Новините от Габрово и региона

Във връзка с изпълнение на дейности по проект за водния цикъл, без вода на 27.04.2015 г. /понеделник/ от 9:00 ч. до 18:00 ч. ще останат улиците "Марин Дамянов" и "Ясен".

Община Габрово се извинява за причиненото неудобство!

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

 

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News