Новините от Габрово и региона

  Завърши първият етап на Западния обходен път. Той вече има Акт 15 и е с дължина 7,6 км, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Участъкът започва от кръстовището след село Донино, от което обходният път се отделя от път І-5 Велико Търново – Габрово и завършва преди пътен възел „Поповци” на път II-44 Севлиево – Габрово. На обекта са извършен ремонт на пътната конструкция, ремонтирани са мостът над река Янтра и надлез с общински път за село Велковци. Подобрено е отводняването на пътната настилка. По цялото трасе е положен нов асфалтобетон, поставена е нова хоризонтална маркировка, монтирани са нови пътни знаци. С рехабилитацията на пътния участък се повишава безопасността и удобството на пътуващите.

 

            Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Той включва строителството на участък от 23,254 км, етапна връзка на обхода със съществуващия път І-5 (3,1 км) и изработването на разширен идеен проект за тунел под връх Шипка.

            Изграждането на обходния път на Габрово стартира на 16 май т. г. С подписването на Акт 15 завършиха строително-монтажните работи по първия етап /участък/ от общо пет по проекта.

            Изпълнител на обходния път на Габрово е Консорциум ПСВТ, в който са: „Хидрострой“ АД, „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД. Договорът за строителство е за 92 940 000 лв. с ДДС. Строителният надзор осъществява ДЗЗД "Обединени консултанти" с партньори: "Трансконсулт БГ" ООД, "Рубикон Инженеринг" ООД и "Трафик Холдинг" ЕООД. Стойността на договора е 1 096 032 лв. с ДДС.

            Първият етап, чието изпълнение завърши с Акт 15, е с дължина 7,6 км - от км 0+000 до км 7+670. Участъкът започва от кръстовището след село Донино, от което обходният път се отделя от път І-5 Велико Търново – Габрово и завършва преди пътен възел „Поповци” на път II-44 Севлиево – Габрово. На обекта са извършен ремонт на пътната конструкция, ремонтирани са мостът над река Янтра и надлез с общински път за село Велковци. Подобрено е отводняването на пътната настилка. По цялото трасе е положен нов асфалтобетон, поставена е нова хоризонтална маркировка, монтирани са нови пътни знаци. С рехабилитацията на пътния участък се повишава безопасността и удобството на пътуващите.

            Вторият етап е с дължина 3,2 км и включва рехабилитацията и реконструкцията на съществуващия път. Трасето минава западно от кв. „Войново“ и завършва при с. Чехлевци. Третият, четвъртият и петият етап са изцяло ново строителство. Третият етап /5 км/ е от пътното кръстовище с път III-4404, с. Чехлевци до п. в. „Дядо Дянко“ в Габрово. Четвъртият етап /4,1 км/ е от п. в. „Дядо Дянко“ до кв. „Радецки“ и включва изграждането и на етапна връзка на обходния път на Габрово с Шипченския проход /3,1 км/. В петия етап е предвидено изграждането на участък от 10,5 км, включващ и тунела под Шипка с дължина около 3,2 км.

            Тунелът под връх Шипка (3,22 км) е предвиден за изграждане в периода 2014-2020 г.

            Обходният път на гр. Габрово е част от Трансевропейски транспортен коридор ІХ Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис и е възлова точка при движението в посока Север – Юг. Чрез него се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва обектът са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).


Теми с продължение
News management powered by Xpression News