Новините от Габрово и региона
Във връзка с изпълнение на дейности по водния цикъл на 16.12.2014 г. /вторник/, в рамките на работния ден, мостът Игото ще остане затворен за автомобилно движение в двете посоки. Транспортната достъпност за централната градска част и пазара ще се осъществява през Баев мост двупосочно до площад „1 май 1876“ и еднопосочно по улици „Шипка“ и „Орловска“ до Музей „Дом на хумора и сатирата“. Община Габрово се извинява за причиненото неудобство. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите. Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.

Теми с продължение
News management powered by Xpression News