Новините от Габрово и региона
 Във връзка със старта на строителните работи на обект Реконструкция на пречиствателна станция за питейни води, в рамките на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, на 23 септември 2013 г., от 11.00 часа, ще се състои церемония по извършване на символична първа копка на строителната площадка. Договорът за реконструкция на станцията бе подписан на 1 ноември 2012 г. С приключване на фазата на проектиране и издаване на разрешение за строеж започват строително-монтажните работи на терен, на обща стойност 12.4 млн. лв. с ДДС. Обхватът на инвестицията включва ремонт на съществуващите съоръжения, както и проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови. Предвижда се оптимизиране на технологичната схема, с цел повишаване на ефективността на пречистване на водата, предназначена за питейно-битови нужди на град Габрово. През следващата една година Община Габрово ще модернизира един от основните елементи на ВиК системата на града с прилагане на съвременни инженерни практики и инвестиции във високо ефективни съоръжения.

Теми с продължение
News management powered by Xpression News