстанцията се захранва от два въздушни електропровода 110 кV. Оборудвана е с два силови трансформатора  с обща инсталирана мощност 56.5 MVA (мегаволтампера).

 

През 2013 г. подстанцията  е телемеханизирана и преминава на дистанционно управление от диспечерите в Центъра за управление на мрежата. През същата година са монтирани нови елегазови прекъсвачи 110 кV на двата силови трансформатора, като стойността на инвестицията възлиза на 90 000 лв. През настоящата година вече е проведено планираното техническо обслужване на всички съоръжения в подстанцията. Извършен е ремонт и е подновено антикорозионното покритие на силов трансформатор 1 на стойност 13 000 лв.

 Функцията на подстанцията е да приема, преобразува и разпределя електрическа енергия. Различните видове електроцентрали генерират електроенергия с високо напрежение, която се пренася по електроразпределителната мрежа и постъпва в подстанциите. Те от своя страна преобразуват енергията от високо на средно напрежение, след което тя се пренася по електропроводи до трафопостовете, а оттам, след още едно преобразуване от средно на ниско напрежение, енергията достига до нашите домове.

 Подготовката на електроразпределителната мрежа за есенно-зимния период включвана обслужване, обходи, инспекции и огледи на всички съоръжения на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи - 27 подстанции, 98 възлови станции, 11 442 трафопоста, 3512 км кабелни линии средно напрежение (СрН), 6946 км кабелни линии ниско напрежение (НН), 15 018 км въздушни електропроводи СрН, 16 860 км въздушни електропроводи НН на територията на Североизточна България.

 Подготовката на мрежата в област Габрово обхваща инспекции и облужване на подстанция „Синкевица“, 1081 трафопоста, 311 км кабелни линии СрН, 430 км кабелни линии НН, 1182 км въздушни електропроводи СрН и 1318 км въздушни електропроводи НН.

Още...

Бивша детска градина се превръща в дневен център за деца и младежи с увреждания. Обектът, част от Инвестиционната програма на Община Габрово, предвижда цялостно преустройство на сградата на бившата детска градина, намираща се на бул. Трети март до ДКЦ - 1, за да задоволи нуждите на деца и младежи с увреждания. Съгласно договора, сключен с изпълнителя, сградата ще бъде изцяло завършена до края на текущата календарна година.

С изпълнението строително-монтажните работи по проекта ще се осигури постигането на всички изисквания, съответстващи на Наредба № 7 от 15 декември 2004 г,. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. След приключване на преустройството обектът ще отговаря на енергиен клас В за енергопотребление.

Ще бъде осигурена достъпност за хора с увреждания като е предвидено изграждането на асансьор от нивото на терена до двата горни етажа, плюс допълнителен страничен вход с рампа.

На първия етаж ще бъдат обособени помещения за дневно пребиваване на две групи от по 10 деца в едната и младежи в другата. Предвидени са занимални с кът за почивка, санитарни възли, отделение за рехабилитация, сензорна стая, кабинет за работа с родители, помещения за  персонала. В другото крило на сградата, на същото ниво, ще има помещения за деца с двигателни увреждания със занималня и спалня, разделени с остъклена стена за визуален контакт, със самостоятелен санитарен възел. Там е предвидена и стая за социален педагог. В близост до входа има помещение за колички.

На втория етаж са обособени занималня и спалня за 10 деца с ментални увреждания и прилежащите към тях стаи за помощен персонал, за изолиране на деца с агресивно поведение до отминаване на кризата, както и санитарни възли. Тук ще бъдат разположени кабинети за психолог, логопед и социален работник. Две големи помещения са предназначени за занимални с музика и изобразително изкуство.

Още...

До края на годината ще бъдат завършени ключови обекти, свързани с градската инфраструктура на Габрово. На 19 август  Община Габрово и Управляващият орган на ОП „Регионално развитие“ подписаха анекс към основния договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”.

 Досега  изпълнените обекти по проекта са реконструкция на крайречната улица „Софроний Врачански“, благоустрояване на VI-ти участък, реконструкция на кръстовището до Консултативна поликлиника и благоустрояване зелена площ по ул. "Брянска", съобщават от Общината

Сега чрез анекса се осигурява финансиране за още четири обекта в рамките на проекта. С предоставените средства ще бъдат извършени ремонтни дейности по крайречната улица „Дунав”, изграждането на спортната площадка в ж.к. Дунав и рехабилитацията на спортното игрище до парк „Маркотея”. Четвъртият допълнително финансиран обект е „Благоустрояване на зелена площ по ул. „Брянска”, който всъщност Община Габрово вече реализира като неразделна част от реконструкцията на кръстовището до Консултативна поликлиника.

Реконструкцията на ул. „Дунав“, изграждането спортната площадка на ул. „Дунав“ и рехабилитацията на спортното игрище до парк „Маркотея“ бяха сред допълнителните обекти, за финансирането на които Община Габрово очакваше освобождаване на финансов ресурс по ОП „Регионално развитие“.

Емблематичният парк „Маркотея”, в който не са влагани инвестиции повече от 20 години, ще бъде изцяло осъвременен и реконструиран, за да се превърне в атрактивно място за отдих и забавления. Стойността на строително-монтажните работи и 1 918 815 лв., изпълнител е „Сънником“ ЕООД.

Паркът условно е разделен на северна, централна и южна зона. Те включват основен вход, паркинг, обществено обслужване, атракции, изяви на открито, спорт. Заложена е реставрация на архитектурните елементи на езерото – мостчета, пристан, кула, остров – японска градина, парапети и бордюри. Ще бъдат изградени три обслужващи сгради, кътове за отдих, за спорт и за игра на открито. Работният проект предвижда благоустрояване на територията около автобусната спирка, чешмите и пешеходен подход към училище „Иван Вазов”. Ще има ново парково осветление и видеонаблюдение.

Игрището е разположено в южната периферия на градския център на Габрово, в непосредствена близост до гъсто населени жилищни квартали, както и до училище „Иван Вазов”. Предвижда се полагане на съвременна полиуретанова настилка на игралните полета, монтаж на нови спортни съоръжения, осветление, рехабилитация на настилките и съществуващите трибуни, монтаж на нова ограда и порти, и обособяване на паркинг и зелена площ. За рехабилитацията на спортното игрище до парк „Маркотея“ са предвидени 635 272 лв. Изпълнител е ДЗЗД “ЮНИМЕКС-ЛИМК” – Габрово.

Още...

Женина ДЕНЧЕВА

Реализиране водният цикъл на Габрово завърши успешно след 8 години подготовка и 3 години строителни работи на терен. Изградени са 120 км ВиК мрежи в 16 квартала на града, ремонтирани са 5 помпени станции, а двете пречиствателни станции,  за питейни и отпадъчни води, вече са напълно обновени. Над 100 улица в града бяха цялостно преасфалтирани.

Водният проект на Габрово бе първата мащабна инвестиция на Община Габрово за ефективно и интегрирано управление на ресурсите в сектор води, реализирана с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.

Водният цикъл на Габрово, една от най-тежките и социално отговорни инвестиции,  на стойност близо 88 млн лв., от тях за питейни води и пречиствателна станция – 12,5 млн. лв., отпадъчни води – 23,2 млн. лв. и ВиК – 43 млн. лв., бе успешно изпълнена. Реконструираните обекти по проекта официално бяха открити в края на миналата седмица, в присъствието на премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.

Те заедно с граждани на Габрово /поканата бе към всички/ на място се запознаха с дейността на изцяло реконструираните пречиствателната станция за отпадъчни води и пречиствателната станция за питейни води. Като преди това преминаха по основно преасфалтирани улици по проекта.

При първия си мандат, на 23 февруари 2010 година, премиерът подписа в Габрово договора за безвъзмездно финансиране на проекта от ЕС. Другият подпис бе на тогавашния кмет на Габрово Томислав Дончев, сега вицепремиер. Премиерът се почувствал задължен и да участва и на финализиране на инвестицията, каза самият той.

Бойко Борисов похвали габровският кмет Таня Христова за безупречно реализирания воден цикъл на Габрово. "Този проект нямаше да се случи без волята и желанието на хората в Габрово", отговори кметът Таня Христова, като за пореден път благодари на габровци за търпението, за толерантността и съпричастието, въпреки многото битови неудачи за хората, съпътстващи изпълнението на проекта. „Изграждането на новия път на водата бе труден и дълъг, но също така успешен процес, създаващ голяма добавена стойност за развитието на съвременно и социално – отговорно общество. Благодарение на дългогодишните съвместни усилия на всички ангажирани страни и принципите на европейска солидарност в Габрово вече функционира ВиК инфраструктура от ново поколение, базирана на екологосъобразни решения за управление на питейни и отпадъчни води, модерни инженерни технологии и висока надеждност на експлоатацията”, допълни тя.

Таня Христова отличи с кристални плакети „Пътят на водата“ всички ръководители на екипи на фирмите изпълнители на инвестицията.

"Поздравявам ви за това, което сте направили, то остава за хората. Габровци ще пият чиста вода. Янтра е чиста, а във Велико Търново ще дават банкет, защото рибарите ще ловят в Янтра чиста риба. Поздравявам кмета. Изкушението да те харесват хората е много голямо, знам го. Но ако задържиш асфалтирането,  заради изкопи, прокарване на газ, пилиш нервите и на хората, а и своите. Когато накрая обаче всичко е налице, хората ще го оценят и ще ни разберат", каза Борисов.

Още...

1  2 
Теми с продължение
News management powered by Xpression News