Новините от Габрово и региона

  

Женина ДЕНЧЕВА

В трудното време, в което живеем, все повече нуждаещи се търсят помощ в социалните служби. Но за да получат, макар и малка парична помощ, според закона трябва да положат 14 дни обществено-полезен труд, по четири часа дневно. Това изискване секва ентусиазма и повечето се отказват. Всеки месец броя на подпомаганите спада. В момента 119 са изпълнили условието и получават месечна помощ от около  47 лв., на обща стойност 10 420 лв., обяснява Радостина Братованова, шеф на службата за социално подпомагане.

Условията да получаване на тази сума, колкото и минимална да е,  са точно конкретизирани, критериите се определят от закона за социално подпомагане. Кандидатите за 47  лв. месечно трябва да са били регистрирани поне 6 месеца на трудовата борса, да нямат никакви други доходи, да имат само едно жилище - ако семейството е едночленно, то трябва да е едностайно, не бива да има втори недвижим имот, да няма продажба на имот през последните 5 години на стойност не по-голяма от 3900 лв. Освен това не трябва да са получавали дарение през последните 5 години, да нямат дарение срещу гледане, не бива да имат регистрирана фирма, не бива да има и движима собственост, която би могла да е източник на доходи.

 Осигурената от Общината работа е почистване на улиците, на речните корита, хигиенизиране Ако кандидатът не отработи определените 14 дни, или не изкара целия период, помощта се отнема.

От трудовата повинност са освободени майки с малки деца, хората с увреждания, възрастни, които са в пенсионна възраст, но не са получили пенсия по някаква причина.

"Гарантираният минимален доход е 65 лв., от там се определят различни проценти. Ако кандидатът живее сам, получава 47 лв., ако съжителства с някого, примерно с родителите си - 42 лв.  Целта е да се подпомогнат действително крайно най-нуждаещите се, тези, без възможности за трудова реализация. Най-често това са хора между 55 и 65 години", допълва Братованова.

Изпълнено е вече решението на служебното правителство да се подпомогнат хората, на които само няколко лева в доходите в повече над норматива, не им е позволило да получат помощи за отопление. Те са компенсирани с по 65.72 лв.

От 1 август до 30 септември в централна поща ще се раздават ваучери за купуване на декодери. На тях имат право всички, които са получили пълния размер помощи за отопление. В Габрово те са 1002 души. С ваучера, който покрива цялата стойност на декодера, той може да бъде купен от определени магазини.

Престоят нови промени в социалното подпомагане, инициирани от сегашното правителство, на какви са все още не се знае.

"Всеки ден при нас идват хора в беда. Младите, се оплакват, че нямат работа и искат подпомагане. Старите също разчитат на допълнителна помощ заради ниските доходи. Жалко е, че все повече млади хора разчитат на родителите си  за издръжка", коментира още Братованова.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News