Новините от Габрово и региона

 Женина ДЕНЧЕВА

Д-р Веселин Димитров, който е работил 32 години в системата на здравната профилактика, от които повечето като директор на здравната инспекция в Габрово, и досега известна като ХЕИ, след две уволнения, отново е неин ръководител. Със заповед на министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева от 11 декември 2013 година д-р Димитров е  назначен за директор на Регионалната здравна инспекция до провеждане на конкурс.

През всичките тези години той е насъбрал много поводи за гордост от добре свършена работа, но и доста разочарования, обиди и огорчения.

"Най-много ме огорчи ситуацията през 2011 година, когато се сляха РИОКОЗ и Регионалния център по здравеопазване и бе проведен конкурс за директор. Не бях огорчен толкова, че не спечелих конкурса /нямаше и как, тъй като разбрах, че тогава управляващите категорично били против, има го и документирано в здравното министерство!/, а от събитията след това. Почти всички колеги, които не бяха избрани тогава за директори, станаха заместници, или поне останаха в системата. Само аз и колегата от Кюстендил останахме на улицата. По-късно разбрах, че избраният за директор д-р Петър Стефанов е поел ангажименти да не оставам на работа в инспекцията. Защо и от кого, няма да коментирам. Завел съм съдебно дело за това, колегата от Кюстендил също, той стигна дори до Страсбург.

Една година бях на борсата. После работих в служба по трудова медицина с много ниско възнаграждение. Понесох много щети, емоционални и финансови, от поредното си несправедливо отстраняване.

"Работил съм винаги в областта на профилактиката. Почти целия ми трудов стаж е минал тук, в инспекцията. Без въпросните три години, когато насилствено бях отстранен от нея.  Не съм бил все директор, бил съм на различни длъжности - и началник трудова медицина, в здравния и епидемиологичния отдел. Започнал съм на 1 декември 1982 г. по разпределение, тук взех специалност. Можех да се издигна както се казва, да намеря по-престижно място в столицата, след успешна квалификация в Москва, но предпочетох да остана в Габрово. През 1984 г. бях изпратен от министерството на здравеопазването на едногодишен курс от Световната здравна организация в Москва, бяхме представители на 11 европейски страни. Положихме изпити накрая и получихме международно признати дипломи по социална медицина и организация на здравеопазването.

Отделно имам българска диплома по тази специалност и втора специалност трудова медицина. Имам няколко сертификата от министерството на здравеопазването по здравна политика, икономика в здравеопазването, организация на медицинската и профилактична дейност.

Казвам всичко това, не да се хваля, а да отговоря на някои злонамерени мнения в сайтове и във форуми, че съм завършил някакво си съкратено курсче в СССР", разказва д-р Димитров.

Както стана ясно, той има "богат опит" с отстраняване и възстановяване на директорската длъжност. В далечната 1998 г. тогавашните управляващи назначиха на неговото място жената на зам. кмета М. Катранджиев, но поне го оставиха в  системата. Как и защо е бил отстранен за първи път, споделя той:

"Тогава, по време на управлението на Костов в грубо нарушение на законодателството бе изменен Кодекса на труда. Работници и служители на безсрочен договор, бяха задължавани да подписват срочни договори. Обикновено след изтичането им, бяха освобождавани. По-късно, след намеса на Европейския съюз тази порочна практика бе отменена. Така стана и с мен. Пак преживях огорчения и обиди. 4.5 години по-късно, след атестация бе освободена д-р Катранджиева и през 2002 г. бе обявен конкурс за директор. Спечелих го и се върнах на предишната си длъжност. До 2011 година. Искам да кажа, че в последните години в обществото, в някои институции се създаде атмосфера на омраза, нетърпимост, антагонизъм, каквито не помня дори от времето на първото ми освобождаване".

Нищо ново под слънцето, и преди и сега политическите чистки са в ход, всяка власт си слага свои хора. Приемаме го вече едва ли не за даденост, проблемът е, че нерядко новоназначените нямат никаква професионална   квалификация. Това поне не важи за д-р Димитров с неговия стабилен професионален опит и куп дипломи. Той обаче е убеден, че възстановяването му на директорския пост не е по политически причини.

"Не членувам в никаква партия, независимо че ме свързват с БСП. Едва ли трябва да обяснявам, че в изборните листи за съветници има и гражданска квота. Но мога с гордост да заявя, че съм председател на регионалния клуб на дружество "Традиция", според устава ни не бива да се ангажираме с политически сили. Знаете за нашето участие във възстановките на боевете на Шипка и на други чествания.

Може да имам своите политически възгледи, но никога не съм позволявал инспекцията да бъде използвана за изпълнение на поръчки. През 2010 година ми е оказван натиск за съдействие по различни въпроси, но засега ще спестя подробностите. Питате, по принцип с какво може да бъде изнудвана инспекцията?! Ами много просто - да се даде или не разрешение за пускане на обект, или за затварянето му. Голям натиск имаше за спиране на асфалтовата база в Севлиево, например.

В момента в РЗИ няма напрежение, работи се спокойно, а приоритетите не са малко - здравен контрол, контрол над аптеките, промоция на здравето.

Грешка беше, че преди няколко години от приоритетите на инспекцията бе извадена безопасността на храните", коментира д-р Димитров.

 

 

 

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News