Новините от Габрово и региона

В края на месец март Топлофикация Габрово представи в Комисията за енергийно и водно регулиране предложението си за цени на топлинната енергия за новия отоплителен сезон 2020-2021 година. Държавният регулатор изисква и неповерителни версии на заявленията и те бяха публикувани на интернет страницата му на 10 април т.г.

Към момента цената на топлинната енергия с топлоносител гореща вода на Топлофикация Габрово е 98,21 лв./MWh без ДДС. Топлофикация Габрово е изпратила до Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за увеличение на цените, информацията е публикувана и в местни медии/вестник 100 вести/, каквото е законовото изискване. Калкулирали сме повишаване на пределната цена на топлинната енергия с 6% спрямо действащата към момента. Нашето искане е мотивирано от увеличаването на цените на основните горива за дейността, както и постоянно нарастващите цени на въглеродни емисии.

 Естесвенно искаме да уточним, че Комисията за енергийно и водно регулиране ни налага ПРЕДЕЛНА цена на топлинната енергия. Тя представлява максималната цена, по която можем да продаваме въпросната услуга, не е задължение да я налагаме. Въпросната пределна стойност осигурява спокойствие за нашите клиенти и е в ролята на „таван" на цените на парното в гр. Габрово.

Изпращаме това съобщение до медиите , защото информацията, че топлофикациите в България са поискали големи и необосновани увеличения на цените на топлинната енергия за следващия зимен сезон, са спекулативни и не кореспондират на реалните факти.

Ние, от Топлофикация Габрово заявяваме на всички наши абонати, че правим всичко по силите си, за да държим цените на топлинната енергия в достъпни за тях стойности и по никакъв начин не злоупотребяваме.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News