Новините от Габрово и региона

Разработката на стойност 500 000 лв. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

Община Габрово започва дейности по проект за образователна интеграция с подписването на договор за 500 хиляди лева. Предоставената безвъзмездна финансова помощ е по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 Проектът „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“ ще обхване всички детски градини. Той цели да подпомогне успешното включване в образователната система на деца от различни етноси. Дейностите са насочени към равнопоставеност на малчуганите в групите за предучилищна подготовка. Партньори са детска градина „Ран Босилек“ и център „Амалипе“.

 За децата, които имат затруднения по български език или той за тях не е майчин, е предвидено допълнително обучение. Експерти от Регионален исторически музей, Регионална библиотека „Априлов Палаузов“ и Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ ще извършват интерактивни занимания с възпитаниците на детските градини за придобиване на допълнителни знания по различни теми.

 

Ще се насърчават съвместни изяви между децата чрез обучение по танци и театър, викторини, екскурзии, фестивал на толерантността – за опознаване на етническото многообразие. Специална подкрепа ще получат и семейства в неравностойно положение. На родителите ще се разясняват ползите от образованието и ще бъдат насърчавани да изпращат редовно децата си на детска градина и на училище. Срокът за изпълнение на дейностите е 26 месеца.

 

Миглена ВЪГЛЕНОВА

Гл. експерт „Публичност и визуализация“

 

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News