Новините от Габрово и региона


Във връзка с изпълнение на дейности по проекта за водния цикъл на 18.02.2015 г. ще бъде преустановено водоподаването от 9:00 до 17:00 ч. на следните улици и квартали: кв. Бичкиня – от магазин "Сопот" в посока пл. "Бичкиня", ул. "Райко Даскалов", ул. "Седянкова ливада", ул. "Коста Евтимов", ул. "Баланска" и в кв. Беленци - ниска зона.

 

Препоръчваме на живеещите в селата Жълтеш, Борики, Стефаново, Стойковци, Боженци и Пройновци да се запасят с необходимото количество вода за 24 часа.

 

Община Габрово се извинява за причиненото неудобство!

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

 

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News