Новините от Габрово и региона
 

ЕТАП 1 ДРАГИЕВ И КО

 

Полагане на проводи:

 

·         Помпена станция „Тончевци” – рехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013 г.

·         Помпена станция „Гачевци” – рехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

·         Помпена станция „Стефановци”- охранителна зона; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

·         Напорен резервоар „Стефановци”- прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

·         ул. Минка Стефанова - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

·         ул. Русалка - водопровод и канализация ; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

·         ул. Тракия - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

·         гл. кол. II десен до ПС /индустриална зона/- битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

·         Битов клон 7, кв. Златари /пресечка на бул. Бойката / - битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

·         ул. Люлякова градина - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

·         ул. Ангел Кънчев - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

·         ул. Варовник- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

·         ул. Добруджа – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

·         ул. Баждар - в участъка между ул. Еманоил Манолов и ул. Скобелевска; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

 

Възстановяване на настилки:

 

·         Възстановяване на тротоарната и паважна настилка по ул. Баждар; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

·         Възстановяване на тротоарната настилка - бордюри и плочки по ул. Тодор Бурмов; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

·         Възстановяване на бордюри по ул. Ангел Кънчев; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

·         Възстановяване на асфалтовата настилка по ул. Алеко Богориди; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

·         Възстановяване на асфаловата настилка по ул. Брегалница; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

·         Възстановяване на асфалтовата настилка по ул. Цветарска; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

·         Възстановяване на асфалтовата настилка по ул. Емине; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

 

 

ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане на проводи:

  • бул. Васил Априлов – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 08.11.2013 г.
  • ул. Радецка – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013 г.
  • ул. Брянска – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 16.11.2013 г.
  • ул . Кръгозор- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 10.11.2013 г.

Възстановяване на настилки:

·         улици Орловска, Стефана Богдан Генчева, Любен Каравелов и Градище - полагане бордюри и тротоарни плочки и подготовка за асфалтиране; прогнозно завършване на участъците: 03.11.2013 г.

·         улици Шипка, Драва, Лазар Донков - полагане бордюри и тротоарни плочки; прогнозно завършване на участъците: 31.10.2013 г.

 

ЕТАП 3 – ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

 

Полагане на проводи:

 

·         ул. Николаевска  – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

·         ул. Неофит Рилски – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

·         ул. Климент Охридски – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

·         ул. Беленска – водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

·         бул. Столетов - рехабилитация на водопровод по безизкопна технология; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

·         Дере Маркотея – рехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 05.12.2013 г.

 

Възстановяване на улична настилка:

 

·         ул.“Николаевска” - подготвителни дейностти за нови тротоари и полагане на асфалтова настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

·         ул.“Априловска” - подготвителни дейностти за нови тротоари и полагане на асфалтова настилка; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013 г.

 

 

Завършващ елемент: Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

 

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.

 

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News