Новините от Габрово и региона
1 2  3 

Женина ДЕНЧЕВА

През декември Подемкран АД Габрово спечели в категория "Най-големи приходи от експорт през 2014 г." в конкурса “Експортьор на годината” на  Министерството на икономиката. Класациите са изготвени от рейтинговата агенция “Актив”, независим член на Geneva Group International, и са проверени от Националния статистически институт, съобщи изпълнителният директор на Подемкран, Евгени Станчев.

 Спечелването на престижната награда е признание, че габровският производител успешно налага собствената си марка в над 40 страни по света, а броят на новите му пазари постоянно нараства. Индустриалните кранове, въжените и верижни телфери се приемат изключително добре, поради своето доказано качество и надеждност и поради доброто сервизно обслужване на клиенти и дистрибутори в Западна, Централна и Източна Европа, Африка, почти всички страни от Близкия Изток и Азия чак до Виетнам, Малайзия и Сингапур.

 Компанията е отличена като изряден данъкоплатец, а също и като изряден бенефициент от Министерството на икономиката. В дружеството са реализирани вече няколко проекта с финансиране от оперативните програми на ЕС. В края на 2015 е одобрен и проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", в рамките на който ще бъде осъществен следващ етап на обновяване на технологичното оборудване.

 "И 2015 завърша със съществено увеличение на обема на продажбите. С това запазваме тренда на постоянен и устойчив ръст, който трайно поддържаме през последните години. Въпреки големите геополитически сътресения. Украинският пазар се срина, руският е изключително свит. Има размирици в Близкия Изток и в Северна Африка. И въпреки това ние имаме ръст, защото продаваме във всички региони на света, там където няма сътресения, а икономиката се развива. Непрекъснато увеличаваме присъствието си на нови пазари. Диверсификацията сега е най-важна за запазване устойчивия растеж на фирмата.

 

През лятото открихме ново производство на цели мостови и портални кранове, оборудвано с нови машини, автоматизирано и роботизирано. Оказа се обаче, че в момента, в който открихме новия цех за кранове, той вече е малък, за да обслужи нарасналия обем на поръчките. Приетите поръчки за първото тримесечие на 2016 година потвърждават тенденцията за ръст в производството на цели кранове. Правим вече планове за допълнително разширяване това производство", коментира Евгени Станчев.

 "По начало в България никога не е имало много, а днес почти не останаха машиностроителни предприятия, които да продават извън границите на страната, или в най-добрия случай извън границите на страните от бившия СИВ под собствената си марка. Голямата част от фирмите в отрасъла са  подизпълнители на големи интернационални компании. Ние продаваме по целия свят с марката Подем и Подемкран", допълва той.

Любопитна подробност е фактът, че изделията, предназначени за България и Русия са с марката Подемкран, защото "подем" е термин с определено значение и допълнението "кран" го отличава от обичайния смисъл на думата. А за целият останал свят, в който думата подем не съществува, марката е просто "Подем".

Казано накратко: габровският Подемкран АД е най-големият производител на електротелфери и на цели кранове не само у нас, а и в цяла Централна и Източна Европа. Компанията е сред първите четири водещи производители на електротелфери и кранови компоненти в световен мащаб.

Още...

1 2  3 
Теми с продължение
News management powered by Xpression News