Новините от Габрово и региона

 

 

Мариана ДИМИТРОВА

Парите са необходими за съфинансиране на интегрирания проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда

Община Габрово ще кандидатства за дългосрочен инвестиционен кредит в размер на 1 400 000 лева от Фонда за органите за местно самоуправление в България – ФЛАГ. Парите са необходими за собствения принос на Общината за реализирането на интегрирания проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на Габрово. Зелена светлина за това дадоха общинските съветници на заседанието, проведено преди дни.

Припомняме, че проектът е с продължителност 24 месеца и обхваща четири обекта плюс още един допълнителен – реконструкция на кръстовището на Консултативна поликлиника, реконструкция на ул. „Софроний Врачански”, благоустрояване на Шести участък, благоустрояване на парк „Маркотея”. Допълнителният обект е благоустрояване на зелена площ по ул. „Брянска”, която е непосредствено продължение на реконструкцията на кръстовището на Консултативна поликлиника. В момента се изпълняват строителни дейности по реконструкцията на ул. „Софроний Врачански”, по благоустрояването на Шести участък, реконструкцията на кръстовището на Консултативна поликлиника и благоустрояване на зелените площи по ул. „Брянска”. Очаква се през юли да стартират и дейностите по благоустрояването на парк „Маркотея”.

В момента кръстовището на Консултативна се преобразува в кръстовище с кръгово движение, като спрямо пътното платно се повдига централният остров, а целта е по-добрата организация на движение.

Вече видна за габровци е и реконструкцията на ул. „Софроний Врачански”, която до скоро се използваше за паркиране и проходимостта й бе почти невъзможна. Сега тя се превръща в крайречна пешеходна алея, оформят се паркоместа, изгражда се и детска площадка.

В напреднал етап са и дейностите по благоустрояването на старинната част от града - Шести участък. Там дейностите включват пресъздаване на физическата среда на възрожденските улици, демонтиране и връщане на Априловата чешма на автентичното й място, реставриране на чешмата Гунин кладенец, пресъздаване на старинно улично осветление, благоустрояване и озеленяване, създаване на удобства за отдих на пешеходци, изграждане на зона за игра в близост до Дечковата къща и др.

Мащабни дейности предстоят и по благоустрояването на парк „Маркотея”. За разлика от останалите обекти по интегрирания проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда, които вече са в напреднала фаза, строително-монтажните работи по благоустрояването на парк „Маркотея” предстоят. Очаква се те започнат през юли. Към територията на парка влизат и бившият градски басейн, който е полуразрушен в момента, и недовършеният колодрум, чието строителство е спряно още през 80-те години на миналия век заради сериозни конструктивни грешки при изпълнението. Прилежащ на парка е теренът на ОУ „Иван Вазов”, както и Домът за хора с физически увреждания, който наскоро бе обновен със средства по оперативна програма „Регионално развитие”. Проектите за парка са изготвени през 1960 г. за площ от 55.5 декара. Самото строителство е осъществено от 1963 до 1972 г. Тогава са изградени алейната мрежа, цветни площи, озеленяване с висока и средна растителност, която е запазена и досега, въпреки липсата на грижи. Все още си личат и местата, където са били  разположени детски площадки, алпинеумите и водните атракции, свързани с езерото с мостчетата. През парка минава най-късата пешеходна зона между спирките на градския транспорт по бул. „Трети март” и ОУ „Иван Вазов”, жилищните сгради и блокове в квартала. В западната част на парка е имало детска площадка, оборудвана с детски съоръжения и пясъчник. В северната половина е изградено изкуствено езеро с островче и две мостчета, свързващи двата бряга. Има кей за лодки и малка кула-фар. Съществувал е и алпинеум, обогатен с композиция от бронзови фигури по сюжета „Горска приказка”.

До 1995 г. е съществувал малък зоокът, който заради промяна в законодателството е закрит. По финансови и организационни причини от близо 20 години поддържането на парк „Маркотея” на практика е преустановено, независимо от опитите на Общината да предприеме нещо за възстановяването на това любимо за габровци място. Изготвяни са проектни разработки за кандидатстване за финансиране по различни програми. Единствен резултат е имало през 2005 г., когато са осъществени частични санитарни и благоустройствени дейности, свързани с изкуственото езеро и мостчетата. След тези ремонтни работи са премахнати и почистени старите и саморазрушаващи се постройки там.

ВиК-мрежата е съществуваща и по проект достатъчна за нормалното функциониране за нуждите на парка. Проблемно е актуалното състояние на мрежата. Изготвеният интегриран проект за водния цикъл на Габрово предвижда единствено канализирането на двете дерета, преминаващи през територията на парка и отвеждането на повърхностните води в река Паничарка. В северната зона на парка е предвидено да се обособи основен вход, паркинг, атракции. В централната зона ще се обособят места за изяви на открито, игра на открито. В южната  зона се предвиждат площи за спорт, игра на открито, паркинг. Предвидено е основно прочистване на растителността, възстановяване на алейната мрежа и изграждане на велосипедна алея, доставка и монтаж на пейки, кошчета за отпадъци и паркови елементи. Освен това ще се оформят две нови детски площадки, една зона с фитнес уреди и кътове за отдих и развлечения, възстановяване на алпинеума. Предстои почистване на езерото, ревизия на системата за водозахранването му и функционирането на системата за отводняване, преливника и шахтите. Ще бъдат възстановени стари чешми, ще се реставрират архитектурните елементи на езерото – мостчетата, пристана, кулата, острова, парапетите, бордюрите, настилките и прилежащите площадки. Ще бъде изградено ново парково осветление и видеонаблюдение, както и база за складиране на инструменти и материали по поддръжката на парка и сервизна част за персонала и охраната.

Кредитът, който Община Габрово ще тегли, за да осигури съфинансиращата част по проекта, трябва да бъде погасен до 25 декември 2018 г.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News