Новините от Габрово и региона


Във връзка с въвеждането на новата система за разделно събиране на отпадъци екипът, реализиращ проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово“,  организира серия от обучения в габровските села, съобщават от Община Габрово.

Информационната кампания ще продължи до края на месец юли, включвайки всичките 28 кметства и кметски наместничества в община Габрово. От презентационните и информационни материали жителите на габровските села научат какво включва новата система за разделно събиране на отпадъците и как биоразградимите отпадъци могат да бъдат ефективно използвани.

Специален акцент се поставя върху компостирането – процес на превръщане на биоразградимите отпадъци в качествен почвен подобрител. Компостът има изключително полезни свойства, които намаляват необходимостта от напояване, предотвратяват ерозията, подтискат болестите при растенията, ускоряват обмена на въздух и дори предотвратяват преминаването на тежки метали в растенията, обяснява Милена Гатева, ръководител на проекта.

"Обясняваме им, че ще има само един контейнер за биоразградими отпадъци. Затова пък ще раздадем на всяка къща компостери по 300 литра единият, в които те сами ще си произвеждат полезния подобрител на почвата. Вътре могат да се слагат остатъци от храна, обелки от плодове и зеленчуци, трева, цветя. Полива се периодично и след 2-3 месеца ще си имат тор за градината. В момента тече обществена поръчка за компостерите, ако няма обжалвания, ще раздадем компостерите на хората от селата още сега, а в градовете - от догодина, допълва тя.

Домашното компостиране е един от механизмите за намаляване на отпадъците и е част от новата система за разделно събиране на отпадъците в Габрово и Трявна, която стартира от 1 януари догодина. И ако в градските части са предвидени два контейнера – един за рециклируемите отпадъци и втори за биоразградимите отпадъци, то в селата и крайните квартали ще бъдат разположени съдове за рециклируемите материали, а на всички домакинства ще бъдат раздадени компостери. Те ще се транспортират до новото депо, където от тях се прави компост, който ще се използва за градските градини,  коментира Гатева.

Това е възможно най-простия начин за разделно събиране на отпадъци - само в два вида контейнери, а не като сега в няколко. Отпадъкът за биоразграждане ще се слага в кафяви контейнери, а всичко останало - в жълти.

Хората реагират различно, обикновено приемат добре идеята, но някои реагират скептично.

снимка - Дискусия в село Златевци как се прави домашен компост


Теми с продължение
News management powered by Xpression News