Новините от Габрово и региона

 Женина ДЕНЧЕВА

- Макар и да има доста довършителни работи, на практика особено важното за водачите на МПС  кръстовище до Консултативна поликлиника, вече функционира. Но пак има недоволни, провокативни снимки в социалните мрежи  показват разкопаване с багер на току-що поставения асфалт. Има ли проблеми там?

- Асфалтовото покритие в момента е временно. Временна е и поставената маркировка, целта е да се улесни движението на автомобили. Всичко това бе направено с желанието поне частично да се използва кръговото кръстовище колкото може по-скоро, да се улесни движението, иначе все още щеше да има задръствания и "тапи" по това направление. Предстои поставяне на още един, окончателен пласт асфалт и свързването с останалите улици. Хората, разбира се, не са запознати в подробности с проекта, затова някои смятат, че става дума за злоупотреби, грешки или недобре свършена работа, като видят разкопаване на временния асфалт. Причината, повтарям, е да се предотвратят неудобствата при преминаване през кръстовището. Гарантирам, че до месец кръговото кръстовище ще е окончателно готово и ще се ползва пълноценно.

- Градските коментари не свършват дотук, според някои "улични специалисти" самото колело, където са паметника и дървото било много голямо, за сметка на широчината на пътното платно?

- Кръгът в кръговото кръстовище е можело да е по-голям или по-малък, неговата големина се определя от изчисленията на компетентните технически специалисти. Смятам, че пътното платно е достатъчно широко. Важно е, че е предвидено преминаване на всякакви видови превозни средства - от най-големите до най-малките. Освен това идеята бе и да се запази паметника и дървото до него.

- И`останалите проекти вървят по план, така ли?

- Всички започнати големи проекти на Общината, свързани със строителство, вървят към своя успешен край. Приключи първия етап на водния цикъл, пред финал са и другите два линейни етапи по проекта. Работи се активно и по завършване реконструкцията на двете пречиствателни станции. Очаква се и стартът на проекта за реконструкция на парк Маркотея, но за съжаление тече процедура по обжалване и това забавя старта на реконструкцията.

- От началото на идната година влиза в сила закона за нов метод за определяне на таксата за битовите отпадъци, според количеството на сметта, а не както досега. На практика изглежда няма как да се случи това?

- Да, не виждам как ще се приложи законът, след като никоя община няма готовност. Няма установена методика, по която да се прилага законът. Той изисква формиране на стойността на таксата на база събраното количество смет. Това е по-справедлив начин, но е трудно изпълним при нашите условия. И сега има толкова много нерегламентирани сметища, а ако въведем новия закон, за да не плащат висока цена на сметта, мнозина ще я изхвърлят нерегламентирано, в дерета, канавки, зелени площи. Още повече, че макар и по-справедлив този начин за изчисление на таксата за битови отпадъци, съвсем не е по-евтин, напротив. Единственото нещо, което ме успокоява, че според закона; ако Общинският съвет не приеме нов метод за изчисляване на промила за такса смет, работата продължава по стария. Все пак се надяваме законът да бъде приведен в съответния ред, а да не се чудят администрациите как да решават проблема. Макар, че нашата община е сравнително напреднала в това отношение със строежа на депото за твърди битови отпадъци и решението от 2015 година отпадъците да се разделят на суха и мокра фракция. Това е по-екологично решение, ще се извършва по-прецизно преработване на отпадъците. Предстои обучение на хората за новия начин за разделно събиране на отпадъци. Обучение бе извършено и по селата, а  там на хората бяха раздадени безплатни компостери.

- Май, че има още един недобре измислен закон, който ще създаде проблеми със зимното почистване.

- Според промени в закона по пътищата, приети от предишното управление, улиците в града, които съвпадат с републиканската пътна мрежа, като Юрий Венелин, Брянска, Стефан Караджа, Н.Войновски, бул. Трети март ще се почистват от Агенцията за пътна инфраструктура, респективно Областно пътно управление. Наглед в това няма нищо лошо, Общината ще се грижи за по-малко улици. Но според мен е много важно тези по-големи пътни артерии и по-малките улици на града да се почистват технологично по един и същи начин, като приоритетни са по-големите улици, трасетата към лечебни и училищни заведения. Когато две различни институции имат отговорност към два различни вида улици в града, тя се размива. Стига се до парадокса, че грижата за бул. Априлов до пощата е на общината, а оттам нататък - на държавата. Затова Общината се подготвя за почиства през зимата всички улици, независимо дали някой ще го приеме като нарушение на закона. За нас е нормално хора и автомобили да се движат нормално, без значение чия е отговорността за поддържане на улиците.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News