Новините от Габрово и региона

Във връзка с изпълнение на дейности по водния проект, поради присъединяване на новоизграден към съществуващ водопровод, на 27.11.2013 г. /сряда/, от 08.30 ч. до 17.00 ч. се налага преустановяване на водоподаването по улици: "Тотю Иванов", "Иван Люцканов", "Цанко Дюстабанов", "Константин Иречек", "Петко Каравелов", "Янтра", "Стара планина" и на блок "Рачо Ковача".

 

Община Габрово се извинява за причиненото неудобство!

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

 

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.

 

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News