Новините от Габрово и региона
Бизнес делегация, в състав Томас Пфанне – икономическо аташе в посолството на Германия, д-р Митко Василев – управител на Германо – Българската търговско – индустриална камара и Георги Кочевски – управител на "Габинвест" ЕООД, се срещна с кмета на Община Габрово Таня Христова. Поводът за посещението бе представянето на дейността на Германо – Българската търговско – индустриална камара и системата за дуално професионално образование. По думите на д-р Василев, Германия е страната с най – нисък процент на младежка безработица и миграция, именно поради успешното функциониране на тази система. На практика търговско – индустриалната камара вече е предприела конкретни стъпки по внедряването и внасянето на промени в Закона за образованието, съвместно с ресорното министерство. Повдигането на темата за немската система на дуално професионално образование идва в момент, когато липсващата връзка между теория и практика, между образователни институции и реална икономика, както и растящата потребност на фирмите от квалифициран персонал е въпрос на икономическо оцеляване. Към момента в България има три пилотни предприятия, които използват тази практика – Пирин Текс в Гоце Делчев - за обучение на кадри в текстилната индустрия, Либхер Хаусгерете Марица ЕООД – за обучение на кадри в сектора на машиностроенето и Овергаз Инк – за сектор газова инсталация. „За нас като община е изключително важна взаимообвързаността между качественото образование,наука и бизнес – какъвто е немският модел. В по-дългосрочен план това би имало отражение върху местната икономика. Съществуват конкретни възможности, които са напреднали в своята зрялост. Когато местен предприемач инвестира в качествен човешки ресурс се получава устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж“, сподели на срещата Таня Христова. Според управителя на фирма „Габинвест“ ЕООД в Габрово има интерес да се изгради център за обучение на кадри на базата на дуалното образование. Първите стъпки в тази посока вече са направени - от две седмици при тях стажуват студенти от Технически университет – Габрово, съгласно подписан договор за провеждане на практика.

Теми с продължение
News management powered by Xpression News