Новините от Габрово и региона

 Завършени са новите помпена станция, тласкател и напорен водоем на кв. Стефановци, в рамките на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово. Старата помпена станция тласка вода директно в мрежата и при спиране на ел. захранването се преустановява и водоподаването.

Новоизградената помпена станция е обезпечена с ново електрическо и механично оборудване, по-добра автоматика и режим на работа на помпите. Напореният резервоар осигурява резервно водоподаване при аварийни ситуации, както и противопожарен обем вода.

Станцията ще бъде въведена в експлоатация след изпълнение на водопроводната мрежа на кв. Стефановци.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News