Новините от Габрово и региона
 Днес, 1 юли, от 9 часа в зала "Възраждане" в Габрово започва изнесена проява на комисия по образование, младеж, култура и научни изследвания на Комитета на регионите на Европейския съюз. Темата на форума е "Насърчаване на културния и творческия сектор като ключови фактори за повишаване на местната и регионална конкурентоспособност и привлекателност". Целта на събитието е създаването на платформа за открито обсъждане на предизвикателствата в процеса на интегриране на културния и творческия сектори в регионалните и местните стратегии за развитие, както и конкретизиране на възможностите за финансиране със средства от Европейския съюз. Събитието ще бъде открито от кмета на Община Габрово Таня Христова и министъра на културата Петър Стоянович. В първата тематична сесия за ролята на културата и творчеството за постигане на регионален растеж ще дискутират Стюард Максуел – член на Шотландския парламент, Стефан Георгиев – представител на бюро "Творческа Европа", Диана Андреева – директор на "Обсерватория по икономика на културата", Светлана Ломева – директор на "Асоциация за развитие на София" и Теодора Дачева – зам. изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България. "Културата като творчески инструмент за устойчиво развитие" е темата на втората тематична сесия, която ще събере заедно представители на градовете финалисти в конкурса за европейска столица на културата 2019 – Варна, Велико Търново, Пловдив и София. Участие в нея ще вземат и Лорета Красаускиене – представител на партньорския на Габрово град Паневежис в Литва, Станка Желева – председател на фондация "EASY ART", Ивелина Янгьозова – представител на Община Бургас. Интересна презентация на тема "Жаби в гардероба" ще изнесе Мартина Винкел – артист и драматург, част от екипа по кандидатурата на град Линц, Австрия – избран за Европейска столица на културата за 2009 година. Ще бъде представено и Културното предприятие "Клъстер Творческо Габрово". 30 представители на комисията по образование, младеж, култура и научни изследвания на Комитета на регионите на Европейския съюз се очаква да участват в събитието. Ще присъстват и представители на местни и регионални власти, експерти в областта на културния и творческия сектори, НПО и независими творци от цялата страна.

Теми с продължение
News management powered by Xpression News