Новините от Габрово и региона

Укрепено селище от градски тип е било разположено в местността Градище край Габрово, сочат резултатите от проведените там археологически проучвания, финансирани от Община Габрово. Ръководители на разкопките, стартирали в началото на юли, са проф. Казимир Попконстантинов, преподавател по археология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, доц. д-р Росина Костова, преподавател по Византийска археология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Росен Йосифов, главен уредник в Регионален исторически музей – Габрово.

Според резултатите от проведените проучвания, селището не е било само крепост с отбранително – охранителен характер. Там са намерени находки за като монети, работилници и елементи, подсказващи обработката на желязо и стъкло, които дават основание да се счита, че става дума за укрепено селище е от градски тип с гъсто застрояване и добре оформени улици.

Проф. дин Казимир Попконстантинов представи част от намерените археологически находки, сред които стилос – писало, което се ползва за писане върху восък, фибули – игли за закопчаване на дрехи, бронзова катарама за колан, фрагмент от стъклена чаша, бронзови монети, прешлен за вретено, античен катинар и панти, метални фрагменти от различни инструменти и върхове на стрели.

"Обектът основно е проучван през годините от колегата Кина Койчева, сега тя е научен консултант на нашите проучвания, няма друг по-голям познавач от нея на обекта. Така че без да губим време, на база предишните проучвания, реализирахме целта си - да проучим това, което е останало неразкрито от ранно-византийския град. В терена, северно от откритата и експонирана от Койчева базилика открихме следи от ранно-византийски град, а на южния склон открихме съоръжение, свързано с крепостта, което досега не бе известно.

При разкопките се появиха три помещения от града, с доста находки,които сочат, че населението там е било и цивилно, и военизирано, там е имало гарнизон.

Това ни дава основание да говорим не за крепост, както се смяташе досега, а за малък град, разположен на около 24 дка площ. Вероятно там са живели около 1 000 души. Намерихме аксесоари за дрехи, луксозни стъклени съдове, предмети от бита и поминъка, има сърп, инструмент за обработка на желязо, монети, което говори за търговия, монетно обръщение. Там са живели и грамотни хора, сочи намереното още първия ден желязно писало. Гъстото застрояване, при това направено много регулярно, наличието на църква в близост, следите от подобряване на укреплението за защита, сочат именно това твърдение.

Засега не знаем името на града. Надяваме се при тези или следващите разкопки да излезе надпис. Освен работници от Габрово, в разкопките участваха и студенти по археология от Великотърновския университет. Надяваме се разкопките да продължат поне още два сезона", коментира, доц. Росина Костова.

След 25-годишно прекъсване Община Габрово и Регионален исторически музей – Габрово, възобновиха разкопките в местността Градище. Намеренията са те да продължат, като съществено условие при кандидатстването по проекти за социализиране на недвижимата културна ценност, за реставрация и консервация на този обект за целите на културно-историческия туризъм. Община Габрово има основания отново да поиска да бъдат предприети действия за промяна на статута на укрепеното селище Градище от паметник на културата от местно значение в паметник на културата от национално назначени.

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News