Новините от Габрово и региона

  

Женина ДЕНЧЕВА

Стари, амортизирани, скърцащи автобуси ни возят в града и околностите. Освен нелицеприятни, те започват и да стават опасни, и за шофьори, и за пътници. Въпреки кризата и нелекото финансово положение на общинското транспортно дружество, то се е амбицирало постепенно да обнови автобусния парк. С благословията на Общинския съвет бе издадена банкова гаранция за обезпечаване на инвестиционен кредит за 660 хил. лв. за нови автобуси.

Гаранцията е ипотека в полза на Общината на сградата на автогарата с данъчна оценка 1 123 187 лв. и актуална пазарна цена 2 320 500 лв.

На 30 септември бе проведено публично обсъждане за издаване на общинска гаранция за обезпечаване на дългосрочния инвестиционен  кредит на дружеството. Но интересът на габровци към тази тема е по-скоро нулев. От десетимата, присъствали на обсъждането, са кметът, зам. кметът, директорът на дирекция за общинска собственост, управителят на дружеството, останалите са граждани. Само двама от тях са задали въпроси за подробности по кредита. 

На последното заседание на ОбС, миналата седмица, стана ясно, че с кредита ще бъдат купени на лизинг 4 нови 22-местни автобуси на метан и 12 автобуси втора употреба. Обявена е обществена поръчка за купуване на возилата втора употреба, изискването е те да са произведени след 2001 година и  да отговарят на нужните екологични изисквания, да се зареждат с метан.

Според зам.управителят на Общински пътнически транспорт Детелин Цветков вноските по кредита ще могат да се плащат от икономията на гориво.

Кметът Таня Христова обяви, че започва процеса на обновяване на автобусния парк, състоянието му отдавна тревожи габровци. "С кредита ще се направи първата крачка в това отношение. Имаме още инвестиционни намерения за автобуси с екологично гориво. Става дума за възможността Община Габрово да започне работа по мащабен проект, който само за 2 години ще доведе до качествена промяна в транспортното обслужване на града. Проектът ще може да бъде реализиран от следващата година, той дава възможност за осигуряване на нови малки автобуси и тролейбуси. Досега това е направено в седемте най-големи града на страната", обясни тя.

На заседанието на Общинския съвет бе представен и анализ на финансовото и техническо състояние на дружеството. От него става ясно, че Общински пътнически транспорт разполага с 78 транспортни средства, от които 65 автобуса. За вътрешноградската мрежа се ползват 53 превозни средства - 40 автобуси и 13 тролейбуса и 25 автобуса за междуселищен транспорт.

"Големи усилия се полагат за поддържане на автопарка, който не е добро техническо състояние. Обновяването на превозните средства е крайно належящо," аргументират се от фирмата.

Основните превозни средства -  автобуси Икаруси и Манове са произведени в периода 1985-1989 г. Изключение правят 4-те автобуса Мерцедес с година на регистрация 1992- до 1999 г. Сравнително нови са автобусите Форд, купени със собствени средства на дружеството през 1998-2005 година. В експлоатация е и автобус марка Исузу, взет на лизинг, който е произведен през 2009 г.

Персоналът на дружеството е 197 души /миналата година е бил 217/, от които шофьорите са  47.5 на сто, а  12.7 на сто са кондуктори / над 60 % от персонала е зает пряко в производството/, само от 5 човека се състои ръководния  и от 15 административния персонал. Средномесечният размер на трудовото възнаграждение е 603 лв.

В дружеството се прилага  система за стимулиране при икономии на материали, горива, масла и съответно санкциониране на преразходи.

"Приходите на дружеството през първото полугодие са в размер на 2 126 хил. лв. Приходите  от транспортна дейност са 2 113 хил. лв., а разходите 2 325 хил. лв. Изминатия пробег на превозните средства е 1 960 хил. км.

Разходите за материали през тази година са се увеличили със 17 хил. лв. най-вече заради амортизираните автобуси.  42 хил. лв. са за изплащане на обезщетения при напускане или за извънреден труд. Намалени са разходите за външни услуги с 23 хил. лв. и за други разходи - 41 хил. лв. Като цяло спадът на разходите е 11 хил.лв.", обясняват от дружеството.

Общински пътнически транспорт ЕООД е собственост на Община Габрово. Капиталът на дружеството е в размер на 491 240 лв. Дружеството е регистрирано на 15 април 1998 г. То обслужва 46 линии с общо 1 910 км. двупосочна маршрутна дължина, 20 от които с обща 377.4 км. дължина са поети от автобуси. Междуселищните автобуси пътуват по 22 линии, с обща дължина 1475 км. Три автобуса обслужват републикански маршрути с обща дължина 786 км. През първото полугодие на годината изминатият пробег е увеличен с 61 хиляди км. От тях 7 000 км в градската мрежа, заради допълнения в транспортната схема и пускане на нова автобусна линия №17. Броят на пътниците се е увеличил с 34 000 спрямо предходната година.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News