Новините от Габрово и региона

Мариана ДИМИТРОВА

Най-многобройни са длъжниците на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, показва справка на Община Габрово към 7 май. 52 са фирмите, държавни и общински учреждения, които са с дългове над 5 хил. лв. по тези налози, а общата им сума възлиза на 836 843 лв. 257 са юридическите лица със задължения над 100 лева.

3211 са пък габровци, които не са си платили данък недвижими имоти и такса смет. Трима от тях са със суми над 5000 лв., а общото им задължение възлиза на 77 081 лв.

Друг налог, който също са натрупали много длъжници е данък превозни средства. Него не са издължили 352 юридически лица, девет от които със суми над 5 хил. лв. – 67 061 в. дължат общо те. Този данък не са платили 2 079 физически лица, като първенството държи един от тях със сума от 5 179 лв.

Към 7 май 214 габровци са заборчлели и с патентния данък, един от тях е рекордьор с натрупан дълг от 6 437 лв.

Припомняме, сроковете за плащане на налози към местния бюджет. Патентният данък се плаща на четири равни вноски, като срокът за първата бе до 31 януари, втората – 30 април, предстоят плащания за трета вноска – до 31 юли и четвърта до 31 октомври. Кампанията по събиране на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци започна на 1 март. Те се заплащат на две равни вноски,  а сроковете са до 30 юни за първата вноска и до 30 октомври за втората.

Данъкът за превозни средства също се плаща на две равни вноски – до 30 юни за първата и до 30 октомври за втората.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News