Новините от Габрово и региона

Днес, 21 август поради извършване на дейности от Водния цикъл - присъединяване на новоизграден към съществуващ водопровод, се налага спиране на водоподаването от 8:30 до 17:00 ч. на ул."Николаевска" и прилежащите й от Шиваров мост до Историческия музей и на улиците в района от Шиваров мост до пл."Бичкиня". Възможни са временни смущения във водоснабдяването на високите етажи на сградите на ул."Орловска".

Поради извършване на авариен ремонт без вода в сряда до 17:00 ч. ще остане село Костенковци.

Обявеното за днес спиране на водата в участъка от бившия цех "23 декември" до кв.Бичкиня, включващ бул."Столетов" и прилежащите улици; кварталите Беленци, Кряковци, Пройновци; селата Жълтеш, Стефаново, Борики, Боженци, Кметовци, Трапесковци, Черневци и Съботковци, се отлага за четвъртък от 8:00 до 20:00 ч. В този ден са възможни смущения във водоподаването на кварталите Етъра и Варчевци

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1, 2 и 3 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” е въведена временна организация на движението по следните улици:

1.      Ул. “Коста Евтимов“, за периода 08.03.2013 г. - 30.08.2013 г.

2.      Ул. „Василка Бенева“ – в участъка между ул. „Орловска“ – кв. Стефановци за периода 07.05.2013 г. – 31.08.2013 г.

3.      Ул. „Ведрина“, в участъка между Вонеща вода-Белица-Трявна-Божковци-Жълтеш-Габрово, до ул. „Цанко Стефанов“ за периода 07.05.2013 г. - 26.09.2013 г.

4.      Ул. ул. „Топлеш“ за периода 17.06.2013 г. - 15.11.2013 г.

5.      Ул. „Лисец“ за периода 17.06.2013 г. - 15.11.2013 г.

6.      Ул. „Индустриална“ за периода 17.06.2013 г. – 31.08.2013 г.

7.      Ул.“Ивайло“, в участъка от ул. „Васил Левски“ до ул. „Брянска“ - удължен до 09.08.2013 г.

8.      Ул. „Васил Неделчев“ – ул. „Венера“, за периода 26.07.2013 г. - 31.08.2013 г.

9.      Ул.“Любен Каравелов“ - в отсечката от ул. „Петър Берон“ до ул. „Прогрес“ - удължена до 23.08.2013 г.

10.  Ул. „Орловска“ – в отсечката от бул. „Хр. Смирненски“ до ул. „Д-р Василиади“ до 23.08.2013 г.

11.  Ул. “Никола Василиади“, в участъка от ул. „Орловска“ към ул. „Брянска“, за периода 13.08.2013 г. – 25.08.2013 г.

12.  Кв. Стефановци - с. Орловци, за периода 16.08.2013 г. - 06.09.2013 г.

13.  Ул. „Тодор Бурмов“ за периода 05.08.2013 г. - 15.09.2013 г.

14.  Ул. “Шипка“ - в участъка от ул. „Орловска“ до ул. „Йоан Предтеча“ е удължена до 13.09.2013 г.

15.  Ул. „Неофит Рилски“, за периода 19.08.2013 г. - 19.10.2013 г.

16.  Ул.“Климент Охридски“ до 11.10.2013 г.

Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

 

Справка за строителните дейности по водния цикъл за седмицата 19 - 25 август 2013 г.

 

ЕТАП 1 ДРАГИЕВ И КО

Полагане на проводи:

·Тласкател 1, кв. Баждар – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

·ул. „Цветарска” – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.08.2013 г.

·по пътя за с. Орловци, от разклона за кв.Златари към Напорен резервоар „Стефановци” – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.08.2013 г.

·ул. „Минка Стефанова” – полага се водопровод и битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

·ул. „Тодор Бурмов” – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.09.2013 г.

·Помпена станция, кв. „Стефановци”; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

·Битов клон 2 – кв. Стефановци

 

Възстановяване на улична настилка:

·ул. „Хаджи Димитър” - възстановяване на бордюри, тротоарни плочки и паваж; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013

·ул. „Орлово гнездо” - възстановяване на паважната настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

·ул. Алеко Богориди - възстановяване на бордюри и тротоарни плочи  

 

ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане на проводи:

·бул. Васил Априлов – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

·ул. Шипка – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 13.09.2013 г.

·ул. Орловска – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 23.08.2013 г.

·ул. Никола Василиади към ул. Дунав – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 25.08.2013 г.

·ул. Л. Каравелов – полага се водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 23.08.2013 г.

 

Възстановяване  на улична настилка:

·ул. Македония, ул. Лазар Донков и ул. Драва – подготовка за асфалтиране и асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 21.08.2013 г.

·ул. Градище - полагане бордюри и тротоарни плочки, прогнозно завършване на участъка: 25.08.2013г.

·ул. Брянска - полагане на неплътен асфалтобетон, прогнозно завършване на участъка: 25.08.2013г.

· улици: Добри Карталов, Иван Вазов, Кукуш, Република, Дончо Пашов, Роден край и Иван Димов - възстановяване на уличната настилка, прогнозно завършване: 30.08.2013г.

 

ЕТАП 3 – ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Полагане на проводи:

·ул. „Николаевска“ (в участъка от ул. Априловска до Горнокрайски мост) – превключване на сградни отклонения на новоположения водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

·ул. „Николаевска“ (в участъка от Горнокрайски мост до моста на Шавара) – превключване на сградни отклонения на новоположения водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

·ул. „Климент Охридски“ (в участъка  от ул. Иван Тончев до детска градина) – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

·ул. Каменоломна – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

·ул. „Ведрина“ (в участъка от ул. Габрака до ул. Каменоломна) - полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 25.08.2013 г.

·ул. Беленска - (в участъка от ул. Габрака до ул. Чучура) - полага се водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

·ул. Въдичарска - (в участъка от ул. Ягода до ул. Спортна) - полага се канализация; прогнозно завършване на участъка: 25.08.2013 г.

·бул. Столетов - (в участъка от разклона за Етъра до ул. Коста Евтимов) – рехабилитация на водопровод по безизкопна технология; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

 

Възстановяване на улична настилка:

·ул. „Коста Евтимов“ - възстановяване на асфалтова настилка по канализационна и водопроводна траншея; прогнозно завършване на участъците: 25.08.2013 г.

·ул. „Жълтешка“ – възстановяване на асфалтова настилка по канализационна траншея; прогнозно завършване на участъка: 25.08.2013 г.

 

 

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News